Copy
oktober 2021 - jaargang 11
Nieuw!
Vanaf 2022 nodigen we ook bso’s uit om – liefst samen met de basisscholen – deel te nemen aan de Kinderkunstweek. Dit is dan ook de eerste nieuwsbrief die verstuurd wordt naar scholen én bso’s. Het Ideeënboek dat tot nu toe op leerkrachten was gericht, wordt toegankelijk gemaakt voor medewerkers van de buitenschoolse opvang. Dat geldt ook voor het Digitaal Klaslokaal.
Nieuwtje!
Monika Dahlberg is de kunstenaar die een kunstwerk voor de kinderen gaat bedenken en maken. Dit kunnen kinderen tijdens de KKW bestellen – via de scholen.
Aanmelden
Scholen en bso’s kunnen zich aanmelden vanaf november 2021 en ontvangen dan ruim voor aanvang van de KKW een compleet pakket om deel te kunnen nemen aan de KKW. Het pakket is het hele schooljaar te gebruiken en het Digitaal Klaslokaal blijft na de KKW gewoon open. De KKW komt ieder voorjaar met een nieuw thema.
Nog nooit van de KKW gehoord?
Bezoek onze website www.kinderkunstweek.nl voor alle informatie of vraag het ons via info@kinderkunstweek.nl.
Voor altijd actuele informatie: schrijf in op de nieuwsbrief en volg ons op Facebook en/of Instagram.
Zie jij kansen om leerlingen te inspireren met cultuur?  
Cultuurkwadraat – met uitvoeringspartners KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen – begeleidt het onderwijs en de kinderopvang bij het vormgeven van een visie op cultuuronderwijs. Ze helpt bij het samenstellen van een cultuurbeleidsplan en inspirerende deskundigheidsbevordering. Hiervoor is vanuit de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) begeleiding en cultuurbudget beschikbaar.
Doe je mee? Want juist samen ontwikkelen we cultuureducatie die verwondert, de zintuigen stimuleert en de verbeeldingskracht activeert.  Meer informatie >
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2021 Kinderkunstweek, All rights reserved.


Wil je aanpassen hoe je deze emails ontvangt?
Update hier je voorkeuren of schrijf je uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp