Copy
#CIUTATSSEGURES
UNA MIRADA DE LES DONES A LES CIUTATS DE  DE SANTA ANA, COJUTEPEQUE I SAN SALVADOR (EL SALVADOR)

Com sabeu, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL) és una organització de dones, creada en 2008, que busca l’autonomia i la capacitat de transformació, l’acció política de les dones i homes des de les seves pròpies realitats territorials, locals i nacionals per una societat més justa, democràtica i equitativa.

En els últims anys, la Colectiva ha dut a terme diferents accions per aconseguir els drets de les dones en diferents àmbits, donant peu a trobades entre organitzacions de dones i feministes i altres integrants de la societat civil.  Per aquest motiu, ha buscat aliances políticoestratègiques per poder incidir de manera directa a nivell nacional i local i d’aquesta manera, transformar les relacions de poder entre dones i homes. 

Juntament amb la Colectiva Feminista hem desenvolupat el projecte “Dret de les Dones a ciutats segures, inclusives i sostenibles: San Salvador, Cojutepeque i Santa Ana”, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu de desenvolupar ciutats segures, inclusives i sostenibles per a les dones i disminuir així la violència contra les dones i la inseguretat en els espais públics.

Aquest projecte s'ha desenvolupat en tres ciutats d’El Salvador: San Salvador, Cojutepeque i Santa Ana, amb la condició d'oferir propostes, sensibilitzar, formar i acompanyar durant el procés a 7 associacions de dones d'aquests municipis i dotar-les d'eines per a contribuir a la construcció de ciutats més inclusives, equitatives i sense violències contra les dones i col·lectius vulnerats (comunitat LGTBI+, joves, persones amb capacitats diverses…). D'aquesta manera, s'ha col·locat en l'agenda política i social la problemàtica de la violència, assetjament i inseguretat que enfronten tots aquests grups en espais públics i es va assenyalar la importància de les ciutats segures i inclusives per al desenvolupament del país. A més, s'ha cooperat en la creació d'instruments municipals de promoció d'alternatives d'economia de la cura a les ciutats.

Gràcies a aquest projecte s'han elaborat eines que s'han adoptat des de la institucionalitat. Els governs desconeixien la problemàtica, per la qual cosa, arran dels diagnòstics elaborats, els governs van prendre accions, van crear i van aprovar plans polítics tenint en compte les problemàtiques assenyalades.

A continuació compartim algunes d'aquestes eines:
    COJUTEPEQUE:
    UNA MIRADA DE LES DONES A LA CIUTAT DE COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN   

Un d'aquests diagnòstics previs seria el de la ciutat Cojutepeque, Cuscatlán. Mitjançant aquest projecte s'analitza la situació de seguretat pública de dones, nens i nenes, i persones dependents, en els barris de San José, San Juan, San Nicolás, Santa Lucia, El Calvario, El Centro i Barrio Concepción de Cojutepeque. Per a analitzar aquestes condicions, es realitza una enquesta a 112 dones, d'entre 20 i 78 anys, en les quals se'ls pregunta sobre: l'ús dels espais públics; els serveis bàsics com una bona il·luminació, la senyalització, l'aigua potable, les escombraries, etc.; la inclusió i accessibilitat; la seguretat; i la participació i coneixement ciudadanx.

Una vegada estudiats els resultats, el diagnòstic que s'obté d'aquesta recerca ha permès conèixer les diferents problemàtiques que presenten aquests barris i que pots continuar llegint a la nostra web

  PLATAFORMA DE DEMANDES  

Després d'haver recollit les opinions i inquietuds de les participants, s'ha elaborat una proposta de demandes de les dones organitzades i no organitzades de l'àrea urbana de Cojutepeque, perquè les diferents institucions en conjunt amb l'Alcaldia Municipal assumeixin compromisos per al benestar i la inclusió de dones i homes a viure segurxs a la ciutat.

La CFDL acompanyarà al grup de dones organitzades que estarà monitorant i donant seguiment al compliment d'aquestes peticions.

Dividim les demandes presentades en tres àrees:
  • Els llocs insegurs i la violència contra les dones el municipi. 
  • També les dones participem, opinem i treballem.
  • Els serveis bàsics i de recreació. 
Et convidem a continuar llegint a la nostra web.

    SANTA ANA:
   DIAGNÒSTIC MUNICIPAL SANTA ANA SOBRE PROBLEMÀTIQUES URBANES AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE  

Un altre dels diagnòstics realitzats va ser a la ciutat de Santa Ana, el qual mostra que en aquest municipi ha existit per dècades una falta de planificació urbana per part dels governs locals i nacionals,  a més d'això, l'absència de polítiques públiques d'ordre social i territorial amb enfocament de gènere, reflecteixen la greu situació de desigualtat que hi ha entre homes i dones.

La col·laboració de la CFDL s'ha considerat essencial per a l'elaboració de la política municipal per a l'equitat de gènere i el pla d'igualtat de Santa Ana, ja que és necessari implementar aquests projectes per a donar pas a un ús de l'espai públic democràtic i segur per a les activitats econòmiques i recreatives de tots els habitants. A més, ha promogut una perspectiva de gènere per a la planificació idònia de la ciutat. 

El diagnòstic es va realitzar per a la creació de la primera Política Municipal per a l'equitat i igualtat de Gènere del Municipi, per a aconseguir l'autonomia de les dones i garantir els seus drets. 

Pots seguir llegint-lo a la nostra web.

    SAN SALVADOR:
   AGENDA DE DEMANDES DE DONES LIDERESES DE SANT SALVADOR PEL DRET A LA CIUTAT   

Les dones de diferents districtes de San Salvador han elaborat un conjunt de propostes i demandes per a donar solució a les diverses problemàtiques a les quals s'enfronten en el seu municipi.

Considerant essencial que els governs municipals incorporin l'enfocament de gènere i Drets Humans en tots els projectes i programes que tinguin com a objectius millorar les condicions de les persones d'aquests municipis, i per a això han de tenir en compte la visió de les dones en la seva elaboració. És per això que demanden que la seva opinió sigui tinguda en compte amb la finalitat de garantir una ciutat segura, lliure de violències, i en la qual es garanteixi el respecte als Drets Humans per a totes les persones.

És per això que demanen: transport i mobilitat, recreació, economia de cures, seguretat, treball remunerat, habitatge i representativitat.

  FÒRUM 'DRET DE LES DONES A CIUTATS SEGURES I SOSTENIBLES'  

Des de la CFDL es va realitzar un fòrum virtual anomenat “Dret de les dones a ciutats segures i sostenibles: San Salvador, Cojutepeque y Santa Ana” on, a través de diferents representants, s'exposen les demandes de les dones de les tres ciutats per a arribar a construir ciutats inclusives, equitatives i segures, posant la vida en el centre. Basant-se en l'urbanisme feminista, la CFDL proposa alternatives que permeti que les dones puguin accedir i gaudir dels espais públics, repensant així els espais, que ajuden a construir les realitats de cada persona.

Per a conèixer en profunditat totes les demandes presentades us animem a consultar el següent vídeo.

    ATENTES A:
PARTICIPA!
A Cooperacció volem comptar amb tu per seguir donant suport als drets i llibertats de les dones!

I per fer-ho possible pots col·laborar amb nosaltres fent-te sòcia o fent una donació puntual.
Twitter
FemAcció
Website
Email
Copyleft ©© 2023 Cooperaccio, Reconocimiento – NoComercial (by-nc).Email Marketing Powered by Mailchimp