Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 3/2022

Framtiden är oskriven – tillsammans gör vi morgondagen redo!

Vi fortsätter med bibehållen kreativitet och effektivitet att bidra med olika hållbara lösningar för samhälle och industri. Vi jobbar ständigt i samverkan med forskare, och i nära relation till Chalmers tekniska högskola. Vår relation till Chalmers är lång då de grundade Chalmers Industriteknik 1984. Våra uppdrag och projekt handlar nästan alltid om att utveckla hållbara lösningar för framtiden. Vill du få ett smakprov på hur ett år hos oss kan se ut, då ska du läsa vår Årskrönika för 2021 som du hittar i här nedan.
Foto: Andy Kelly, Unsplash

Årskrönika över ett händelserikt 2021

I årskrönikan får du smakprov på några av alla våra projekt, intervju med två av våra centrumledare och en överblick över ett intensivt, innovativt och händelserikt år. Vi hade bland annat cirka 500 pågående projekt från cirka 150 olika uppdragsgivare.

Här kan du ladda ned Årskrönikan.

Vill du få ett fysiskt exemplar? Skicka ditt namn och adress till info@chalmersindustriteknik.se
(PS! Vi kommer radera dina kontaktuppgifter efter att broschyren är postad)

Stor nätverksträff i SNIUS – Nätverket för industriell och urban symbios

Under den 3-4 maj var det nätverksträff i Härnösand med fokus på hur kommuner och regionala offentliga aktörer på ett mer effektivt sätt kan svara upp mot näringslivets behov av att utöka industriell och urban symbios. Syftet är även hur man kan stötta för att starta upp nya intivitativ och locka till sig nya företag. Med på träffen är vår expert Peter Carlsson som utvecklar och genomför innovationsprojekt med fokus på industriell symbios på både strategisk nationell nivå till lokala utvecklingsprojekt här på Chalmers Industriteknik.

Här hittar du information om nätverket SNIUS. Vill du veta mer om industriell och urban symbios, och vad vi kan hjälpa till med? Kontakta Peter Carlsson.

Illustration: Astrid Hedenström, Chalmers Industriteknik
Kickoff för Svenskt centrum för elenergilagring och balansering

Den 22 april var det kickoff för det nya centrat i Chalmerska huset. Ett 50-tal medverkade under en lyckad dag. Visionen för centrat är att det framtida energisystemet ska vara hållbart. Elkraftsystemet kommer att spela en avgörande roll i förverkligandet av det 100 % förnybara samhället. Elkraftsystemet ska inte vara en begränsande faktor för samhälleliga framsteg och ska vara tillgängligt, säkert och pålitligt var som helst, i vilken skala som helst och när som helst.

Fotograf: Johan Palmborg, Bildkoncept: Astrid Hedenström
Vi hjälper små och medelstora företag att söka bidrag

Du som driver ett innovativt litet eller medelstora företag (SMF) och vill få hjälp med att driva på materialutvecklingen för ditt företag. Kontakta oss om offentliga bidrag för att finansiera utveckling av hållbara, fossilfria eller biobaserade material. Det kan vara genom Västra Götalandsregionens FoU-kort Bas och Avancerat, Vinnovas olika program eller EIC Accelerator.

Läs mer här eller kontakta Kent Rundgren för mer information och boka ett möte.

Foto: Rinson Chory, Unsplash
Lighthouse har fått fortsatt förtroende!

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export samt omsätter 90 miljarder om året. Visionen om en hållbar och klimatneutral sjöfart som även i framtiden tryggar landets försörjning och ger rätt förutsättningar för exportindustrin börjar med sjöfartsforskning och innovation. Lighthouse (Swedish Maritime Competence Centre) har nu tilldelats 9 miljoner kronor i projektstöd av Västra Götalandsregionen att fortsätta sitt arbete. Chalmers Industriteknik ha flera roller i Lighthouse ledning.

Läs hela nyheten här.


Utställning om visioner för en vardag med begränsad el

Utställningen ”Unplugged” på designmuseet Rian i Falkenberg pågår mellan 21 maj till 28 augusti.  I utställningen presenteras visioner för en vardag där tillgången på el ibland är begränsad. Bland annat på hur produkter som vi använder i vardagen skulle kunna designas annorlunda för att förbereda oss för störningar.

