Copy
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare
Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälso- och sjukvård. LHC ska främja forskning och kunskapsutveckling som är relevant för organisering, styrning och ledning av verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet samt sprida information om detta. LHC arbetar dels med ett brett akademiskt nätverk, dels med ett partnernätverk som för närvarande består av 30 organisationer från olika delar av hälso- och sjukvården.
Kära läsare
Profession. Kunskap. Evidens. Ord som det svängs ganska flitigt med i vÃ¥r bubbla av världen. Efter en väldigt spännande dag pÃ¥ SFAMs idéseminarium igÃ¥r funderar jag än mer pÃ¥ detta. Göran Stiernstedt presenterade utredningen Effektiv vÃ¥rd, som var föremÃ¥l för ett livligt panelsamtal. Och sÃ¥ kom orden för mig: profession, kunskap och evidens. 

Det stÃ¥r helt klart för mig att Görans utredning uppehÃ¥ller sig mycket kring det som i företagsekonomi och organisationsvetenskapen handlar om organisering. Hur ordnar vi vÃ¥r tillvaro när vi behöver leva den i klump med varandra? Som de sociala varelser vi är. AlltsÃ¥ när ingen av oss, med alla vÃ¥ra kunskaper och erfarenheter, ensam kan skapa allt det värde vi vill uppnÃ¥. ÄndÃ¥, när vi presenteras för seminarier och kunskapsöverföring sÃ¥ saknas ofta solid forskningsbaserad kunskap, de som ändÃ¥ fÃ¥r betraktas som professionella inom omrÃ¥det är inte med, och, i linje med detta, bortser vi frÃ¥n evidensen pÃ¥ omrÃ¥det. 

Istället ersätter vi evidens om situationsbaserat ledarskap, anpassning till det lokala och verksamheters eget omdöme med Modellen. Modellen har väldigt mÃ¥nga namn, den följer ofta modevÃ¥gor (ett väl beforskat omrÃ¥de) och kommer sällan med vetenskaplig grund. Men den liknar riktlinjer, vÃ¥rdprogram och andra kända storheter, vilka alla utgÃ¥r ifrÃ¥n att världen kan ordnas i en logik som gäller alla individer. Göran talade om den mÃ¥ngfald av olika modeller han mött, och som sammanställts i utredningen. Lite skämtsamt sa han att hans bokstavskombination för “Modellen" är FBV – förnuftsbaserad vÃ¥rd. Just när detta var sagt fick vi i vÃ¥r inkorg en inbjudan till ett Dagens Medicinseminarium med just denna rubrik: förnuftsbaserad vÃ¥rd. Jag lusläste och fann att trots vetenskaplig representation saknades forskare med sin bas i omrÃ¥den som organisation, företagsekonomi och sociologi. 

Undrar om vi inte skulle kunna ändra pÃ¥ detta och ha respekt för olika professioner, olika kunskapsomrÃ¥den och inse att evidens inte uppnÃ¥s med en enda metod, utan flera. Gissningsvis är det sÃ¥ du kommer att spendera helgen – med olika intryck och referensramar för olika delar av livet – med familj, vänner, intressen och infall. 

Hans

 

Följ mig gärna på Twitter: @HansWinberg

VÃ¥ra rapporter

Välfärden är värd en bättre debatt
Hur ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster? Det har varit den huvudsakliga frågeställningen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som 2012 initierades av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. Knappt tre år senare har programmet bidragit till idéer om hur välfärdssektorerna kan utvecklas på både mikro- och makronivå genom sju fristående forskarrapporter och en mängd seminarier och möten. I slutrapporten Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras sammanfattas programmet av företrädare från de initiativtagande organisationerna. En övergripande slutsats är att det i varje välfärdssystem finns svårlösta inbyggda dilemman. I rapporten presenteras sex stycken.
 
