Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 9/2020

Vilket märkligt år det har varit, hela samhället har ställt om för att hantera coronaviruset. Detta har påskyndat den digitala utvecklingen och helt nya sätt att arbeta och mötas på. Det har också krävt ännu mer innovationskraft för att hitta nya vägar för att göra morgondagen redo för framtiden. Vi har bland annat haft flera webinarier såsom "Innovationshjälpen", och även varit inbjudna som experter i andras regi. Vi tror på framtiden och tillsammans med dig så skapar vi nya möjligheter för att förbättra företagens och industrins konkurrenskraft, detta ständigt med hållbarhetsperspektiv i fokus.

Behöver du hjälp med Innovation- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi er med den senaste teknikutvecklingen. 

Vi har i år valt att ge julgåvan till Operation Smile som ger barn med gomspalt en framtid genom att finansiera operationer. Med detta önskar vi dig en God jul och Gott nytt år.

Bild: Fotograf J Palmborg och art director A Hedenström
Det här är Kent!

Kent gör morgondagen redo för framtiden därför jobbar han med att stötta innovations- och affärsutveckling i startups, allt från små till stora företag. Kents fokus ligger på att identifiera Go-to-Market strategy för alla typer av innovationer och att skapa dreamteam för utvecklingsarbetet. Men han är också djupt kunnig inom keramområdet.

Vilka utmaningar har du för att öka ert företags innovations- och konkurrrenskraft som Kent kan hjälpa till med? Välkommen att kontakta oss för ett samtal.

Missade du webinariet? Trött på återvinningsberget av förpackningar?

Den 27 november anordnade vi tillsammans med Boid, Johanneberg Science Park och Klimat 2030 ett webinar om flergångsförpackningar. Ett inspirationswebinar om möjligheten att återanvända förpackningar och smartare resursutnyttjande. Webinariet hade hela 110 deltagare så ämnet är högaktuellt för många.

Vill du se webinariet? Här hittar du inspelningen.

Porträttfoto: Johan Palmborg
Anna inbjuden till FNs expertråd Working Party on Passive Safety 

Anna Carlsson är inbjuden av Transportstyrelsen för att presentera studien som resulterade i en rapport ”Are Crash Test Dummies Representative of the Population?" för FN:s expertgrupp som heter GRSP (UNECE) och jobbar med passiv säkerhet. Presentationen av rapporten kommer att ske i början av december.

Anna intresserar sig för området trafiksäkerhet i ett större systemperspektiv. Detta innebär framförallt oskyddade trafikanter, vilket bland annat berör fotgängare med och utan hjälpmedel. Men även utformning av infrastruktur samt drift och underhåll av gång- och cykelbanor.

Vill du veta mer och få rapporten? Kontakta Anna Carlsson.

Mer material på chalmersindustriteknik.se

Julklapp från EU:s innovationsfond

Enklare ansökningsförfarande, snabbare utbetalning och mer fokus på projekt som är färdiga för marknaden utmärker utlysningen för ”små” projekt från EU:s innovationsfond. Utlysningen – som öppnade 1 december och stänger 10 mars – riktar sig till mindre projekt (max 7,5 miljoner Euro), vilka kan få stöd med 60% av investeringskostnaden (max 4,5 miljoner Euro).

Under hösten har vi stöttat företag med ansökningar till EU:s innovationsfond – med beräkningar, underlag, formuleringar och sammanställning av ansökan. Det vi bedömer som extra viktigt för den nya utlysningen är att hitta balans mellan innovationshöjd och projektmognad. Vi är väl insatta i regelverk och ansökningsförfarande – kontakta oss gärna för att diskutera ditt innovativa projekt för klimatomställning.  
 
Här hittar du utlysningen. 

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Med människa och nytta i fokus

Behöver du stöttning i ditt företags digitaliseringsutveckling? Vi stöttar från en inledande workshop eller förstudie med en pragmatisk syn för att identifiera affärsvärde ända tills funktionen, systemet eller produkten är implementerad och klar. Vi använder AI, data science, Machine Learning och Deep Learning för att skapa lösningar anpassade för dina behov. 

Vad behöver du hjälp med? Kontakta Nils Munk Wirell.

Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Framtidens röntgenlösningar, ett område för strategisk design

Hur kommer framtidens röntgenlösningar se ut när röntgenmaskiner kräver mindre kylning, tar mindre plats och kan leverera mer högupplösta röntgenbilder?

Boid har tillsammans med Luxbright utforskat den frågeställningen och tagit fram produktkoncept för möjliga framtida produkter baserat på Luxbrights röntgenrör med mikrofokus. Medtech har kommit att bli ett av Boids fokusområden som ett område där strategisk design kan göra stor skillnad både för industrin och för allmänheten. 

Vill du veta mer? Kontakta Marcus Hansson.

Mer design på chalmersindustriteknik.se

Resvinn: Hur kan butiker hjälpa sina kunder att minska matsvinnet

Jobbar du i eller med butiker och vill lära dig mer om hur butiker kan hjälpa konsumenter att minska svinnet hemma? I så fall är du varmt välkommen på Resvinns webinarie den 14 januari 14.00-15.00 med Niklas Laninge, Johan Gottberg, Emma Nilsson och Markus Wahlgren. 

Läs mer och anmäl dig här. 

Gömda batterier hittas med hjälp av AI och röntgen

Att hitta inbyggda batterier i elektronikprodukter är ett stort problem för återvinningsindustrin. Ett nytt svenskt innovationsprojekt visar att en vanlig flygplatsröntgen kan hjälpa till i jakten på batterierna.  

– Brandfarliga batterier i elektronik är ett stort problem vid återvinning. Med AI-baserad bildigenkänning på röntgenbilder kan vi hjälpa till att lösa problemet, säger Moheb Nayeri, projektledare på Chalmers Industriteknik.  

Vill du veta mer? Läs hela artikeln här.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2020 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.