Unplugged är en del av forskningsprojektet ”Design för en energiresilient vardag ” som drivs av Chalmers, RISE och Boid (dotterbolag till Chalmers Industriteknik) i samarbete med HSB Living Lab. 

Vill du veta mer om utställningen och vad Boid har bidragit med? Kontakta Katharina Merl.

Installation av röntgenutrustning för identifiering av elektronik

Maxim Chukharkin och Moheb Nayeri från vårt område Tillämpad AI har varit och installerat en röntgenmaskin hos NG metall i Katrineholm. Detta som en del i projektet XrAI WEEEsion (AI-baserad röntgenbild-batteridetektor för förbättrad effektivitet hos återvinningsanläggningar) som går ut på att med hjälp av röntgen identifiera elektronik som innehåller främst batterier, men också andra miljöfarliga komponenter, som enligt reglemente, direktiv och säkerhetsskäl måste tas ut och hanteras separat från resten av elektronikskrot. Läs mer om vad projektet gör här.

Energieffektivisering viktig klimatåtgärd för industrin

Energieffektivisering är en av de viktigaste möjligheterna ekonomiskt och, inte minst, klimatmässigt i industrisektorn. Alla nya industriella tekniker och system för kraftigt minskade klimatgasutsläpp måste samspela med effektiviseringsåtgärder. Potentialen för ytterligare energieffektivisering i olika industrityper är betydelsefull som en del av omställningen av industrisektorn.

Tillsammans med Energimyndigheten anordnar CIT Industriell Energi ett webbseminarium på temat. Syftet är att presentera erfarenheter och pågående satsningar, diskutera åtgärder för ökad energieffektivisering i industrin samt identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA – International Energy Agency. Läs mer och anmäl dig här.

Foto: Calin Stan, Unsplash
Vad har forskningen hittills lett till och hur går vi vidare?

Vår omvärld genomgår stora förändringar som ger nya perspektiv på resursanvändning, inte minst av fossil energi. Energiförsörjningen till transportsektorn kan bli hållbar med hjälp av förnybara drivmedel. Många spännande forskningsresultat om möjligheterna med effektivare råvaruframställning, förbättrade produktionstekniker, styrmedel som främjar förnybart och många andra aspekter på omställningen har genom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system kommit fram under åren 2018-2021. Den 8 juni delar vi med oss av programmets sammanfattande och avslutade projektresultat.

Välkommen på konferens den 8 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Nu är SAFERs årsrapport för 2021 lanserad!

SAFER är ett centra som forskar för att rädda liv, förebygga skador och möjliggöra säker rörlighet. Chalmers Industriteknik har en koordinerande roll för centrat och är också partner. SAFER har varit verksamt under hela sexton år. Nu är 2021 årsredovisning lanserad, här kan du läsa om den verksamhet och forskning som bedrivits inom forskningscentret under 2021. Du kan läsa den som pdf här. 

Uppskattat grafenmöte i Uppsala

SIO Grafen, där Chalmers Industriteknik driver programkontoret, anordnade 3–4 maj ett nätverksmöte i Uppsala. 70 deltagare från svensk grafenbransch träffades på workshop, mingel och studiebesök. Nu jobbar vi tillsammans vidare med alla nya idéer för en hållbar och ljus 2D-framtid. Är du intresserad av grafen eller andra tvådimensionella material? Chalmers Industriteknik har kompetensen, hör av dig till Sofia Öiseth.

Grattis Lars Ekberg till Rehva Professional Award!

I samband med utdelningen av Stora Inneklimatpriset den 28 april överraskades juryns ordförande Lars Ekberg och tilldelades en Rehva Professional Award. Han fick priset för sitt enastående arbete med att skapa gott inneklimat i energieffektiva byggnader. Lars är till vardags adjungerad professor vid Chalmers i Göteborg och verksam som affärsområdeschef vid Chalmers Industritekniks dotterbolag CIT Energy Management. 

Bli en av oss! Vi söker nya medarbetare

Vi söker just nu en projektledare inom datadriven innovation och forskare inom data och machine learning. Läs om tjänsterna och ansök här

Vill du också bli en av oss? Då ska du följa oss på LinkedIn och Twitter där vi alltid annonserar när vi rekryterar.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med drygt 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola 1984. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, tillämpad AI, design, cirkulär ekonomi samt innovation- och projektledning.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning och kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2022 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.