Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 1/2021

Vi startade året med att bygga upp en egen filmstudio med all tänkbar utrustning. Detta för att göra din upplevelse bättre när du deltar i våra digitala webbinarier. För vi kommer fortsätta att dela med oss av vår kunskap, och att stötta och stärka innovations- och konkurrenskraften för våra svenska företag.

Behöver du hjälp med Innovation- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi er med den senaste teknikutvecklingen. 
Bilden ovan är när vi fotade Erik framför green screen.

Bild: Fotograf J Palmborg och art director A Hedenström
Det här är Erik!
Han är konsulten med forskarbakgrund som leder och utvecklar projekt, affärer och produkter inom områdena materialvetenskap, nanoteknik och life science. Erik trivs allra bäst mitt emellan akademi och industri där morgondagens tekniska lösningar utvecklas i gränsöverskridande samarbeten.

Två exempel är FoRmulaEx, som bidrar med kunskap till utformning av säkra och effektiva läkemedelsleveranser, och CoSiMa, som utvecklar ett nytt arbetssätt för materialutveckling baserat på avancerade datorsimuleringar. Erik är expert på ytvetenskap, biomolekylära interaktioner, nano-material och biosensorer. 

Står ditt företag inför utmaningar för att öka er innovations- och konkurrenskraft inom de här områdena? Kontakta Erik Nilebäck.

Kreativitet behöver inte kvävas av struktur, den kan snarare främjas
Att arbeta aktivt med innovationsledning och att använda sig av innovationsledningssystem kan vara ett effektivt sätt att lyckas vara innovativ. Sedan 2019 finns det en ISO-standard (ISO56002) för just innovationsledningssystem. Eftersom vi alltid eftersträvar att bli ännu bättre på innovationsledning har fem av våra medarbetare gått utbildningen i början av 2021. De har fått ökade insikter hur den nya standarden fungerar och det nya kunskapen kommer att tas tillvara för att utöka vår förmåga att på ett systematiskt sätt arbeta med innovation både som en organisation men också i projekt. 

Vill du veta mer? Läs hela artikeln och få våra kontaktpersoner inom innovationsledningssystemet.

Digital Twin Cities Centre bjuder in till en seminarieserie online

Digital Twins växer snabbt inom många olika discipliner och inom olika sektorer, inklusive den byggda miljön. Senaste tekniska framstegen gör det möjligt att simulera, förutsäga och visualisera städernas puls för att fatta mer välgrundade beslut. Nu bjuder Digital Twin Cities Centre in till en seminarieserie under sex dagar från mars till april.

Läs mer om seminariet här.

PS! Missa inte att kolla in den underbara teasern!

Bra betyg för SIO Grafen

Chalmers Industriteknik är stolta över att driva SIO Grafens programkontor. Det strategiska innovationsprogrammet arbetar intensivt för att svenska företag ska bli världsledande på att använda materialet grafen. Nu har SIO Grafen genomgått en grundlig sexårsutvärdering och programmet fick höga betyg, en bekräftelse på väl utfört arbete och en uppmuntran att fortsätta framåt i hög takt.

Läs utvärderingen här.

Kontakta programkontoret. Programchef Elisabeth Sagström-Bäck.

Mer material på chalmersindustriteknik.se

Solcellsanläggningar och brandsäkerhet

Frågeställningarna kring brandsäkerhet och räddningstjänsters insatser kopplat till solcellsanläggningar är många och engagemanget både stort och brett. På initiativ av fastighetsägare i Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo har Maria Haegermark, CIT Energy Management och Charlotta Winkler, WSP Sverige, under 2020 genomfört ett arbete tillsammans med Johan Magnusson, Räddningstjänsten Storgöteborg, för att belysa aktuella utmaningar och hitta möjliga vägar framåt.

Baserat på en kartläggning av befintliga anläggningar och diskussion med berörda aktörer, kan konstateras att det behövs nationella riktlinjer med avseende på utformning och uppförande av solcellsanläggningar såväl som kunskapshöjning inom området för att säkerställa säkra anläggningar liksom säkra och effektiva insatser.

