Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 2/2022

Vi blickar ständigt framåt!

Många av våra uppdrag och projekt går ut på att utveckla hållbara lösningar för framtiden. Vårt fokus är att alltid att finna ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara tillämpningar för att Sverige ska fortsätta vara ett innovativt, attraktivt och konkurrenskraftigt välfärdsland. Vi jobbar outtröttligt för framtiden även om världen förändrats på grund av pandemin och att vi nu återigen upplever krig! Tillsammans gör vi morgondagen redo för framtiden!

Chalmers Industriteknik + SAFER = SANT!

Chalmers Industriteknik är ny partner i SAFER. SAFER är ett centra på Chalmers för fordon- och frafiksäkerhet. Många av våra kompetensområden här på Chalmers Industriteknik kopplar nära till SAFERs forskningsområden. Målet är att tillsammans bidra att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla. Läs artikeln här.

Anna Carlsson ny föreståndare för forskningsinfrastrukturen Revere

Sedan två veckor tillbaka är Anna Carlsson ny föreståndare för Revere, som är ett laboratorium för fordonsforskning. Revere ligger på Lindholmen i Göteborg och är en mötesplats för avancerad forskning, testning, kunskapsdelning, utbildning och samarbete. Anna har lång och gedigen erfarenhet inom trafiksäkerhet. Vill du veta mer om Revere? Kontakta Anna Carlsson.

Vad kan tillsatt grafen göra för produkters ytbehandling i industrin?

Ett nytt projekt har beviljats av Vinnova inom SIO Grafens utlysning Samverkan av kommersiella tillämpningar med grafen. Syftet med projektet är att utveckla och driftsätta en flexibel pilotanläggning med möjlighet till produktion i mindre skala av någon eller några av de grafenbaserade processer Provexa Technology utvecklar. Läs mer om projektet här.

Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Vårt dotterbolag CIT Energy Management har varit med och tagit fram en branschgemensam standard för energiklassning av byggbodar och bodetableringar. Ett stort antal leverantörer och beställare har gemensamt och med stor konsensus tagit fram ett dokument med kriterier för energiklassning av bodar och bodetableringar. Läs mer här.

Ingrid Nyström ny vd för dotterbolaget CIT Industriell Energi

Ingrid Nyström tillträder den 1 april som vd för CIT Industriell Energi. Ingrid är teknologie doktor i energisystemteknik och har varit anställd i företaget sedan 2002. Hon efterträder Hanna Tornevall som nu blir chef för Göteborgs botaniska trädgård. Läs mer här.

Påverkar genus vår energikonsumtion?

Genus påverkar hur vi ser på hållbarhet och planerar vår energikonsumtion. I ett samarbete mellan vårt dotterbolag Boid, HSB Living Lab och studenter på Chalmers utvecklas nu ett koncept för hur hushållens energisystem kan bli mer inkluderande, jämlika och effektiva. Konceptet ingår i ett större internationellt projekt, Gender & Energy, som pågår inom IEA-samarbetet Users TCP. Läs mer här.

Två nya utlysningar från Bio+

Bio+programmet finansieras av Energimyndigheten och består av drygt ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt samt tre innovationskluster som ska höja innovationskraften inom bioenergiområdet. Nu finns två nya utlysningar ute. Läs mer och ansök här.

Kommunikationen inom Bio+ drivs av Chalmers Industriteknik.

Tas design på tillräckligt stort allvar inom medtech?

Medtech och healthtech är i snabb förändring. Vården skiftar mot fler digitala IoT-produkter, inte sällan AI-baserade, där du ibland är patient och vårdgivare på samma gång. Denna nya patientupplevelse kräver ett tätt samarbete mellan patient, digitala tjänster och traditionella vårdgivare, och ställer extremt höga krav på tjänster och produkters användarvänlighet. Läs hela artikeln här.

På rätt väg? Delta i Stockholm den 8 juni!

Efter drygt tio år avslutas samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system där forskare, myndigheter, privat och offentlig sektor mötts och samverkat i en stor mängd projekt.

Slutkonferensen handlar om forskningsresultatens konkreta bidrag till att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030. Vad behövs för att förnybara drivmedel ska medverka till att nå målet på bästa sätt?

Läs mer och registrera dig här.

Bli en av oss! Vi söker nya medarbetare

Vi söker just nu en projektledare inom datadriven innovation och forskare inom data och machine learning. Läs om tjänsterna och ansök här. Vårt dotterbolag Boid söker designer. Läs mer om tjänsterna och ansök här.

Vill du också bli en av oss? Då ska du följa oss på LinkedIn och Twitter där vi alltid annonserar när vi rekryterar.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med drygt 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola 1984. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, tillämpad AI, design, cirkulär ekonomi samt innovation- och projektledning.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning och kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2022 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.