Detta kommer debatten att handla om - 10 nytänkande tankar för bättre hälsa, vÃ¥rd och omsorg
Det är skönt att titta framåt. Det gäller inte bara modeller och lösningar utan även tankar. Kanske har vi helt enkelt för många gamla tankar som präglar våra föreställningar om hur vård ska styras och utföras? Kanske måste vi helt enkelt börja med att tänka nytt för att kunna göra nytt? LHC har samlat det bästa av det vi tänkt under våra första fem år och försökt fånga tio nya tankespår som vi tror kan vara till glädje för framtida ledarskap och styrning.
 
Value Practices in the Life Science & Medicine
En ny forskningsvolym redigerad av LHC:s styrelseordförande Claes-Fredrik Helgesson, med flera. Den nya boken "Value Practices in the Life Sciences and Medicine”, utgiven pÃ¥ Oxford University Press, samlar ett antal studier av europeiska och nordamerikanskt baserade forskare av hur olika grupper hanterar de mÃ¥nga olika värden som stÃ¥r pÃ¥ spel inom medicin och livsvetenskap. 
 
Så här beskriver C-F boken:
MÃ¥nga distinkt olika värden stÃ¥r i regel samtidigt pÃ¥ spel inom medicinsk forskning och inom vardagens sjukvÃ¥rd. Klinisk relevans, hälsa, patientnytta, jämlikhet, valfrihet, och kostnadseffektivitet är bara en brÃ¥kdel av de värden som regelmässigt artikuleras i forskningens och vÃ¥rddagens debatter och praktik. Volymen formulerar en hÃ¥llning där uppmärksamheten riktas mot hur forskare, reglerade, vÃ¥rdprofessioner, debattörer och allmänhet kommer att definiera vad vad som är viktigt och hur detta bör värderas. I stället för att som betraktare självständigt bestämma vilka värden som är centrala, innebär det att intresset riktas mot hur och med vilka medel olika aktörer bidrar till att formulera vad som är värdefullt och enligt vilka kriterier. SÃ¥dana "valuografiska" kartläggningar kan sedan användas för pÃ¥verka hanteringen av de mÃ¥nga värden som stÃ¥r pÃ¥ spel. 
 
Boken är redigerad av Isabelle Dussauge, Uppsala universitet samt Claes-Fredrik Helgesson och Francis Lee på Linköpings universitet. Mer information om boken finns här

 
Ledande frågor
13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård
Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel & Per Gunnar Holmgren
Apple tar sitt första, stora steg in i hälsovärlden – ska hjälpa mot depression

Bärbart förutspår hjärtattack

Snart printas dina ben.

Fästingar farligare än man trott

Ingen ökning av cancer efter Tjernobyl

Internationell undersökning: Stockholms varumärke försämras


Klassklyftan mellan stad och land växer

 
Kommer "e-tatuering" bli ditt nästa betalningsmedel

Smarta telefoner planar ut

Robotarna tar våra jobb – ska vi vara glada eller oroliga?

19 av 20 landsting räknar med brist på sjuksköterskor i sommar

Vi blir bättre och bättre på att kontrollera föremål med våra tankar

Först schack. Sen Jeopardy. Sen go. Nu slår maskiner oss i fotbollsspel också

Tysk stad bygger in trafikljusen i gatan för att skydda fotgängare med näsan i telefonen

Drönarna förändrar världen om fem år

Microsoft vill lagra data i DNA – ska rymma 1 000 miljarder GB per gram

Utrotningshotat nattmörker

Matkedja: ”Ekologiskt inte längre en trend”

Syret i havet minskar dramatiskt

LHC samarbetar med noden, som ger ut
Sveriges största trendspanarbrev sedan 2005.
Nr 1 på Tidningen Chefs lista över svenska trendspanarbrev...
Share
Tweet
Forward to Friend
Sveavägen 62, SE-104 30 Stockholm, Sweden
+46 8-586 175 00


Vill du tipsa någon annan som vill ha detta veckobrev och andra utskick från Leading Health Care svara till mailadressen nedan!
info@leadinghealthcare.se
Copyright © 2016 Leading Health Care, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences