Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 7/2020

Vi på Chalmers Industriteknik är involverade i affärs- och innovationsutveckling i både stort och smått. Från att implementera och stötta små och medelstora företag till att leda och vara värd för stora nationella centrumbildningar. Även om pandemin pågår och blivit vardag så fortsätter vi att träffas både digital och fysiskt fast då med avstånd. I detta nyhetsbrevet får du några exempel på vad vi gör och vi hoppas du blir inspirerad av dessa smakprov! 

Behöver du hjälp med Innovations- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden Energi, Material, Digitalisering, Design eller Cirkulär ekonomi så stöttar vi er med den senaste teknikutvecklingen. Välkommen att höra av dig! Vi gör morgondagen redo för framtiden! 

Nu kartlägger Big Science Sweden svensk kompetens inom automation/robotik 

Teknikutveckling inom automation spelar en viktig roll inom big science-världen, där forskningsanläggningar söker kompetenser inom remote handling och robotik anpassade för tuffa miljöer, såsom arbete i radioaktiva miljöer, hantering av stora komponenter och finmotoriska lösningar för arbete i trånga utrymmen. Kartläggningen sker i samarbete med Automation Region. I ett första steg arrangeras en teknisk virtuell workshop inom remote handling den 22 oktober.

Anmäl dig till workshopen här.

Vill du veta mer om vår roll i Big Science? Kontakta Julia Hellström.

Ta chansen att möta Vinnova om höstens utlysningar för SME-företag 

Välkommen till finansieringsseminarium för små och medelstora företag den 22 oktober. Vinnova kommer att berätta om deras utlysning "Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020". Det blir innovation och inspiration! Du får information om utlysningen och ansökningstips. Du får också träffa vår affärsutvecklare Kent Rundgren som kan svara på frågor kring ansökningar bland mycket annat.

Läs mer och anmäl dig här.
Vill du få stöttning i ert ansökningsarbete? Kontakta Kent Rundgren.

f3 livesänder om slutsatser kring förnybara drivmedels roll

Den 1 oktober uppmärksammade f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel sin tioårsdag för med en unik livesändning. Under en timma presenterade sex forskare lika många slutsatser om de förnybara drivmedlens roll för att uppnå våra klimatmål, baserat på resultat från all forskning som genomförts inom f3 och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Chalmers Industriteknik har sedan starten av f3 varit kunskapscentrumets värdorganisation.
 
Läs mer om f3 och se inspelningen av hela livesändningen här.

Bild: Yen Strandqvist/Johan Bodell/Chalmers
MOST – Ett framtida system för energilagring

Under hösten startar ett nytt EU-finansierat projekt som ska titta på möjligheter för att ta fram prototyper på ett energilagringssystem som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder. Systemet ska bygga på en teknik som har tagits fram på Chalmers och som bygger på specialdesignade organiska molekyler vilka kan fånga upp solljus och lagra den energin, vilken senare kan användas som värme. Chalmers Industriteknik kommer tillsammans med Chalmers Innovationskontor ansvara för arbetet kring nyttiggörande av tekniken. Vi ska titta på hur intellektuella tillgångar identifieras och tas till vara på bästa sätt, men vi kommer också titta på marknadspotential och patentlandskapet kring den utvecklade tekniken.

Läs gärna mer om projektet på Chalmers hemsida. 
Vill du veta mer om vårt arbete inom området innovation och tekniköverföring? Kontakta Camilla Johansson.

Vi aktiverar regionala aktörer för att öka energirenoveringen

Genom projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME ges en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. En viktig del i projektet är att involvera lokala aktörer. I varje deltagande region kommer renoveringsprojekt i uppstartfasen att identifieras. Dessa byggnader ska sedan följas under planering, projektering och upphandlingsfaserna under tiden oktober 2020 till december 2021.

Mer information och hur du kan medverka, hittar du på Lågans hemsida. 
Projektet leds av Åsa Wahlström på CIT Energy Management.
Kontakta Åsa Wahlström.

Nya vägledningar för den andra omgången av EKL-lagen

Inför den nya omgången av EKL-lagen om energikartläggningen i stora företag, har CIT Industriell Energi tillsammans med CIT Energy Management uppdraget att uppdatera branschvägledningar åt energimyndigheten. Nu finns vägledningarna för Energiföretag, Handels-, service- och tjänsteföretag samt Tillverkande företag att tillgå i energimyndighetens webbshop. Fler vägledningar presenteras under hösten.

