Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 3/2021

Kreativitet och innovation är starka trender i dagens arbetsliv, och det är precis det vi gör för att hjälpa dig och ditt företag att bli konkurrenskraftigt och i tiden när det gäller att utveckla produkter, produktionssätt och andra utmaningar att bli hållbara för en bra framtid. För vårt mål är att alltid göra morgondagen redo för framtiden.

Behöver du hjälp med Innovation- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi er med den senaste teknikutvecklingen. 

Det här är Johan!

Polymera material, kompositer, bindemedel, PVC, mjukgörare, färg och lack och additiver till färg – Johan har stor erfarenhet av materialutveckling inom flera industriella segment. Med hållbarhet som en tydlig ledstjärna strävar han strävar alltid efter att hitta nya alternativ till material och råvaror.

Johans kunskaper kommer till användning längs hela produktutvecklingsprocessen: från kundkrav, via utveckling, produktion, lansering och marknadsföring, till att den färdiga produkten finns i kundens hand.

Har ditt företag utmaningar relaterat till materialutveckling och hållbarhet? Kontakta Johan för ett samtal om hur han kan hjälpa till på er resa!
Bild: Fotograf J Palmborg och art director A Hedenström

Let´s talk about AI 

Artificiell intelligens (AI) har blivit ett modeord för många saker och i bland glömmer vi bort det faktiska syftet. AI har enorm potential att hjälpa människor att leva mer meningsfulla och hållbara liv. Det kan hjälpa oss att hantera komplexa uppgifter och fatta bättre informerade beslut.

Våra AI-experter ägnar sig åt att utveckla avancerade AI-lösningar för att möjliggöra cirkulär ekonomi i framkant inom tillämpad forskning och innovation. Tillsammans med industriella, offentliga och akademiska partners använder vi AI för att optimera energianvändning, logistikflöden eller komplexa planerings- och underhållsuppgifter. Vi hjälper till att möjliggöra cirkulära affärsmodeller och ett mer hållbart resursanvändning. Digitaliseringsgruppen erbjuder skräddarsydda AI-lösningar för hela datalivscykeln med fokus och expertis angående:

  • Maskininlärning och Djupinlärning (Machine learning och Deep Learning)
  • Naturlig Språkbehandling (Natural Language Processing) 
  • Datorseende (Computer Vision)
  • Industriell Automation (Industrial Automation)

Vad kan vi göra för dig? Kontakta Berndt Ketzler.

Vem behöver en koldioxidbudget?

Allt fler kommuner och regioner upprättar koldioxidbudgetar och förankrar på så vis sin omställning i Parisavtalet. Vi har nyligen hjälpt Tidaholms kommun med en strategisk klimatplan En viktig komponent var att upprätta en koldioxidbudget, men också att titta på hur denna ska användas och kommuniceras ut av kommunen.

Nyfiken på vad en koldioxidbudget kan göra för din kommun? Kontakta Malin Jacobsson. 

Vi rekryterar!

Just nu söker vi minst en nyfiken och initiativtagande person som vill hjälpa till i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi i rollen som projektledare och expert inom cirkulär ekonomi. 

Vill du söka tjänsten? Här hittar du annonsen.

Hur säkra är vi på nano?

Utvecklingen och användningen av nanomaterial förväntas fortsätta i snabb takt, samtidigt som kunskapen om hur människa och miljö kan påverkas av materialen är bristfällig. Vad säger forskningen?

Läs hela artikeln här.
Har du missat tidigare inlägg om Veckans fråga? Under nyheter hittar du alla frågeställningar.

Minskad energianvändning = lägre kostnader

Att se över energianvändningen  i små och medelstora företag är till stor nytta för företagen själva – lägre energianvändning och kostnader -  men också för samhället i stort. EU-projektet GEAR@SME ger sig i kast med utmaningen att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi i små och medelstora företag. Nu publiceras en handbok som beskriver metodiken. Vi berättar gärna om vinsterna för ditt företag.

Läs mer om projektet här.

Skräddarsydd grafenproduktion – nu växlar vi upp

Målet för detta projekt är att utveckla en tillverkningsprocess för grafen baserad på tillverkningsprocesser som används inom massaindustrin. Produktionsmetoden är effektivare och mer miljövänlig än dagens konkurrerande metoder.

Vill du veta mer? Här kan du läsa hela artikeln.

Thomas Swahn leder Myfab som samlar resurser för nano- och mikrofabrikation

Varje år går över 800 unika användare in genom dörrarna till någon av Myfabs fyra anläggningar vid Chalmers, Uppsala universitet, Lunds universitet och KTH. Myfabs renrumslaboratorier har alla ett standardiserat set av utrustning och därtill sin egen expertis och egna specialiteter.

Läs mer om Myfab här eller kontakta Thomas Swahn.

Spårbarhet för en cirkulär framtid

Projektet KEEP har under de senaste två åren undersökt hur man skapar ett spårbarhetssystem (eller produktpass) för elektriska och elektroniska produkter. Vi har bland annat utvecklat en prototyp för ett spårbarhetssystem.

Den 22 juni presenterar vi våra viktigaste resultat, inklusive fördelarna med spårbarhet för olika aktörer, vår prototyp, vad som händer med produktpasset i EU och vad vi vill göra i nästa fas av KEEP. Vi har en stor rad talare inklusive både projektpartners och "KEEP-friends".

Läs mer om projektet här och anmäl dig till webbinariet här.

Ny pressrelease! 35 nya miljoner till svensk grafensatsning

Vinnova investerar 35 miljoner kronor 2021–2023 i en extra satsning på grafen och det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Insatsen ingår i Vinnovas nya område Hållbar industri och ger en rejäl injektion till utvecklingen av svensk grafenbransch.

Läs hela pressreleasen här.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.