Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 8/2021

För en hållbar framtid

Vi ser till att forskningen gör skillnad genom att föra ut den senaste tekniken till företag och organisationer. Genom att ingå i EU-samarbeten och internationella forskningsprojekt samt program så påverkar vi, lär oss nytt och får inblick i det som sker i omvärlden. På så sätt bidrar vi till att påskynda omställningen till en mer hållbar framtid och stärker den svenska konkurrenskraften. För vi jobbar outtröttligt med att göra morgondagen redo för framtiden.

Behöver du hjälp med innovation- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi? Vi stöttar dig med den senaste teknikutvecklingen.

Vi sår frön för framtiden [avsnitt 3. Cirkulär ekonomi]

Budskapet i den nyligen publicerade IPCC-rapporten är tydligt – klimatläget är akut och vi människor är ansvariga. Stora utsläppsminskningar krävs för att hejda globala uppvärmningen och förhindra klimatkatastrofer. Alarmerande? Ja! Omöjligt? Nej! Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen? Läs den spännande fortsättningen här.

DTCC – GATE Workshop om AI-berikade digitala tvillingar

I veckan besökte en delegation från Sofia University och GATE-institutet Göteborg. GATE är ett gemensamt initiativ mellan Chalmers Industriteknik, Chalmers och Sofia University finansierat av EU-kommissionen.

En av de många evenemangen och utbytena under veckan var en gemensam workshop om AI-berikade Digitala Tvillingar som anordnades av Digital Twin Cities Centre. Deltagarna presenterade där sina arbeten inom semantisk segmentering för att berika digitala tvillingar samt flera användningsfall, allt från vindsimuleringar till parametrisk stadsplanering och luftkvalitetsanalys. Läs fortsättningen på artikeln här.

Vi hjälper dig att designa en vinnande ansök

Är ni ett innovativt företag och vill söka 700 000 kr för att utveckla en ny unik tjänst eller produkt, men saknar tid och erfarenhet. Tillsammans identifierar vi ert dream team och designar en vinnande ansökan! Låter det intressant? Kontakta Kent Rundgren.

Fokus på genus i internationellt energisamarbete

Varför implementeras inte energi- och genusforskning på rätt sätt i politiska beslut? Hur kan hushållets energikonsumtion göras mer jämställd? Detta är några av frågorna som ställs i Gender and Energy-projektet inom IEA-samarbetet IEA Users TCP. Det är ett tankeväckande projekt där forskare och designers samlas i ett globalt nätverk för att skärskåda kopplingen mellan genus och energi. Dotterbolagen Boid och CIT Industriell Energi bidrar med design- och kommunikationskompetens i projektet och nu finns ett första nyhetsbrev! Läs och prenumerera!

Nytt projekt kring grönare bioeten

I ett nytt projekt inom Klimatledande processindustri undersöks möjligheten att öka elektrifieringsgraden för två olika processer för produktion av eten. Eten är den absolut viktigaste byggstenen i kemiindustriklustret i Stenungsund, likväl som inom den kemiska industrin i sin helhet. Att producera förnyelsebar eten är en av de mest betydelsefulla åtgärderna för att nå målen om en hållbar processindustri på sikt. Ökad elektrifiering vid produktion av grönt och bidrar ytterligare till dessa mål. Läs artikeln här.

Sant eller falskt om biomassans klimatpåverkan

Användning av biomassa för energiändamål debatteras intensivt. Hur ska den användas och till vad? Vilka konflikter och synergier finns mellan olika system och synsätt? Vad är sant och vad är falskt?

Den 10 december deltar forskare och EU-parlamentariker i ett webbinarium som lyfter de här frågorna. Syftet är att bredda och fördjupa kunskapsbasen för den pågående debatten.

Webbinariet organiseras gemensamt av ETIP Bioenergy, IEA Bioenergy och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system, finansierat av f3 Centre och Energimyndigheten. Chalmers Industriteknik är värd för samverkansprogrammets kansli. Läs mer och anmäl dig här.
Bild: Zahin Mohamed, Unsplash

Nu tas nästa steg för standardisering av grafen

Det nystartade projektet ”Standardization, a Road to Graphene Market” tar avstamp i nationella prioriteringar för att i högre grad än tidigare agera internationellt. Det nya projektet startade i november och kommer att pågå under två år. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrad produktion av grafen och 2D-material i Sverige och Norden och därigenom stärka konkurrenskraften på den internationella marknaden.

– Att agera på standardförslag och utveckla egna förslag kommer att vara projektets kärna, säger projektledare Åsalie Hartmanis.

Fokus kommer att läggas på dialogen mellan tillverkare och användare av 2D-material samt att öka engagemang och samarbete kring grafenstandardisering i Norden. Läs mer om projektet här.

Partner i projektet Resvinn har vunnit priset Årets Klimatlök 2021

Vi gratulerar Innovitaskolan Rudan till priset som delas ut av White guide junior. Skolan tar emot överskottsmat från en butik, förädlar maten och serverar till sina elever. På så sätt minskas matsvinnet vilket är projektets mål. Läs hela artikeln här samt White guides juniors motivering.

Har du en idé som kan bidra till ökad resurseffektivitet?

RE:Source hjälper dig att hitta finansieringsmöjligheter. I december öppnas en utlysning för projekt med potential att bidra till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. För att få mer information skriver du upp dig här. Du kan också få mer information om utlysningen på ett webbinarie den 10 december. Välkommen att anmäla dig här. RE:Source är ett av de centra som vi på Chalmers Industriteknik innovationsleder.

Vill du veta mer om RE:Source? Kontakta innovationsledare Klas Cullbrand.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med drygt 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola 1984. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, digitalisering, design, cirkulär ekonomi samt innovation- och projektledning.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning och kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.