Actualiteit verspreid door Research Smals
Smals

Deze nieuwsbrief biedt een overzicht van de meest recente publicaties van research@smals. U kan deze en vele andere topics van nabij bekijken op onze website op www.smalsresearch.be

_____________________________________________________________________

Research Plan 2015

maart 2015

Het Plan Onderzoek 2015 werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 11 maart jl. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op onderwerpen die de synergieën versterken en die potentieel hebben op het vlak van besparingen of opbrengsten.  De research radar 2015 diende hierbij als uitgangspunt.

Net als de voorbije jaren kunnen in 2015 topics als CloudBig DataAnalyticsSocialMobile en Security niet genegeerd worden. Volgende 13 studietopics werden weerhouden:

 1. Cryptography & Databases
 2. Cryptography & Cloud Computing
 3. Strong Mobile Authentication (finalisatie)
 4. Business Process Management in the G-Cloud
 5. SaaS-enablement (finalisatie)
 6. Event Based Architectures
 7. Data Simplification
 8. Social Media Observatorium
 9. Citizen Engagement (finalisatie)
 10. Big Data Analytics Platform
 11. Strategic Business Analytics
 12. Visual Analytics
 13. Privacy & Big Data
Meer details vindt u terug op onze website smalsresearch.be. De volledige versie van het onderzoeksplan vindt u terug op het intranext.

_____________________________________________________________________

Citizen Engagement

Burgerparticipatie of citizen engagement is een brede term die gedefinieerd wordt als individuele of collectieve acties door burgers om zaken van algemeen belang te identificeren en aan te pakken. Dit kan onder meer gaan over cultuur, ontspanning, milieu, versterking van het sociale weefsel, verbetering van het publieke domein, economie en democratie.

In zijn studie bekijkt Kristof Verslype het concept "citizen engagement" van nabij en gaat hij na hoe de overheid en IT hier een rol in kunnen spelen. De studie wordt afgerond met een conceptvoorstel voor een IT-platform voor burgerinitiatieven waar zowel burgers als overheid aan kunnen bijdragen, zonder echter uit het oog te verliezen dat IT op zich enkel een ondersteunende rol kan en mag spelen naast tal van andere (veel belangrijkere) factoren.

Dit  studierapport behandelt achtereenvolgens volgende topics:
 • burgerparticipatie in de praktijk: concrete burger- en overheidsinitiatieven
 • burgerinitiatieven en de cloud: ondersteunende clouddiensten en citizen developers
 • conceptueel IT-platform voor burgerinitiatieven: voorstel van platform
 • conclusie en aanbevelingen
_____________________________________________________________________

Strong Mobile Authentication

slides

Een van de hoofdthema's van het onderzoeksplan dit jaar is "Veiligheid en cryptografie". In het kader daarvan vond eind maart twee keer de infosessie "Strong Mobile Authentication" plaats. Met meer dan 140 deelnemers kunnen we spreken van een ongezien succes.

Tijdens zijn uiteenzetting overliep Bert Vanhalst de mogelijkheden die vandaag geboden worden door CSAM om zich via een tablet of smartphone te authenticeren bij overheidstoepassingen. Er werden, onder andere, demonstraties gegeven van de nieuwe draadloze eID-kaartlezer. Tevens werd een door Bert Vanhalst uitgewerkt concept gedemonstreerd via een prototype waarmee werd aangetoond dat een sterke én gebruiksvriendelijke mobiele authenticatie wél mogelijk is.

De slides van de infosessie vindt u hier.

_____________________________________________________________________


Zetes Sipiro M

Quick review 67

In de context van de studie "Strong Mobile Authentication" werd de Sipiro M van Zetes getest.

De Sipiro M laat toe om vanop een iPad of iPhone aan te melden in webtoepassingen die beveiligd zijn met eID. Een dergelijke oplossing op basis van een externe mobiele kaartlezer en specifieke browser-app lijkt vooral nuttig in een bedrijfscontext voor medewerkers die frequent willen aanmelden in eID-toepassingen op een mobiel toestel.

Cloud Security v2.1

Evaluatiemodel

Het Cloud Security evaluatiemodel heeft een update gekregen. Met de hulp van dit model kunnen veiligheidsexperten nagaan in welke mate een clouddienst voldoende beveiligd is, rekening houdende met het type van gegevens dat men wenst te verwerken in de cloud, en met de cloudpolicy van de KSZ.

Het model bestaat uit 2 luiken.  Meer uitleg vindt u hier.


Blog research

smalsresearch/blog

Artikelen van de research blog zijn in vele gevallen gerelateerd aan de studies die wij voeren en kunnen beschouwd worden als aanvulling op onze studierap-porten en research notes.

Enkele interessante posts:
- Instance-as-a-Service
- Kan ik met CSAM mobiel authenticeren? 
- Beproevingen met Android (fr)
- Big data & krakend ijs onder anonimisatie
(bijna) 40 jaar R: Hype of succes verhaal ?

Copyright © 2015 Smals, All rights reserved.