Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 5/2021

Morgondagens utmaningar kommer i en allt snabbare takt, därför är det så viktigt att vara med och utveckla framtidens innovativa, konkurrenskraftiga och mer hållbara lösningar. Vi är engagerade i många olika projekt för att lösa både stora och små företags framtidsutmaningar. Vi är problemlösare som tror på framtiden.

Behöver du hjälp med innovations- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi dig med den senaste teknikutvecklingen.

Anton med i regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Vi kickar igång hösten med nyheten att vårt dotterbolag Boids vd Anton Grammatikas numera är en del av regeringens expertgrupp för designfrågor inom området cirkulär ekonomi. 

Vill du veta mer? Kontakta Anton Grammatikas.

Omvärldseffekter kring LÅGAN

Branschen för lågenergibyggnader i Sverige har succesivt utvecklats de senaste 15 åren. Under våren gjorde Helena Lantz, Maria Haegermark och Åsa Wahlström (programkoordinator) analys av hur LÅGAN bidragit till utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva byggnader genom åren. Här hittar du rapporten.

LÅGAN är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter och  stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader. 

Webbinar: Logistiklösningar för att rädda mat

Lyssna in till Resvinns webbinar ”Logistiklösningar för att rädda mat”, den 21 Sept 2021, kl 11:00-12:00. Presentationen är ett resultat från tester inom projektet och rekommendationer för effektiva logistiklösningar för redistribution av överskottsmat. Registrera dig här.

Resvinn är ett samarbetsprojekt där 50 företag och organisationer utvecklar metoder för att rädda ätbar mat och minska matsvinnet i Sverige. Här kan du läsa mer om projektet Resvinn.

CIT Energy Mangement lanserar ny webbplats

Under sommaren passade dotterbolaget CIT Energy Management på att uppdatera sin webbplats. Här hittar du information om pågående större projekt, rapporter från avslutade projekt och information om specialistområdena.

Snart är dags för höstens höjdpunkt!

Den 20 oktober är det äntligen dags för SIO Grafens stora resultatworkshop Svenskt Grafenforum som även i år blir ett digitalt arrangemang. Här presenteras alla projekt inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen som avslutats, eller är nära avslut, under 2021. Det är sjunde året som vi arrangerar forumet som har ett fullspäckat schema. Ta chansen att lära dig mer om materialet grafen och ta del av den senaste forskningen på området.

Läs programmet och anmäl dig här! 

Frågor? Mejla programkontoret. 

Stor potential för ren energi i Baltikum

CIT Industriell Energi har fått förtroendet att ta fram en färdplan för baltiskt-nordisk samverkan kring teknologi för ren energi för det nordiska forskningssamarbetet Nordic Energy Research.

– Det här är ett riktigt inspirerande uppdrag och en fjäder i hatten för vårt företag, säger projektledaren Stefan Heyne. Att ställa om energisystemen mot ökad hållbarhet, genom t.ex. förnybar vindkraft till havs, vätgas och en större integrering av energisystem inom Norden, Baltikum och hela Europa är nödvändigt för att vi ska nå målen i Parisavtalet.

I projektet jobbar förutom Stefan Heyne även Ingrid Nyström och Emmi Voogand.

Läs vad uppdragsgivaren Nordic Energy Research skriver om uppdraget.

UX-design är viktigt för framtiden och affärerna

Lindholmen Science Park vill tillsammans med bland annat biltillverkaren Volvo vill skapa ett kompetenscenter för UX (User Experience). Under september genomförs en förstudie med flera regionala aktörer inom området. Vårt dotterbolag Boid är inbjudna att medverka.

Här hittar du artikel om nyheten i Elektroniktidningen.
För mer information kontakta Anton Grammatikas, vd Boid

35 nya miljoner till svensk grafensatsning

Vinnova investerar 35 miljoner kronor 2021–2023 i en extra satsning på grafen och det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Insatsen ingår i Vinnovas nya område Hållbar industri och ger en rejäl injektion till utvecklingen av svensk grafenbransch.

– Höstens utlysning kommer att ge möjlighet till större projekt som ämnar vidareutveckla grafenlösningar mot kommersiella produkter. Vi ser en stark svensk grafen-potential som nu får en önskvärd och viktig skjuts fram mot industrialisering, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef för SIO Grafen.

Vinnovas satsning på hållbar industri ska ge ökad hållbarhet i hela kedjan från råvara till färdig produkt. Det ger ökade möjligheter till svenska grafenkoncept med verifierad funktion och industriell potential som bidrar med lösningar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om SIO Grafens pågående utlysning här.

Fullbokat webbinarium om forskningens betydelse i bioenergidebatten

Vad säger den aktuella forskningen om användning av biomassa för energiändamål? Hur skapar vi konstruktiva vägar framåt för såväl debattklimatet som för det politiska ledarskapet på området? Se en inspelning av webbinariet Biomassans klimatpåverkan – Sant och falskt från den 23 augusti som fokuserade på just dessa frågor.

Webbinariet var ett samarrangemang mellan den europeiska forskningsplattformen ETIP Bioenergy och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system i vilket Chalmers Industriteknik, som värd för f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, har en kanslifunktion.

För kommande webbinarier om forskning på hållbar energiförsörjning av transportsektorn, besök f3:s kalendarium.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.