Copy
nr. 4 jaargang 10
Bekijk deze mail in je browser

10!

We vieren de tiende Kinderkunstweek van 3 maart t/m 14 maart 2021.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit jaar kan ook de buitenschoolse opvang (BSO) meedoen.

Het thema 2021 is: Niet te eten! Voedsel in de kunst.
 
Tijdens en rondom de KKW kunnen galeries, kunstenaars, musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen aansluiten bij de KKW. Op school of op locatie. Onder schooltijd, tijdens de buitenschoolse opvang of in de vrije tijd.

Aanbieders van activiteiten krijgen:
  • Ideeënboek, zoals ook de scholen gebruiken
  • KKW-poster en deelnamebordje 
  • Gadgets om uit te delen aan deelnemende kinderen
Vanaf januari 2021 is het aanbod zichtbaar op de website.
 
Uw activiteitenaanbod op onze website
Wij vragen kunstaanbieders die mee willen doen met de KKW hun activiteit direct aan te melden via dit formulier.

Na onze bevestiging wordt de activiteit zichtbaar op de website en kunnen scholen - en dit jaar ook de buitenschoolse opvang (BSO) - aanbod afnemen en/of reserveren. Het is dus nu mogelijk om na schooltijd activiteiten aan te bieden, speciaal voor deze BSO-leerlingen.
U ontvangt na plaatsing van de activiteit(en) een bevestiging en een verwijzing (link) naar de pagina om de activiteit eventueel nog aan te passen.

Corona

Scholen, Buitenschoolse opvang en aanbieders houden rekening met de 1,5 m en de mogelijkheden binnen de geldende regels. Het afgelopen jaar is gebleken met hoeveel creativiteit er fysiek of digitaal veel mogelijk was. We hopen dat dit ook tijdens de KKW gaat lukken!

Let op: niet alle scholen en BSO’s hanteren gelijke regels waar het gaat om gebruik maken van extern aanbod. Aanbieders kunnen altijd zelf contact opnemen met deelnemende scholen. Gegevens van de contactpersonen zijn te vinden op de website, onder deelnemende scholen.
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2021 Kinderkunstweek, All rights reserved.


Wil je aanpassen hoe je deze emails ontvangt?
Update hier je voorkeuren of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp