Copy
NewsLetterul Asociaţiei Serviciul APEL te ţine  la curent cu activitățile noastre sociale în România.
n°2| februarie 2013

NEWSLETTER 
ON  LINE
 
FIND YOUR HOME IN YOUR COUNTRY, ROMANIA!
 
Centrele de Informare a Strainilor (CIS) sunt birouri create în 15 orase din ţară pentru a-ţi furniza informaţii şi pentru a te îndruma, astfel încat sa te poti integra mai uşor în comunitatea locală.

În cadrul acestor Centre te aşteaptă consilieri specializaţi, care iţi pot explica drepturile pe care le ai şi serviciile la care ai acces în România.

Asociaţia Serviciul APEL este singurul Centru de informare pentru străini care funcţionează în municipiul București.

 
DESPRE NOI! 
 
APEL s-a înfiinţat în Bucureşti în anul 2001 ca serviciu de formare-integrare profesională în cadrul Fundaţiei PARADA, adresându-se tinerilor aflaţi în situaţii de marginalizare socială.

Începând cu anul 2006  APEL s-a dezvoltat ca un serviciu specializat de integrare profesională a persoanelor în dificultate, formându-şi în acest sens o echipă multidisciplinară.

Programele APEL se concentrează în sfera serviciilor oferite persoanelor aflate în situaţii de marginalizare şi excludere socială, beneficiarii nostri fiind instruiţi  în căutarea şi păstrarea unui loc de muncă, corelate cu intermedierea relaţiilor cu posibilii angajatori.

Sfera serviciilor APEL s-a diversificat în ultimii ani prin includerea în programele derulate a activităţilor de consultanţă şi analiza  pieţei muncii, de evaluare a personalului dar şi servicii de monitorizare a fenomenului migraţional în România.

Din  anul 2008, APEL a început o noua etapă în dezvoltarea competenţelor şi a ariei de activităţi ce vizează integrarea resortisanţilor unor ţări terţe (RTT) în societatea românească, prin furnizarea de servicii de consiliere şi informare în domeniile ce ţin de buna funcţionare a societăţii (accesul pe piaţa muncii, accesul la servicii medicale, accesul la educaţie). Astfel, prin activităţile ce au vizat consilierea  şi informarea acestora s-a făcut un pas înainte în ceea ce priveşte investiţia în resursele umane existe în România şi în îmbunătăţirea abilităţilor de a relaţiona intercultural.


 
PROIECT IN DERULARE: AMITIE.

"Migration development rights: ideas free to move"


Obiectivul general al proiectului este reprezentat de mobilizarea şi creşterea responsabilităţii civice cu privire la procesul de dezvoltare / co-dezvoltare în relaţie cu drepturile omului şi migraţia.

Serviciul APEL, împreună cu numeroase partenerii, inclusiv regiunea Emilia-Romagna și Universitatea din Bologna dezvolta acestui proiect din 2011.
În cadrul proeictului s-a realizat un documentar despre realitatea pe care o traiesc persoanele imigrante în Europa, în special în orașele partenere Riga, București, Sevilla și Bologna.
Pentru a vizualiza documentar
: CLICK AICI!

Pentru mai multe informații despre proiect:
www.amitie-project.eu
http://www.facebook.com/AMITIEproject
SERVICII OFERITE DE APEL:

"Consiliere si Orientare Profesionala"

Consilierea se realizează prin derularea unor discuţii tematice cu beneficiarii, în cadrul unor şedinţe individuale sau de grup, prin care se stabilesc paşii ce trebuie urmaţi în cadrul planului profesional individualizat de acţiune în scopul integrării active pe piata muncii şi în comunitate.

Activitatea de consiliere se realizeaza utilizând o serie de metode, tehnici şi instrumente specifice, prin intermediul cărora se urmăreste:
- evaluarea potenţialului profesional al persoanei consiliate;
- întocmirea bilanţului profesional al persoanei consiliate;
- instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

După acestă evaluare ce presupune facilitarea accesului beneficiarilor la locurile de muncă vacante şi se structurează în:
a) mediere indirectă prin oferirea de informaţii despre oportunităţile de angajare, facilitarea accesului la acestea prin punerea la dispoziţia beneficiarului a unor instrumente de comunicare şi a bazei de date cu locuri de muncă vacante;
b) mediere directă prin promovarea beneficiarului, contactarea angajatorului de către consilier, redactarea unei scrisori de recomandare, însoţirea beneficiarului la interviul de angajare.
Serviciul se realizeaza prin derularea unor discuţii tematice cu beneficiarii, în cadrul unor sedinţe individuale sau de grup, prin care se stabililesc pasii ce trebuie urmaţi în cadrul planului profesional individualizat de acţiune în scopul integrării active pe piata muncii şi în comunitate.
POVESTI DE SUCCESS

"Mă interesează omul, nu ce a făcut!”

Aşa a răspuns angajatorul propunerii APEL de a încadra pe postul de tâmplar pe Ciprian, un tânăr cu cazier şi recent eliberat din penitenciar. Ciprian a venit la Servicul APEL după 4 luni de la eliberare, timp în care a încercat să se angajeze în diverse locuri.

A reuşit să rămână 2 luni într-un post de casier şi paznic la un parc de distracţii. Pentru că lucra mult peste program şi pentru că i se promisese la angajare că aceste ore suplimentare vor fi plătite, a cerut ca angajatorul să-si respecte promisiunea. Lucru care nu s-a întâmplat. Ciprian a decis atunci să îşi caute un alt loc de muncă.

Acesta a fost momentul în care a solicitat sprijinul APEL.
   
 

PENTRU A CITI ARTICOLUL COMPLET

Urmareste-ne pe Facebook| Donează Acum|Acţionariat Social|2%

Copyright © 2013 Serviciul Apel, All rights reserved.

Serviciu de informații gratuit a Asociaţei Serviciul APEL (www.apelngo.ro) În conformitate cu art. 13 din Decretul Legislativ 196/03. Adresa dvs. de e-mail este prezentă în baza de date a Serviciul Apel și este utilizată exclusiv pentru a primi noutăţi . Acestea nu vor fi divulgate unor părți terțe și nu vor fi făcute publice în orice alt scop. În orice moment, aveți dreptul de a solicita ștergerea adresei dvs. din baza noastră de date, urmând link-ul din partea de jos.
Copyright © 2013 Serviciul Apel, All rights reserved.

Our mailing address is:
Serviciul Apel
Sos Mihai Bravu nr 329
Cod postal 030312, Sect 3, Bucuresti
Romania

unsubscribe from this list update subscription preferences