Copy
Ontdek in deze Wikifin@School nieuwsbrief:
  • Nieuw
  • Activiteiten voor het schooljaar 2016-2017 
  • In de kijker: de budgettool

Nieuw


Financiële kennis, een sleutelcompetentie in de 1ste graad secundair onderwijs!
 
Eind mei nam de Vlaamse Regering een breed pakket aan maatregelen in het kader van de hervorming van het Vlaamse onderwijs. Financiële kennis is één van de sleutelcompetenties van de basisgeletterdheid van de eerste graad.  Alvast een heel belangrijke stap om jongeren financieel geletterd te maken. Voor deze en de andere sleutelcompetenties zal het Vlaams parlement nog aanduiden welke eindtermen door elke leerling moeten bereikt worden. Wikifin.be zal samen met jullie en diverse onderwijsbetrokkenen expertise aanleveren om deze financiële basisgeletterdheid concreet in te vullen. We houden jullie op de hoogte!
 
Wikifin.be zet in op wetenschappelijk onderzoek
 
Hoewel het belang van financiële educatie algemeen wordt erkend, is er nood aan academisch en beleidsrelevant onderzoek. Dergelijk onderzoek laat toe om het beleid rond financiële geletterdheid beter af te stemmen op de noden en de werkzaamheden in het onderwijs gerichter te organiseren.
 
Wikifin.be en de KU Leuven lanceerden daarom op 6 juni 2016 de Wikifin-Leerstoel Financiële Geletterdheid. In dit kader zullen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven samenwerken met de Faculteit Psychologische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Université Libre de Bruxelles.
 
Verder zet Wikifin.be ook in op specifiek onderzoek voor het onderwijs om meer gedifferentieerd materiaal te ontwikkelen. Van zodra dit concreter wordt zullen we pilootscholen nodig hebben en lanceren we hiervoor een oproep. 
Wikifin@School 2016-2017
Organiseren jullie pedagogische studiedagen, opleidings- of infodagen en willen jullie financiële educatie aan bod laten komen? Contacteer ons, wij komen graag de Wikifin.be activiteiten toelichten en helpen jullie graag financiële vorming een plaats te geven op school en in de klas. (els.lagrou@fsma.be)
Van 27 maart t.e.m. 2 april 2017 vindt de 2de editie van De Week van het Geld plaats. Noteer dit nu reeds in de schoolagenda!

Want we voorzien in deze 2de editie opnieuw leuke activiteiten voor het lager onderwijs en spannende wedstrijden voor leerlingen van het secundair onderwijs.
Nieuw: Wikifin@School  voor het lager onderwijs
We voorzien vanaf september 2016 een aanbod van lessuggesties rond geldzaken voor het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar.
Ken je leerkrachten van het lager onderwijs? Informeer ze hierover!
In de kijker: de budgettool
Werk je in de klas rond budget? Laat je leerlingen de budgettool -  op maat van jongeren -  ontdekken. Leerlingen leren hun uitgaven en inkomsten inschatten, ontdekken snel wat de impact is van een kleine aanpassing naar boven of naar onder van inkomsten- en uitgaven. Ze kunnen daarenboven aan de hand van overzichtelijke grafieken en tabellen, alles mooi visueel voorstellen. Ideaal voor een klasgesprek.

Ontdek de budgettool.

De meest geraadpleegde fiches van het moment:

Share
Tweet
Forward
__________________________________________________
 
Copyright © 2016 FSMAalle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft via de Wikifin@School omgeving op Wikifin.be
 
Ons adres is:
FSMA
Congresstraat 12-14
Brussel 1000
België