Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 1/2022

Äntligen…

…är post corona-tiden här! Återigen kan vi träffas och låta kreativiteten och de goda idéerna få mer utrymme att flöda när vi nu sammanstrålar bortom den digitala rymden. Vi jobbar i nätverk och konsortier med partner från industri, näringsliv, akademi, offentlig sektor och med myndigheter för att lösa problem och skapa innovation. Tillsammans gör vi morgondagen redo för framtiden!

Fyra nya spännande pressreleaser inom flera av våra områden finns att läsa om på MyNewsDesk!

Det är ett nytt projekt om nudging för att ändra beteende från användandet av engångsmuggar till flergångsmuggar. Ett annat projekt handlar om cirkulära möbelflöden och ytterligare ett om eldrivna livsmedelstransporter. Dessutom har en rapport om skador och olyckor i trafikmiljö som rollatoranvändare publicerats i en vetenskaplig tidning och väckt stort intresse.

Om allt detta kan du läsa på vår sida på MyNewsDesk eller på vår webbplats 

Vill du ta del av resultatet från Sveriges hittills största matsvinnsprojekt ReSvinn!

Vi har nu avslutat Sveriges hittills största matsvinnsprojekt. Syftet med ReSvinn var att utveckla ett effektivt och innovativt omfördelningssystem för överskottsmat i Sverige, och på så vis kunna rädda mer mat. Här kan du läsa mer och ladda ned slutrapporten som innehåller tips på hur man kan rädda mat.

Buildings Post Corona

Frågan om hur COVID-19 sprids är något som forskare över hela världen arbetat med de senaste åren. Troligt är även att vi kommer få se fler viruspandemier under kommande årtionden. 

Byggnader Post Corona är ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer. Projektet syftar till att stödja byggsektorn att utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö. 

Medverkar i projektet gör Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet. För Chalmers räkning medverkar Lars Ekberg, CIT Energy Management. 

Läs mer om projektet här.

Kommuner jobbar aktivt för att minska klimatutsläppen

Många kommuner har satt mål för sitt klimatarbete och tillhörande utsläppsminskningar, till exempel genom att ta fram så kallade koldioxidbudgetar. CIT Industriell Energi har under 2021 stöttat fem kommuner i klimatarbetet, oftast genom olika typer av beräkningar. 

– I flera uppdrag har vi gjort uppskattningar av olika klimatåtgärders förväntade effekt i form av koldioxidbesparingar och föreslagit en prioriteringsordning baserat på resultatet, säger projektledaren Malin Jacobsson. Vi har jobbat i nära samarbete med kommunerna för att se till deras förutsättningar.

Länk till nyhetstexten finns här.

Standardiseringsfrågan allt viktigare för industri och akademi

Nya funktionella material som grafen, 2D-material och nanocellulosa lanseras ofta som hållbara alternativ till petroleumbaserade material. Här spelar standarder en viktig roll, både för att definiera materialens egenskaper och funktionalitet, men också som en typ av kvalitetsstämpel. I rapporten ”Graphene and nanocellulose – from GAP analysis to increased competitiveness with the aid of standardization” kan du läsa resultatet av standardiseringsarbetet. Här kan du läsa mer och ladda ned rapporten.

Vilket primärenergital har de 15 procent bästa byggnaderna?

EU:s taxonomiförordning ska främja hållbara investeringar. För att en byggnad byggd före 31 december 2020 väsentligen ska bidrar till begränsningen av klimatförändringar ska den vara bland de 15 procent bästa i det nationella byggnadsbeståndet. Men vad betyder det för svenska byggnader?

På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har CIT Energy Management tagit fram uppgifter om vilka byggnader som räknas som de 15 procent bästa i Energiprestanda i enlighet med definitionen i EUs taxonomiförordning. 

Läs rapporten här. 

Bio+ är ett nytt forsknings och innovationsprogram om bioenergi

Bio+ är ett femårigt nationellt forsknings- och innovationsprogram som samlar de satsningar som görs för att Sverige ska bli ett hållbart och fossilfritt välfärdssamhälle. Programmet finansieras av Energimyndigheten. Vi på Chalmers Industriteknik har skapat och byggt upp kommunikationen för Bio+.

Håll dig uppdaterad! Besök webbplatsen Bioplusportalen
Välkommen att läsa vårt första nyhetsbrev

Vill du fortsätta prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig via info@bioplusportalen.se

Tolv tillfällen att öka kunskapen om förnybara drivmedel

Vilka råvaror kan vi använda för att producera biodrivmedel och hur utvinner vi dem på bästa sätt? Vad är potentialen med nya framställningstekniker och hur passar de fossilfria alternativen för transportsektorns olika segment? Kan deras försörjningstrygghet värderas på något sätt?

Många forskningsfrågor får svar i vårens webbinarier från samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system vars kansli bemannas av Chalmers industriteknik.

Läs mer och anmäl dig till de två första webbinarierna här.

Missa inte sista chansen att ansöka till MANUELAs utlysning

Välkommen till ett webbinar för få veta mer om funktionerna hos Metal Additive Manufacturing Pilot Line. Här får du höra en framgångsberättelse från en av de sökande och för att upptäcka de möjligheter som är öppna för dig. Läs mer och anmäl dig här.

Viill du veta mer om webbinariet? Kontakta Karolina Kazmierczak.

Bli en av oss! Vi söker nu fler nya medarbetare

Vi söker flera nya medarbetare inom våra affärsområden tillämpad AI, material och cirkulär ekonomi. Läs om tjänsterna och ansök här.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med drygt 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola 1984. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, digitalisering, design, cirkulär ekonomi samt innovation- och projektledning.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning och kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2022 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.