Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 5/2020

Nu går vi på Chalmers Industriteknik på välbehövligt sommarlov. Våren har även för oss varit ansträngande, men vi har ändå lyckats väl med att jobba vidare i våra olika projekt tillsammans med dig och våra andra uppdragsgivare. Vi ser fram emot att fortsätta våra projekt efter sommaren, och då förhoppningsvis under mer normala arbetsförhållanden.

Tills dess vill vi passa på att önska dig en skön och rogivande sommar. 

Patentinformation – vad har du för nytta av det?

Det finns mycket information att hämta i de patent och patentansökningar som har publicerats. Patentsökningar, d.v.s. litteratursökningar som görs i databaser för att hitta patent och patentansökningar, görs ofta i syfte att ta reda på om en uppfinning är patenterbar eller om det finns några hinder för att sätta en produkt på marknaden, men det finns mycket mer information att hämta.

Patentsökningar kan t.ex. användas i syfte att ta reda på vad en konkurrenter håller på med, att se vem/vilka som ligger bakom en viss teknik (i syfte att hitta samarbetsparter) eller för att se vilka teknikområden som är så kallade ”hot spots”. Dessutom, visste du att, ca. 70 % av den tekniska information som du kan hitta i patent och patentansökningar publiceras inte någon annanstans?!

Vill du veta mer? Kontakta Camilla Johansson.

Har du missat vår serie "Innovationshjälpen"?

Ta chansen i sommar att se de program du missat! Lyssna på våra experter inom energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi samt innovationsledning. Vi startade den 14 april och har gjort nya program varje vecka fram till den 16 juni. Ta möjligheten att få en unik inblick och ny kunskap i högaktuella ämnen!

Se alla avsnitt här.

Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän

Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit helt nya utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, ska genom en innovativ logistiklösning göra det möjligt att förse personer i riskgrupper med hållbar mat från restauranger. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Nordish Market, Restauranglabbet och Where is my pony och är finansierat av Vinnova.

Läs hela artikeln här!

Foto: Marc Sandro Martorell, Unsplash

Vill du lära dig mer om cirkulär omställning?

Vi på Chalmers Industriteknik har utvecklat kursen ”Cirkulär omställning i företag” på uppdrag av Tillväxtverket. Kursen är helt digital och ges under 12 timmar fördelat på fyra tillfällen. Vid de tre tillfällen kursen har genomförts har ca 60-70 personer från hela landet deltagit. Vi kan också kundanpassa kursen! Allt från korta inspirationstillfällen på 1-2 timmar upp till 12 timmars arbete med eller utan hemarbete för kursdeltagarna.

Vill du också lyfta cirkulär omställning inom ditt företag/organisation?
Kontakta Andreas Hanning för mer information om kursen.

Ny handbok från projektet Manuela

Chalmers Industriteknik är en av 20 partners i EU-projektet MANUELA (Additive Manufacturing using Metal Pilot Line). Projektet har nyligen publicerat en handbook som innehåller information kring pilotlinans erbjudande, dess USP-Unique Selling Points samt vilken nytta pilotlinan kommer att ge dess kunder. Handboken kommer att vara av stor betydelse för knyta an framtida kunder. Den kommer även att med jämna mellanrum uppdateras allteftersom projektet utvecklas.

Här hittar du handboken.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se
Digitaliseringsgruppen utvecklar funktionaliteten i Mist

Digitaliseringsgruppen har fått i uppdrag att att utveckla funktionalitet och förbättra visualiseringsmetoderna i programmet Mist. Mist är till för att visualisera statistiska matematiska beräkningar på mikrostrukturer. Programvaran är utvecklad av digitaliseringsgruppen tillsammans med Chalmers och Chalmers Industritekniks dotterbolag Boid. 

Vill du veta mer? Kontakta Victor Nilsson.
 
Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Bild från Swedish Algae Factory.

Nytt solenergiprojekt beviljat med företaget Swedish Algae Factory och Chalmers

Chalmers Industriteknik har fått fortsatt förtroende att driva vidare steg två av solenergiprojektet tillsammans med företaget Swedish Algae Factory, teknisk ytkemi på Chalmers samt solcellsföretaget Midsummer AB. Projektet är del av det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation och syftar till att möjliggöra industriell beläggning innehållande skal från kiselalger (s.k. frustuler) på solceller och solpaneler för att komma närmare en produktintroduktion på marknaden. I tidigare del i projektet har frustuler påvisats ha effekthöjande egenskaper i omvandlingen av solljus till elektricitet i solceller och dessa lovande resultat ska nu utvidgas i projektet under två år. 

Vill du veta mer? Kontakta Erik Nilebäck.

Vi har fått projektet "Ökad kunskapspridning och diskussion om biobaserade material"

Genom att sprida kunskap och skapa underlag för en ökad diskussion mellan kommuner och regioner men också mellan olika aktörer längs värdekedjan, till exempel råvaruleverantörer, artikeltillverkar och upphandlare, vill vi höja kunskapsnivån och på så sätt undanröja det hinder för en omställning till biobaserade plaster vilket vi identifierat tidigare. Vi tror även att kunskapsspridning och en ökad diskussion mellan olika aktörer kan leda till underlag för ändring/implementering av standarder och styrmedel som kan behövas för att öka hastighet på omställningen till biobaserade plaster. Finansiär: Vinnova

Vill du veta mer? Kontakta Marie-Louise Lagerstedt Eidrup.

Bilden illustrerar en av Provexas ytbeläggningar.

Chalmers Industriteknik delar sin expertis i nytt grafenprojekt

Chalmers Industriteknik har tillsammans med Provexa AB, Provexa Technology AB, Chalmers, Nilar AB och RISE fått finansiering för att genomföra grafenprojektet Pluto Conductive.

Målet är att utveckla en elektriskt ledande grafenbaserad ytbeläggning med korrosionsbeständighet, definierade friktionsegenskaper, samt en process som är uppskalningsbar där egenskaperna kan demonstreras i verkliga applikationer. Genom att använda grafen kan olika egenskaper uppnås samtidigt; hög elektrisk konduktivitet, goda mekaniska egenskaper, goda korrosionsegenskaper samt jämn skikttjocklek.

Chalmers Industriteknik kommer att stötta med grafenexpertis, projektstöd och nätverkande. 

Vill du veta mer? Kontakta Elisabeth Sagström-Bäck

Mer material på chalmersindustriteknik.se

Kris tvingar oss att våga ta nya initiativ

Kriser tvingar oss att ta initiativ som vi annars inte hade tagit, många gånger kan de leda till något riktigt bra. År 2009 år den ekonomiska krisen ett faktum. Samtidigt tar Boid:s grundare, Anton och Michael, examen från Chalmers och ska ut på arbetsmarknaden. Under finanskrisen skapar de tillsammans grunden för vad Boid är idag. Krisen tvingade Anton och Michael att skapa sina egna möjligheter när arbetsmarknaden inte erbjöd några.

Läs om Boid:s framväxt och om att starta företag i kris här. 

Mer design på chalmersindustriteknik.se

På bilden från vänster: Heléne Johansson, Thore Berntsson samt Per-Åke Franck.

IEA-samarbete ger dotterbolaget förnyat förtroende

Det internationella energisamarbetet IETS TCP genomförde ett annorlunda Exekutivkommittémöte i slutet av maj. Istället för att samlas i Paris som planerat fick mötet genomföras online. Vid mötet beslutades bland annat att CIT Industriell Energi får behålla sekretariatsfunktionen i ytterligare tre år.
 
- Det är förstås hedrande att medlemmarna tycker att vi gjort ett bra jobb hittills och vill att vi ska fortsätta, säger Per-Åke Franck, som varit verksam vid sekretariatet sedan 2013 och framförallt stöttat de olika projekten i tekniska frågor.
 
Syftet med IETS TCP är att främja internationellt samarbete kring utveckling och överföring av teknisk, ekonomisk och miljöinriktad kunskap inom industrin för att effektivisera energianvändningen och minska fossilberoendet.
 
Läs hela texten på vår webbplats.

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2020 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.