Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 4/2022

Nya uppdrag nya utmaningar

Under ett år har vi över 500 projekt! Med vår expertkunskap inom energi, material, tillämpad AI och cirkulär ekonomi stöttar och sprider vi den senaste teknikutvecklingen. Våra omfattande nätverk  ger oss en unik förståelse för hela processer. Detta gör att vi kan skapa relevanta aktörskonstellationer som täcker hela värdekedjan. Vi stöttar i de små problemställningarna men även i de stora teknikssprången. Ett smakprov på hur ett år kan se ut hos oss kan läsa i vår Årskrönika 2021. 
Foto: Fey Marin/Unsplash

Årskrönika över ett händelserikt 2021
I årskrönikan får du smakprov på några av alla våra projekt, intervju med två av våra centrumledare och en överblick över ett intensivt, innovativt och händelserikt år. Vi hade bland annat cirka 500 pågående projekt från cirka 150 olika uppdragsgivare.

Här kan du ladda ned Årskrönikan.

Vill du få ett fysiskt exemplar? Skicka ditt namn och adress till info@chalmersindustriteknik.se
(PS! Vi kommer radera dina kontaktuppgifter efter att broschyren är postad)

Inbjudan till ett seminarie om den senaste plastforskningen
Torsdagen den 29 september bjuder Naturvårdsverket in till ett seminarie, där du är välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet. Under sessionen "Råvara med minimal miljöbelastning" kommer vi presentera projektet "Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara" med vår Marie-Louise Lagerstedt Eidrup. Projektet är finansierat av Bioinnovation och parter i projektet har varit Chalmers Industriteknik, RISE Processum, Chalmers, Bervero, AddNorth och Kinds Produkter. Läs mer och anmäl dig här.

Tillsammans för hållbar energi
Fredag 30 september anordnar vi en online-workshop för energirådgivare och andra som stödjer företag som vill utvecklas i sitt hållbarhetsarbete. I fokus är effektiv och hållbar energianvändning i företagsparker och industriområden. Under workshoppen presenteras aktuella och inspirerande exempel från Europa och Sverige.  Det blir även en gemensam diskussion kring behov i industriområden/företagsparker i Sverige, och hur dessa kan stöttas i arbetet med energieffektivisering och ökad hållbarhet.

Workshoppen genomförs inom projektet GEAR@SME – Saving energy together och bidrar även till en förstudie finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att förstudien ska leda till en större satsning i Sverige.

Läs mer och anmäl dig här.

Gruppen Tillämpad AI stödjer algforskningsprojekt
Gruppen Tillämpad AI på Chalmers Industriteknik har varit och besökt Karolinska Institutet i Solna.

Värd för besöket var vår partner Volta Greentech som bedriver forskning och utveckling kring hur jordbruk världen över drastiskt kan minska utsläpp av växthusgasen metan från nötkreatur. Volta Greentech utvecklar ett alg-baserat tillskott som i laboratorium har visat sig minska utsläpp av metangas med upp till 90%. Gruppen för Tillämpad AI kommer att stödja Volta Greentech i dataanalys och framtagning av en AI baserad modell för maximering av algproduktion.

I samband med besöket i Stockholm fick gruppen för Tillämpad AI möjligheten att representera Chalmers Industriteknik på Stockholm Impact Week som arrangeras av Vinnova.

Vill du veta mer kontakta? Anders Segerlund eller Berenice Gudino.

Ljus som tjänst
Projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” har syftat till att öka förståelsen och kunskapen för vad som driver och hindrar kunder att köpa ljus som tjänst. Tillsammans med belysningsbranschen har man nu ökat förståelsen och insikter på hur en mer hållbar förändring kan ske på bredare front.

Om du är intresserad så finns en alldeles färsk broschyr att ladda ned samt även ett kalkylverktyg framtaget. Här hittar du information om projektet och kan ladda ned broschyren.

Boktips! Elis Carlströms bok "Collaborative leadership and innovation…" finns nu att köpa
Elis Carlström är docent vid Chalmers tekniska högskola och Senior Advisor of Innovations Technology Transfer här på Chalmers Industriteknik. Elis har en lång erfarenhet inom forskningsvärlden även som forskningschef och i boken delar han med sig av sin erfarenhet.

Boken handlar om den känsliga balansen mellan att hantera och kontrollera immateriella rättigheter i en samarbetsmiljö. Insikter om hur nya uppfinningar kan utvärderas erbjuds! Boken finns att köpa på Routledge webbsida, men även på Bokus, Adlibris och Amazon med flera. Uppge rabattkod ASM08 och få 20 % rabatt före den 31 oktober hos Routledge.

Läs mer om bokens innehåll här.

Lars Ekberg inbjuden att tala i Washington DC

Under våren 2022 initierade Vita Huset en National COVID-19 Preparedness Plan med syfte att lindra effekterna av den nu aktuella coronapandemin och att skapa förutsättningar för ett säkert amerikanskt samhälle ur smittskyddssynpunkt – nu och i framtiden. Viktiga delar av detta gäller inomhusmiljöns kvalitet, luftburna smittämnen inomhus och ventilationens funktion i byggnader.

Som ett led i denna strävan har Johns Hopkins Universitetet i Baltimore, via sitt Center for Health Security, fått i uppdrag att utveckla en nationell strategi - National Strategy for Improving Indoor Air Quality. I september arrangerade därför Johns Hopkins en konferens som hölls i Washington DC.

Lars Ekberg, CIT Energy Management, var inbjuden talare på konferensen, som hade ett hundratal deltagare från amerikanskt näringsliv, amerikanska myndigheter och amerikansk akademi. 

Anmäl dig till Sveriges största 2D-event
Den 18-19 oktober arrangeras Swedish Graphene Forum. Det är Sveriges största mötesplats för ekosystemet kring grafen och andra 2D-material. Här möts industri och akademi och delar revolutionerande resultat. Årets konferens hålls i Sundsvall med tillhörande studiebesök på Mittuniversitetet och 2D fab. Se program och anmäl dig här!

Bli en av oss! Vi söker nya medarbetare

Läs om tjänsterna och ansök här. Vi annonserar alltid ut våra tjänster på LinkedIn och Twitter, och vill du bli en av oss följ oss där!

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med drygt 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola 1984. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, tillämpad AI, cirkulär ekonomi samt innovation- och projektledning.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning och kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2022 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.