Här hittar du vägledningarna: 
Energiföretag 
Handels-, service- och tjänsteföretag 
Tillverkande företag

Nytt EU-projekt med fokus på energieffektivisering i småföretag

I Europa finns mer än 25 miljoner små och medelstora företag (SME). Dessa skulle kunna göra stora energibesparingar, men ofta saknas kunskap, tid och pengar samt stöd att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Tillsammans med forskningsinstituten TNO i Nederländerna och ENEA i Italien leder vårt dotterbolag CIT Industriell Energi ett EU-finansierat projekt med syfte att stötta SME-företag med olika metoder och åtgärder för att öka energieffektiviseringen och bidra till klimatomställningen.

Vill du veta mer? Kontakta Ingrid Nyström.
Vill du veta mer om TNO? Besök TNOs webbplats.

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Grafen är otroligt drygt

Visste du att man kan täcka hela Slottsskogens yta med bara 1 kilo grafen? Eller att det krävs 150 000 lager av grafen för att nå tjockleken av ett hårstrå? Det är två av alla fantastiska fakta som finns om det multifunktionella och mäktiga materialet. Grafens mångfald och unika egenskaper ger närmast oändliga möjligheter. Starkare än stål, transparent och böjbart samtidigt som det är elektriskt och termiskt ledande. Vi är stolta över att vara en del av dess spännande framtid.

Vill du veta mer? Kontakta Elisabeth Sagström-Bäck.
 
Grafenforum 2020
Varje år arrangerar SIO Grafen en stor resultatworkshop: Svenskt Grafenforum. Här visas årligen upp fantastiska projekt som SIO Grafens medlemmar har skapat. I år är eventet en digital heldag onsdagen 14 oktober. Mer information finns på www.siografen.se.

Se filmen om projektet ReSvinn – Mindre svinn. Mera mat.

Filmen introducerar projektet Resvinn som har samlat 44 stycken företag och organisationer i Sverige som tillsammans arbetar för att minska matsvinnet genom att utveckla effektiva redistributionslösningar och främja beteendeförändring i hushållen. Vi på Chalmers Industriteknik koordinerar projektet ReSvinn.

Se filmen här. (2,29 min)
Vill du veta mer om projektet? Kontakta Kristina Liljestrand.

Missade du vårt webbinar på Innovationsveckan om hur vi ställer om till bioplaster?

Syftet med seminariet var att sprida och öka kunskapen om biobaserade plaster för en hållbar omställning till icke-fossilbaserade plaster. Innebörden av begrepp som plast, bioplast, biobaserad plast och massbalans förklarades och goda exempel presenterades. Information gällande riktlinjer och policyer och en rekommendation för hur man enkelt kan kravställa vid upphandling av biobaserade plaster ingick också i seminariet.

Se webinariet här.
Vill du veta mer om policyer och omställningen till bioplatser?
Kontakta Marie-Louise Lagerstedt Eidrup.

Mer material på chalmersindustriteknik.se
Så undviker du ett haveri med prediktivt underhåll

Chalmers Industriteknik är med i projekt där AI används för så kallat prediktivt underhåll. Vad är Prediktivt underhåll? Predictive maintenance (eng) kan användas för att förutse när service behövs utföras på exempelvis en maskin innan den börjar bli dålig. Detta är ett mycket användbart verktyg för att kunna övervaka maskiner och processer, både remote men också på plats då AI:n kan ge insikter som en inspektör kan missa. Liknande tekniker kan också användas för andra typer förutsägelser, exempelvis prediktiv logistik och omvänd logistisk efterfrågan.

Vill du veta mer? Kontakta Victor Nilsson.

Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Eldrivna hemleveranser av livsmedel

E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt i vår då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning ska det nystartade projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) utveckla en lösning för omställning till eldrift inom e-handelsdistribution. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms Stad och är finansierat av Triple F.

Vill du veta mer? Läs hela artikeln här.

Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen

Emballageplast har ett viktigt syfte inom byggindustrin för att skydda varor och hålla dem på plats. Men vad händer när plasten är använd, när produkterna är uppackade? För att på ett bra sätt ta hand om den tunna och kvalitativa emballageplasten påbörjas nu projektet CirEm steg 2, där CirEm står för cirkulär emballageplast. 

– Vi på Optimera ser detta projekt som mycket viktigt. Vi ser att emballageplast skapar mycket avfall och kan vi vara med och påverka så att gammal emballageplast kan komma tillbaka till tillverkningsindustrin för att sen bli nya plastprodukter, så är det ett stort steg mot en bättre miljö! säger Henrik Björk, Sortimentsansvarig på Optimera.

Projektet leds av Chalmers Industriteknik. Vill du veta mer om satsningen?
Läs hela artikeln här.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2020 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.