Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 4/2021

Efter en hektisk vår med många intressanta och spännande uppdrag närmar sig semestern för många av oss. Vi varvar ner ett tag under sommaren för att samla energi inför hösten. Men självklart är vi som alltid öppna för dina idéer och tankar.

Under första halvan av året har vi jobbat intensivt med olika projekt som handlat om allt från smartare materialval, energianvändning, cirkulära produktionsflöden, logistik, affärsmodeller, digitalisering och design. Vi har också innovations- och projektlett konsortier såsom projektet Resvinn, flera centrumbildningar och varit engagerade på internationella arenor. Vi har haft utbildningar inom cirkulär ekonomi och hur du gör en klimatbudget och mycket mycket mer... Detta är bara några smakprov på allt vi är engagerade inom.

Behöver du hjälp med Innovations- och projektledning eller forskning och utveckling inom våra områden energi, material, digitalisering, design eller cirkulär ekonomi så stöttar vi dig med den senaste teknikutvecklingen.

Glad sommar!

Testa Matkalkylatorn! Ett nytt verktyg för ökad medvetenhet

Vårt dotterbolag Boid har tillsammans med WWF Världsnaturfonden tagit fram Matkalkylatorn, ett verktyg för att se hur din måltid påverkar klimatet och den biologiska mångfalden. Webbappen är fylld med matnyttiga tips för att göra oss mer medvetna och för att göra det lättare att välja rätt på tallriken. Boid har stått för koncept, design och utveckling och WWF har stått för text och information. Datan som ligger som grund för verktyget kommer från CarbonCloud.

Klarar din måltid måltiden? Testa själv på matkalkylatorn.se
Vill du veta mer om projektet? Kontakta Anton Grammatikas.

Så här minskar vi matsvinnet

Projektet Resvinn fokuserar på att restauranger och skolor tar tillvara på överskottsmat som butiker och grossister annars skulle ha slängt. Genom att visa att det går att laga bra mat av sånt som ofta slängs eller ratas hemma hoppas vi inspirera elever och restaurangbesökare till nya tankesätt. Detta är en utbildningsinsats i den attityd- och beteendeförändring som krävs för att minska matsvinnet hos svenska hushåll.

Här kan du läsa om projektet Resvinn.

Bioeten-anläggning på Västkusten?

Ett projekt som CIT Industriell Energi drivit inom Klimatledande Processindustri har lagt grunden för fortsatt arbete för etablering av en bioetenanläggning i Stenungsund. Konceptet bygger på att konvertera biobaserad etanol till eten, en viktig plattformkemikalie inom kemiindustrin. En sådan anläggning – med produktion på 50 000 ton bioeten per år – skulle ersätta cirka 7% av den fossila etenanvändningen inom Kemiklustret i Stenungsund.

För mer information, kontakta projektledare Stefan Heyne.
Läs om projektet här.

Är cirkulär ekonomi lönsam?

Det pratas om cirkulär ekonomi överallt i samhälle och näringsliv just nu. Hållbarhetsfrågor ska in i varje affär och det är på tiden. Men är cirkulär ekonomi lönsam?

Läs hela artikeln här. Har du missat tidigare inlägg om Veckans fråga? Under nyheter hittar du alla frågeställningar. De finns även översatta till engelska.

PS! Vi kommer göra ett uppehåll med Veckans fråga och återkommer med nya aktuella ämnen efter sommaren.

Nu ökar vi medvetenheten om SDG:erna i vår verksamhet

Från och med den 1 juli ska vi tillämpa en ny metodik för att genomföra en än mer heltäckande analys av hur våra projekt påverkar FN:s globala hållbarhetsmål, det vill säga SDG:erna. Vi vill genom detta öka medvetenheten om de globala hållbarhetsmålen och hur dessa påverkas av våra aktiviteter.

Vill du vet mer? Kontakta Andreas Hanning.

Ny klimatlag "The European Green Deal" (Den gröna given)

Den 21 april antog EU en ny klimatlag "The European Green Deal". Först ut är det nya kravet om IMD (Individuell mätning och debitering av värme) för de sämsta flerbostadshusen. I samband med att kravet införs har vi tagit fram Energirenovering - Ett bättre alternativ än IMD för värme i flerbostadshus på uppdrag av energimyndigheten. Läs mer här.

En annan del som kommer påverka flerbostadshusägare är "Renoveringsvågen". Flerbostadshusägare kan söka 4,3 miljarder kronor för att energieffektivisera sina byggnader. Just nu är stödet inte färdigutformat men efter semestern återkommer vi med mer information.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Wahlström.

Nio nya projekt inom SIO Grafen

Genom utlysningen "Genomförbarhetsstudier, våren 2021" har nio nya grafenprojekt fått medel från Vinnova. Det handlar om allt från batterier, via textilier och hållbar betong, till komponenter i elbilar.

– Vi ser ett högt ansökningstryck och många väldigt spännande projekt i den här omgången. Totalt har 120 projekt finansierats genom SIO Grafen och ekosystemet kring grafen växer stadigt, säger programchef Elisabeth Sagström-Bäck.

Läs pressmeddelandet här. 

Re:source är innovationsprogrammet för cirkulära och resurseffektiva materialflöden

För att nå målet om en hållbar materialanvändning måste vi ta ut mindre mängder primära råvaror, återanvända material och komponenter samt förebygga och återvinna så mycket som möjligt av det som idag går till avfall. Klas Cullbrand är innovationsledare för Re:Source, och är även gruppchef för området Cirkulär ekonomi hos oss på Chalmers Industriteknik.

Läs om Re:Source eller kontakta Klas Cullbrand.

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.