Copy
Actualiteit verspreid door Research Smals
Smals

Deze nieuwsbrief biedt een overzicht van de meest recente publicaties van research@smals. U kan deze en vele andere topics van nabij bekijken op onze website op www.smalsresearch.be.
Wij wensen u alvast prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2017!

_____________________________________________________________________

Data Protection 2.0

Data zijn tegenwoordig het koninginnestuk van de informaticasystemen en vormen het hart van elke onderneming of organisatie.  Deze data worden op verschillende plaatsen opgeslagen: databases, datawarehouses, bestanden, in de cloud, etc.

Momenteel houdt men zich meer bezig met het beschermen van deze opslagplaatsen dan de data zelf. Organisaties ontwikkelen op die manier een hele uitrusting aan perifere verdedigingen. Veiligheidsexperten zijn het er echter over eens  dat deze perifere verdedigingen een cyberaanval weliswaar kunnen vertragen maar niet kunnen stoppen of verhinderen: "De vraag is niet of, maar wanneer er een cyberaanval zal gebeuren in uw organisatie!".

Tijdens de infosessie werd een veiligheidsmodel voorgesteld dat focust op data, nl. het "data-centric security" model. In tegenstelling tot de traditionele beschermingsmethodes, richt dit model zich op de bescherming van de data zelf. Het heeft als doel om elk gevoelig gegeven eender waar en op welk moment ook te beschermen zodra dit gegeven in het informaticasysteem van een organisatie terechtkomt, of het nu om een gebruikt gegeven, een gegeven in transit of een opgeslagen gegeven gaat. Hiermee kan dus een globale en homogene veiligheid op poten gezet worden in de organisatie.

In de sessie werd speciale aandacht besteed aan de verschillende cryptografische mechanismen die gebruikt kunnen worden in het "data-centric security" model. 
U kan de slides van de infosessie hier raadplegen.

In haar blogpost "Data-Centric Security Model : pistes de réflexion et conclusions", geeft Tania Martin enkele interessante conclusies en aandachtspunten mee betreffende het data-centric security model.

_____________________________________________________________________

Research Blog

In de loop van 2016 hebben de medewerkers van de sectie Onderzoek 23 blogposts gepubliceerd op de smalsresearch website. Doorgaans gaat dit over thema's waarmee de onderzoekers bezig zijn of over onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Indien u voeling wenst met waarmee Smals research bezig is, neem dan even de tijd om onze blog te bezoeken!

Enkele blogposts om niet te vergeten (posts worden gepubliceerd in de taal van de auteur):

_____________________________________________________________________Neo4j

Quick review 72

Neo4J is een systeem voor databasebeheer dat "graph" georiënteerd is. Het is een zeer nuttige en krachtige tool ter ondersteuning van activiteiten rond  "social network analytics".

Er zijn veel situaties waarbij de “graph”-gerichte databases echt nuttig kunnen zijn. In het bijzonder wanneer men focust op de relaties die bestaan tussen verschillende entiteiten (bv. werkgever-werknemer), eerder dan tussen de attributen van deze entiteiten.

De analisten en DB-architecten hebben er belang bij om dit soort technologie te kennen, om keuzes met kennis van zaken te kunnen maken. Neo4j kan ook zeer nuttig zijn voor Data Scientists, alsook in het kader van de strijd tegen de fraude, omdat deze software het mogelijk maakt om bijzondere patronen te vinden.

World's Biggest Data Breaches

Quick review 73

De webpagina "World's Biggest Data Breaches" geeft een interactief overzicht van alle security breaches die sinds 2004 aanleiding hebben gegeven tot de meest in het oog springende dataverliezen.

Deze website is bijzonder nuttig als men informatie zoekt over gegevenslekken die sinds 2004 in de hele wereld zijn gebeurd, of voor het vinden van representatieve voorbeelden van lekken. In het algemeen helpt deze website om te beseffen hoe enorm veel gegevenslekken hebben plaatsgehad naar aanleiding van fouten, incidenten, externe aanvallen, “inside jobs” (aanvallen door mensen met slechte bedoelingen die werken voor het geviseerde bedrijf) of gewone diefstallen. 


IBM Watson Conversation

Quick review 74

Met 'Watson Conversation' van IBM kan men chatbots ontwikkelen die omgaan met natuurlijke taal in tekstvorm.

Met chatbot-technologie kan je bestaande toepassingen of websites verrijken met een interactieve ervaring voor de eindgebruiker.

Watson Conversation is een Software as a Service (SaaS) en draait in de Bluemix cloud dienst van IBM.  De data-driven aanpak van Watson Conversation is gebruiksvriendelijk, en biedt  een interessante kennismaking met de ontwikkeling van chatbots. 

In principe kunnen domeinexperten de data zelf invoeren in het systeem.

Copyright © 2016 Smals, All rights reserved.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Smals · Fonsnylaan 20 · Brussel 1060 · Belgium