GoedGeboren nieuwsbrief #3 / oktober 2013

CPZ jaarcongres 22 november 2013

Op vrijdag 22 november organiseert het CPZ – voor het eerst samen met ZonMw - haar 3e landelijke jaarcongres. Doel van dit congres is verslag doen van de resultaten van de afgelopen periode en het presenteren van de plannen voor de komende tijd. Maar wat we vooral willen is elkaar ontmoeten, spreken, van elkaar leren en best practices uitwisselen.

Voorzitter van het congres is Khadija Arib, 2e kamerlid en een van de initiatiefnemers van de verbeteringen in de geboortezorg.

Enkele onderwerpen: wat is integrale zorg? hoe staat het met de ontwikkeling van de zorgstandaard? en een update van de Consortia van ZonMw. Op het informatieplein Geboortezorg worden tal van regionale en landelijke voorbeelden en initiatieven getoond die een bijdrage leveren aan een integrale geboortezorg. Wilt u hier zelf aan deelnemen neem dan contact op met cpz@collegepz.nl.
Voor meer informatie over dit congres en aanmelden ga naar www.GoedGeboren.nl

Pilots PWD van start

Deze maand gaan verloskundigen en gynaecologen in twee regio’s het PWD beproeven bij de acute overdracht van zorg. De landelijk uniforme gegevens set die nodig is voor deze digitale overdrachten is gereed en gepubliceerd op de website van het programma PWD. De pilots brengen de landelijke invoering van het PWD dichterbij. Voor de softwareleveranciers staat nu vast welke aanpassingen in de applicaties nodig zijn. Een aantal leveranciers is al vergevorderd met deze aanpassingen.

VSV en voorlichting preconceptiezorg?

Welke afspraken heeft uw VSV gemaakt over het doen van voorlichting preconceptiezorg, welke initiatieven zijn er genomen en is er binnen het VSV een aanspreekpunt? Laat ons weten wat er bij u in de regio gebeurt en of u nog ondersteuning hierbij nodig heeft. Mail uw informatie naar cpz@collegepz.nl

Heeft u nieuws?
Heeft u nieuws uit uw regio? Laat het ons weten en wij plaatsen het in onze Nieuwsbrief. Mail naar cpz@collegepz.nl22 november 2013

CPZ Jaarcongres

Meldt u zich nu aan via goedgeboren.nl

 
Column van het bestuur
Door Cynthia Vogeler
Programmadirecteur NPCF en bestuurslid CPZ

 

Integrale geboortezorg
Wat is integrale geboortezorg? Stel de vraag aan betrokken beroepsgroepen en wat blijkt; er is nog geen eenduidige definitie, laat staan invulling. Maar vraag het aan een zwangere en haar omgeving, en dan blijkt dat zij precies weten wat ze willen. Namelijk zorg die draait om de zwangere en het (on-geboren) kind, zorg waarbij alle betrokken zorgverleners gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen, in één team samenwerken, eenduidige informatie verstrekken én de zwangere daarbij betrekken. Lees het citaat van een moeder over de geboorte van haar zoon. En over de behandeling na zijn geboorte. De negen dagen dat hij geleefd heeft. Zij schrijft: " In het emotioneel heftige proces waarin wij verkeerden kregen mijn partner en ik een veelheid aan verschillende stukken informatie te verwerken vanuit alle betrokken professionals. Wij moesten daar zelf één aansluitend verhaal van maken. Maar is dat patiëntgerichte zorg?"

Lees verder »
 


Copyright © 2013 CPZ, Alle rechten voorbehouden.


Ons adres:
CPZ
Oudlaan 4
3515GA Utrecht
030 2739758
cpz@collegepz.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp