Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 2/2020

Träffa våra experter och få tillgång till rådgivning på Advanced Engineering,
25-26 mars 2020

Advanced Engineering är tillverkningsindustrins mötesplats för produktutveckling och sourcing. Under två dagar har du möjlighet att lyssna på intressanta föredrag och möta experter. Vi på Chalmers Industriteknik hittar du i monter H:10. Vi kommer ha experter i vår monter inom områdena digitalisering, cirkulär ekonomi, energi och material såsom till exempelvis biomaterial och grafen. Kom även och diskutera dina materialutmaningar med våra experter i Material expert corner montern H:07b.

Hämta din biljett här

Välkommen!

Vill du veta mer om Advanced Engineering? Läs mer här.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Constructivate - ett projekt om återvinning av bygg- och rivningsavfall

Constructivate är ett flerårigt projekt som letts av Chalmers Industriteknik och vars övergripande syfte varit att hitta bra vägar framåt för att nå ökade materialåtervinningsgrader av bygg- och rivningsavfall i Sverige. Angreppssättet har varit brett och involverat flera delar inom bygg- och rivningssektorn. Som materialströmmar för återvinning har särskilt plast och betong studerats. Projektet är finansierat av Mistra inom programmet Closing the Loop. Läs hela rapporten här.

Hör gärna av dig om du vill prata med oss om återvinning samt cirkulär ekonomi inom byggsektorn! Kontakta Max Björkman.

Stadsmissionen bjöd på frukostseminarium om matsvinn

Förra året  gjorde gruppen Cirkulär ekonomi en studie om uppkomna mängder matsvinn hos producenter och grossister i Sverige som kan doneras till välgörenhetsorganisationer. Studien berörde också hur ett logistiksystem kan utformas för att på ett effektivt sätt kan samla in denna mat. Resultaten från rapporten presenterades av Kristina Liljestrand på ett frukostseminarium anordnat av Sveriges Stadsmissioner där cirka 50 personer deltog.
Vill du läsa rapporten? Här hämtar du den.

Välkommen till seminariet Dags att ställa om - verktyg, metoder och goda råd! för företag som vill veta hur? 

Den 2 april 2020, kommer Patricia van Loon, projektledare inom cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik, att berätta om resultaten från projektet LinCS. I projektet har man bland annat studerat under vilka omständigheter cirkulära produkter och affärsmodeller är att föredra ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv jämfört med linjära alternativ. 
Läs mer och anmäl dig här.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se

Foto:ESA
Hackathon genomfört för att förenkla bildanalys av satellitbilder

Digitaliseringsgruppen deltog i Space Data Hackathon som anordnades av Swedish Space Data Lab, Arctic Business och Innovatum Startup den 21-22 februari. Syftet var att titta på hur man kan använda AI och Maskinlärning för att förenkla bildanalys av satelitbilder med mycket moln i.

Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Chalmers Industriteknik tar fram ny roadmap för grafentillverkning i Sverige

Chalmers Industriteknik har vunnit uppdraget att ta fram en roadmap för grafentillverkning i Sverige. 

– Vi tycker att detta är ett spännande projekt som helt ligger i linje med vår kompetens och vårt intresse, säger grafenexperten Johan Ek Weis, som kommer att projektleda arbetet med roadmappen.

Chalmers Industriteknik har tillsammans med CIT Industriell Energi tidigare varit involverade i olika roller att ta fram andra roadmaps inom grafenområdet.
Vill du veta mer? Kontakta Johan Ek Weis

CirkAlg – Nytt projekt om användning av makroalger i svensk livsmedelsindustri

Chalmers Industriteknik har fått i uppdrag att hjälpa till med koordinering av det Formas-finansierade samarbetsprojektet CirkAlg samt att stödja BIO i att sjösätta deras nyttiggörandestrategi. Målet med CirkAlg-projektet är att hitta nya vägar att använda makroalger (dvs tång) i svensk livsmedelsindustri genom resurseffektiv produktion i industrin samt att tillsammans med livsmedelsföretag säkerställa hög proteinkvalité, smaklighet, säkerhet och näringsvärde. Uppdraget är beställt av professor Ingrid Undeland, Biologi och Bioteknik (BIO) på Chalmers.
Vill du veta mer? Kontakta Erik Nilebäck.