Läs mer om projektet och resultatet här.

Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS

Välkommen på webbseminarium den 12 mars. Resultat från tre pågående projekt inom CCS-området kommer att presenteras och diskuteras:

  • CinfraCap – förstudie för sex stora energiaktörer om en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid.
  • Northern Lights – en del av den norska satsningen på fullskalig CCS.
  • Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige – en förstudie som vi driver inom Klimatledande processindustri.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där industrirepresentanter och politiker diskuterar hur de aktuella förutsättningarna och utmaningarna ser ut för storskalig koldioxidinfångning.

Mer information och anmälan hittar du här.

Effektanalyser åt Svenska kommuner

Effektsituationen för el är ansträng i många svenska storstads regioner. Under vissa timmar är det redan idag problem med att överföringskapaciteten närmar sig sin maxgräns. Genom att som kommun aktivt arbeta med effektfrågan minimerar man sina effektkostnader. Det ger även utrymme för kommunen att planera för nya områden för boende och arbetstillfällen.

Under 2020 har Markus Lundborg och Josep Termens gjort effektanalyser åt fem kommuner i Stockholms län. Analysen består bland annat av en effektkartläggning på olika objekt samt framtagning av en anpassad metodik för fortsatt analys av abonnemang med avseende på eleffekt.

Vill du veta mer? Kontakta Markus Lundborg.

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Det händer mycket inom digitaliseringsområdet

Digitaliseringsgruppen har precis slutit avtal med en aktör inom skogsindustrin för ett mångårigt AI/Machinelearning projekt. Detaljerna offentliggörs inom de närmaste veckorna.

Förutom pågående projekt kommer fokusområden för digitaliseringsgruppen utöver skogsprojektet att vara: utveckling av medicinska diagnosapparater, ytterligare fördjupning i Naturlig språkigenkänning (NLP) och Objektigenkänning (Computervision). Detaljer om dessa projekt kommer att offentliggöras fortlöpande.

Vill du veta mer? Kontakta Nils Munk Wirell.

Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Vårt dotterbolag Boid har en nydesignad webbplats

Boid är en produktdesignstudio som skapar förenkling med strategi, design och teknologi som verktyg. Vi drivs av en tro på att bra design ska kännas som en förlängning av användaren, och att alla produkter måste vara både roliga och enkla för att vara funktionella. Med nära samarbete med forskningsvärlden har vi djup förståelse för ny teknik och forskning, och tar allt som är oklart och svårt och gör det enkelt och självklart.

Vill du veta mer? Kolla in Boids nya webbplats.

Mer design på chalmersindustriteknik.se

Hur kan vi minska matsvinnet? Läs mer på vår nykläckta webbplats

Resvinn är med sina 44 stycken projektpartners Sveriges största matsvinnsprojektet. På vår nykläckta webbplats www.resvinn.se kan du läsa mer om vad vi vill uppnå, vad vi gör och vilka vi är. Under året kommer hemsidan att fyllas på med resultat, material, handfasta tips och inspelningar kopplat till projektets fokusområden logistik, affärsmodeller, kommunikation och IT.

Han vill öka tempot på den cirkulära omställningen

RE:Source arbetar med att driva på den cirkulära omställningen av samhället. Nu får programmet en ny innovationsledare, Klas Cullberg från Chalmers Industriteknik. Klas leder idag Chalmers Industritekniks avdelning för cirkulär ekonomi. Från årsskiftet ersätter han även Johan Felix som innovationsledare för RE:Source.

– Jag vill bidra med ett starkt driv och idéer som utmanar bilden av hur innovationsarbete med hjälp av offentlig finansiering ska se ut och gå till. Jag hoppas ödmjukt att jag kan bidra till att RE:Source skapar ännu mer konkret nytta i form av hållbar förändring i dagliga arbetssätt, affärsmodeller, kunderbjudanden, logistikupplägg osv, säger Klas Cullbrand.

Läs hela artikeln här.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.