Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 7/2021

Vi ser till att forskningen gör skillnad genom att föra ut den senaste tekniken till företag och organisationer som i sin tur implementerar den. Vi stöttar under hela resan! Vi sprider kunskap på olika sätt när det efterfrågas. Det innebär nätverkande, hålla föredrag och ibland också hålla utbildningar. För oss är det viktigt att skynda på omställningen till en mer hållbar framtid, för vi gör morgondagen redo för framtiden.

Behöver du hjälp med innovations- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi dig med den senaste teknikutvecklingen.

Vi sår frön för framtiden [avsnitt 2. Material]

Budskapet i den nyligen publicerade IPCC-rapporten är tydligt – klimatläget är akut och vi människor är ansvariga. Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag med problemlösning. Vill du också bli en del av lösningen?

Läs den spännande fortsättningen här.

Nytt projekt som ska förebygga fallskador hos äldre

Höftfrakturer är en av de vanligaste orsakerna till skador hos äldre och bidrar till stort mänskligt lidande. Förutom långa behandlings- och rehabiliteringstider kan fallskador leda till nedsatt rörlighet, minskad social kontakt, depression och inte sällan dödsfall. Projektet ProSAFe (Personlig skydd mot fallskador - förbättrat livskvalitet hos äldre) har som mål att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande hos äldre genom att utveckla innovativa skyddande lösningar som kan förebygga fallrelaterade höftskador. 

Läs hela artikeln här.

Foto: Karl Svensson
Demo i BraSatt - Södras projekt för automatiserad skogsplantering

För att varje planta i skogen ska få en större chans att överleva utvecklar Södra Skogsägarna tillsammans med Chalmers Industriteknik och Boid samt sex partners en helt ny typ av planteringmaskin. Visionen är en robot som skonsamt och med precision hittar sin väg till de bästa planteringspunkterna med hjälp av AI och sensorer. 

Här hittar du artikeln.

EEnet – framgångsrik energieffektivisering i SME

Även små och medelstora företag har mycket att vinna på att jobba aktivt med energieffektivisering, vilket framgår tydligt när projektet Nätverk för energieffektivisering (EEnet) summerar resultaten.

– Det här är ett väldigt bra exempel på hur samverkan och nätverkande kan bidra till att små- och medelstora företag kan få verktyg till stöd för energieffektivisering, säger Ingrid Nyström, CIT Industriell Energi, som är en av konsulterna som deltagit med expertis i projektet.

Läs mer om projektet här. 

Foto: "A dangerous dance" från The European Space Agency (ESA)
Vilka hemligheter gömmer sig i universum?

Företaget Qamcom som bland annat arbetar med industrialisering av elektronik för radioastronomi har tagit fram en kort film om SKA*-projektet. Projektet planerar att bygga världens största radioteleskop med syftet att fördjupa vår kunskap om universum. Vi på Chalmers Industriteknik medverkar på uppdrag av Chalmers tekniska högskola. Chalmers tekniska högskola är Sveriges representant i projektet och är med i realiserandet av projektet. Forskare på Chalmers och i hela Sverige kommer att medverka till nya upptäckter tack vare SKA-teleskopen.

*SKA - Square Kilometre Array

Se filmen på YouTube här. 

Vill du veta mer? Kontakta Paul Häyhänen.

Ökat intresse för grafen!

Graphene Week arrangerades 20 – 24 september av Graphene Flagship, EUs stora tioåriga grafensatsning. Nästan 600 deltagare från 68 länder bidrog med intressanta frågeställningar kring innovation & forskning. Vi på Chalmers Industriteknik har varit engagerade i Graphene Flagship sedan start och är ansvariga för Innovation.

Svenskt Grafenforum, Sveriges största grafenhändelse den 20 oktober, samlade fler deltagare än någonsin. Över 160 deltagare tog del av presentationer från projekt i det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Chalmers Industriteknik är värd för SIO Grafen.

Foto: Unsplash/Irene Davila
Välkommen till två event om drivmedelsrelaterade frågor

Chalmers Industriteknik fungerar som värd för det kombinerade kansliet för f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Kansliet genomför många kommunikationsinsatser med syfte att sprida och fördjupa kunskap om transportsektorns hållbara energiförsörjning. De här två kommande digitala eventen är öppna för alla som intresserade av drivmedelsrelaterade frågor och svar på hur transportsektorns klimatmål kan uppfyllas:

Välkommen att anmäla dig!

Vill du veta mer om f3 och samverkansprogrammet? Besök www.f3centre.se

Gott exempel! Cirkulärt = lönsamt

Lightab har i samarbete med Chalmers Industriteknik visar vägen för hur man kan hantera en produktgrupp i byggprocessen cirkulärt och lönsamt, skapa engagemang och skalbarhet för att minska avfall på Sveriges byggarbetsplatser.

Läs artikeln i Svensk byggtidning. eller pressreleasen här.
Vill du veta mer? Kontakta Karolina Kazmierczak.

Sverige en stjärna på innovation

Att vi i Sverige är duktiga på innovation, det vet vi ju! Men det är ju ändå roligt och uppmuntrande att se att vi är bäst av alla EUs medlemsländer. Här kan du läsa dokumentet från European Commission.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik är en stiftelse med fokus på innovation för ett hållbart samhälle med ca 100 medarbetare, grundad av Chalmers tekniska högskola. Här genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs och överförs till samhälle och näringsliv i direkta samarbeten med behovsägarna inom akademi, myndighet och företag. Vi erbjuder anpassade tjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi leder och koordinerar också ett stort antal kunskapscentra och infrastrukturer där vi erbjuder innovationsledning samt kommunikationskompetens. Här hittar du mer information.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.