Nästa fas av Graphene Flagship är beviljad ytterligare tre år

Graphene Flagship arbetar med att samla information om framtida områden där grafen kan skapa nya möjligheter. Vi analyserar trender och har koll på patent och immaterialrätt för flaggskeppets innovationer. Genom en utbildningsportal och web-föreläsningar ökar vi kunskapen om innovationskultur och grafentillämpningar. Vi arrangerar workshoppar för att utöka möjligheterna till nya samarbeten. En lyckad kommersialisering av grafen bidrar till nya arbetstillfällen och ett mer hållbart samhälle.

Nu har EU kommissionen beviljat nästa fas av Graphene Flagship, Core 3 under ramprogrammet Horizon2020. Det är ett EU-samarbete för att stärka industrialiseringen av grafen och öka samarbetet mellan forskning och företag. Chalmers Industriteknik leder arbetspaketet Innovation och kommer driva kommersialiseringen av grafen framåt, med start den 1 April 2020. 
Vill du veta mer? Kontakta Sofia Kihlman Öiseth.

Sök stöd för att gå från en innovativ idé till nya produkter eller tjänster

Västra Götalandsregionen stödjer utvalda innovativa idéer och SME:er att genomföra en behovsinventering inför en ansökan för omfattande och avancerat utvecklingsprojekt. Har du en bra idé eller innovation? Då kan ditt företag söka bidrag för Baskort om 50 kkr för behovsinventering, som kan övergå till en ansökan för ett FoU projekt om 700 kkr.

Chalmers Industriteknik har god kompetens och lång erfarenhet av att bedöma potentialen och stödja er avseende behovsinventeringen, för utvalda projekt ansvara för ansökan samt stödja beviljade FoU projekten under genomförandefasen. 
Vill du veta mer? Kontakta Kent Rundgren.

Mer material på chalmersindustriteknik.se

Bra design är en överlevnadsfråga

En värdeskapare som bidrar till att just din tjänst eller produkt får fäste och sprider sig på marknaden. Designen avgör om en tjänst eller produkt är funktionell och lättanvänd. Upplevelsen är viktig och i många fall avgörande.

Mer design på chalmersindustriteknik.se
Illustration: IEA

Energieffektivisering för minskat klimatavtryck

Enligt IEA (International Energy Agency) är energieffektivisering nyckeln till säker, hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt. Energieffektivisering är nämligen ett av de mest kostnadseffektiva sätten att säkerställa tillgång till energi, öka konkurrenskraft och välfärd samt minska klimatavtrycket.
Läs hela IEA-rapporten World Economic Outlook.

Vi på CIT Industriell Energi kan energieffektivisering och hjälper ditt företag att utvärdera de tekniska möjligheterna. Läs mer.

Energimyndigheten lanserar Guide för energieffektiva företag

För att underlätta för företag som vill komma igång eller fortsätta arbeta med energieffektivisering lanserar Energimyndigheten nu en webbguide. Här får företag steg för steg-information om hur man går tillväga, tips från energiexperter och andra företag samt tillgång till olika mallar, checklistor och verktyg. I guiden kan företag få vägledning och ta stöd i de områden som passar just dem och deras verksamhet.

Vi på CIT Industriell Energi har medverkat som expertkonsulter där små- och medelstora företag fått stöd, rådgivning och incitament i sitt energieffektivi-seringsarbete.
Här hittar du Guide för energieffektiva företag.

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Vi växer och söker nya medarbetare!

Chalmers Industriteknik växer och har många spännande utvecklings-uppdrag. Hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll genom att leda, koordinera och arbeta i projekt som främjar svensk och europeisk konkurrenskraft genom resurseffektiv materialanvändning.

Vill du också vara med och göra morgondagen redo för framtiden?
Sök någon av våra lediga tjänster!

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2020 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.