Actualiteit verspreid door Research Smals
Smals

Deze nieuwsbrief biedt een overzicht van de meest recente publicaties van research@smals. U kan deze en vele andere topics van nabij bekijken op onze website op www.smalsresearch.be

_____________________________________________________________________

Cryptografie & Cloud Computing
State of the Art

oktober 2015, research note 38

Het is onmogelijk om de voordelen van de cloud te ontkennen. Om er slechts enkele te noemen: vermindering van de kosten, een grotere evolutiviteit, een betere mobiliteit, een sneller deployment en instant updates. 

De veiligheidsrisico's vormen echter nog steeds de voornaamste reden waarom organisaties en bedrijven de cloud niet volledig omarmen. In deze research note presenteert Tania Martin de gekende en bestaande cryptografische mechanis-men waarmee de gegevensopslag en gegevensverwerking beschermd kunnen worden in cloud-omgevingen.


_____________________________________________________________________

Saas Enablement

juli 2015, research note 37

De druk om cloud-technologie te gaan gebruiken wordt steeds groter, en de public cloud zal een groot stuk van de koek voor zich nemen dankzij de belofte van grotere versatiliteit en lagere kosten. Wanneer men gevoelige data echter niet wil uitleveren aan multinationale cloud-spelers, zal men van de private cloud een valabel alternatief moeten maken, dat er via een verhoogde bruikbaarheid mee kan wedijveren.

SaaS Enablement, het opwaarderen van een applicatie zodat het mogelijk wordt om deze in een cloud-context als SaaS (Software-as-a-Service) aan te bieden, is één van de elementen die een private cloud meer aantrekkingskracht kunnen geven. In zijn research note bespreekt Koen Vanderkimpen wat de mogelijkheden zijn voor deze strategie, en hoe we ze kunnen toepassen met een zo min mogelijke effort.

SaaS Enablement is echter slechts een stukje van de puzzel: extra meerwaarde zal moeten komen uit verregaande integratiemogelijkheden (“Enterprise Enablement”) en extra dienstverlening.


_____________________________________________________________________

Data Visualization

oktober 2015, slides infosessie

Aan de infosessie over "Data Visualization" (13 & 15 oktober) namen niet minder dan 170 personen deel.

In een tijdperk waar de hoeveelheid en variabiliteit van de data altijd maar toeneemt, bieden traditionele tools onvoldoende mogelijkheden om deze data te visualiseren en te exploreren.
Door de diversiteit van de data weten we vaak niet op voorhand wat we zoeken, hoe de data met elkaar verbonden zijn of welk type visualisatie het meest geschikt is. Omdat ze zo ingewikkeld zijn, hebben we zeer gerichte vakkennis nodig en moet de exploratie van de data interactief kunnen gebeuren, zonder gevorderde IT-kennis.

Vandy Berten start de infosessie met een presentatie van de 'fundamentals' (basisbegrippen) van data visualization. Vervolgens worden diverse soorten grafieken overlopen en getoond, waaronder ook heel wat minder bekende 
(Sankey, Chord, Parallel Coordinates, Small Multiples, ...) om de voor- en nadelen ervan te begrijpen, en om te kijken wanneer ze geschikt zijn en wanneer niet. Na kwaliteitsissues van grafieken wordt er stilgestaan bij het speciale geval van de geografische data en de moeilijkheden die bij geocode komen kijken, om tot slot over te gaan tot een relatief recent domein, namelijk "Visual Analytics".

De slides van de infosessie vindt u hier.
Hieronder vindt u een korte review van 2 produkten die tijdens de infosessie vermeld werden.


_____________________________________________________________________


RStudio Shiny

Quick review 68

In de context van de studie "Data Visualization" werd het produkt RStudio Shiny onder de loupe genomen.

Shiny is een extensie van R (zie ook onze blog) die toelaat interactieve (web-) applicaties te bouwen. Een basisversie is gratis te downloaden als R-package. Interactieve dashboards kunnen ontwikkeld worden onder Shiny en gemakkelijk lokaal ontplooid worden of gedeeld worden onder R gebruikers, maar kunnen ook gepubliceerd worden als webapplicatie mits het installeren van Shiny Server (beschikbaar in Open Source en in Professional versie).

Enkel voor R developers!


Qlik Sense

Quick review 69

Qlik Sense is een van straffere tools die wij zijn tegen gekomen in de studie "Data Visualization".
 
Qlik Sense is een lichtere en gratis versie van de tool Qlik View waarmee aan visuele data-exploratie kan worden gedaan zonder dat daar een geavanceerde, technische kennis voor nodig is. Enkel een goede kennis van gegevens is nodig.

Wij kunnen deze gratis tool van harte aanbevelen.


Blog research

smalsresearch/blog

Artikelen van de research blog zijn in vele gevallen gerelateerd aan de studies die wij voeren en kunnen beschouwd worden als aanvulling op onze studierap-porten en research notes.

Enkele interessante posts:
- Comment mentir avec un graphique
- Elementary, my dear Watson !
- Disruptie in de Cloud Stack: CaaS
- De Cloud is als... Elektriciteit? Of toch eerder Goud?
Een concept voor sterke mobiele authenticatie
Het Event als Leidend(!) Voorwerp in Software Engineering

Copyright © 2015 Smals, All rights reserved.