Copy
View this email in your browser
Chalmers Industriteknik nyhetsbrev nr 6/2020

Välkommen till en spännande höst. Vi på Chalmers Industriteknik fortsätter att sprida kunskap och hjälpa företagen att implementera ny teknik. Pandemin har lärt oss nya sätt att träffas på, och även om allt inte var som innan så händer det mycket positivt. Vi tror på framtiden! Nya tankeksätt, nya cirkulära processer, nya framställningsmetoder av material och ökad energieffektivisering är bara några exempel på vad vi hjälper till med. Några smakprov kan du läsa om i detta nyhetsbrevet. Så vad kan vi göra för dig och din organisation? Vi gör morgondagen redo för framtiden! 

Årets pris för "Genomslag i samhället" tilldelas projektet Gesualdo

2020 års Chalmerspris för genomslag i samhället tilldelas forskargruppen bakom ”Gesualdo – simulering av masstransport i mjuka porösa material”. Hjärnan bakom projektet är Tobias Gebäck; Chalmers. Priset delas ut i dag den 10 september. Gesualdo vidareutvecklas med ny funktionalitet av forskare på Chalmers, Chalmers Industriteknik samt Boid. Chalmers Industriteknik har varit delaktiga i nyttiggörande-processen med strategi och utredningar, samt programmering av grafiskt användargränssnitt. BOID har jobbat med analys av användarbehov och design av användargränssnitt. Här nedan är ett utdrag ur motiveringen:

... med involvering av andra forskare och flera aktörer i Chalmers innovationsekosystem, har man utvecklat ny praktik i form av ett användarvänligt beräkningsverktyg som underlättar omställningen till hållbara biobaserade material. Beräkningsverktyget används i industrin och ger möjlighet att studera och visualisera egenskaper i materialet på detaljnivå, vilket har bidragit till ett förändrat tänkesätt, en ny logik, hos användarna...

Läs hela motiveringen och mer om projektet här.

Hjälp till att svara och sprida enkäten "Hur gravida använder bilbälte"

Anna Carlsson leder en studie "Om hur gravida använder bilbälte" på uppdrag av Folksam och som finansierats av Trafikverkets skyltfond. (Skyltfonden finansieras av privatpersoner som köper personliga registreringsskyltar till sina bilar.) Genom att hjälpa oss att svara på samt att sprida kampanjen på sociala medier kan vi få så många svar som möjligt. Här hittar du enkäten.

Vårt dotterbolag Boid har gjort en animerad film. Se filmen här

Vill du veta mer? Kontakta Anna Carlsson.

Så minskar du svinnet – kockarnas tips

Missade du webinariet om matsvinn den 26 augusti? Nu har du möjligheten att ta del av programmet med fyra kända kockar som alla har gedigen erfarenhet av att jobba med att minska matsvinn. De berättar om hur de jobbar med matsvinn i sina restauranger, och ger oss sina bästa tips på att minska matsvinnet i hemmet. Tillsammans i slutet av webinariet diskutera de ett antal frågeställningar. Se webinariet här.

Vill du veta mer om Resvinn? Kontakta Kristina Liljestrand.

Projektet Proactive: För en effektiv och säker process för hantering av elbilsbatterier i de nordiska öländerna

Projektet syftar till att skapa en effektiv och säker process för hantering av uttjänta Li-ion batterier som används i fordon i Norden med fokus på tre öar: Island, Färöarna och Grönland. Projektet omfattar insamling, förbehandling och förpackning, utveckling av riktlinjer för det arbetet och utbildning. Genom detta hoppas projektet bidra till en hållbar övergång till ett mer elektrifierat transportsystem samt en stark Nordisk industri för förbehandling av batterier.

I projektet medverkar nio parter från Island, Färöarna, Grönland, Danmark och Sverige. Projektet finansieras av Nordic Innovation.

Vill du veta mer? Kontakta Karolina Kazmierczak.

Mer cirkulär ekonomi på chalmersindustriteknik.se
Foto: ESA
Förstudie om att analysera radarbilder

Joakim Wigström och Mark Chan på Chalmers Industriteknik har slutfört en förstudie med syfte att klargöra gränserna inom vilka radarbilder från ESA’s Senteniel 1 sateliter är praktiskt användbara. Kunden planerar att studera tidsserier av bilder som täcker valda målområden på jorden, utan att påverkas av väder eller molntäcke. Därför är radar en lämplig teknologi. Studien fokuserade på att uppskatta felmarginaler i insamlad data av bilder innehållande endast ett begränsat antal pixlar.

Vill du veta mer? Kontakta Joakim Wigström.
Mer digitalisering på chalmersindustriteknik.se

Foto: Oleg Larkin, Unsplash
Nytt projekt! Framställning och circulation av PLA från skogsråvara

Projektet syftar till att utveckla processer samt biobaserade komponenter och produkter från skogsråvara för att möjliggöra ökad och mer hållbar användning av biobaserad plast. I projektet utvecklas processer för framställning av mjölksyra från fiberslam samt för framställning av PLA från mjölksyran. Vidare utvecklas PLA-kompound för filament för 3D-printing samt för förpackningar. Ett cirkulationssystem för PLA-baserade förpackningar kommer att utvecklas liksom en go-to-market-strategi och affärskoncept för PLA från skogsråvara. Slutligen ingår en mer detaljerad hållbarhetsanalys för att identifiera och kvantifiera de viktigaste hållbarhetsvinsterna med PLA från skogsråvara.

Medverkande: Domsjö Fabriker, RISE Processum, Chalmers, AddNorth AB, Kinds Produkter AB, Bervero AB. Projektet finansieras av Vinnova.

Vill du veta mer? Kontakta Marie-Louise Lagerstedt Eidrup.

Jämställda grafenprojekt

Jämställdhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Därför anordnar SIO Grafen ett webbinar på onsdag 16 september kring hur man ökar jämställdheten inom projekt.

– Grafenindustrin växer snabbt och vi är en spjutspets in i den nya tekniken. Här gäller att locka in både män och kvinnor, hela befolkningen räknas. För att kunna utvecklas framåt är det en självklarhet, säger Jon Wingborg, projektstöd inom SIO Grafen.

I webbinariet gästas SIO Grafen av Sophia Ivarsson, jämställdhetsexpert på Vinnova. Hon delar med sig av sina bästa tips på hur man främjar jämställdhet och berättar om hur det kan vara avgörande för ett projekts framgång och innovationsförmåga.

Anmäl dig till webbinariet här.

Mer material på chalmersindustriteknik.se

Affärsnyttan i en god användarupplevelse – Ett samarbete mellan Boid och Fortos Management Consulting

Boid och Fortos har inlett ett strategiskt samarbete för att synliggöra affärsnyttan i att bli ett designfokuserat företag. Som ett första steg i detta samarbete publicerar Anna Engström och Dzenana Mesinovic en artikel på detta tema. 

Artikeln kan du läsa här.

Mer design på chalmersindustriteknik.se

Byggbodar och bodetablering blir mer energieffektiva

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljats finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”. Projektet ska ta fram energiklassningssystem för byggbodar (60 000 bara i Sverige) och bodetableringar och på så sätt minska byggarbetsplatsernas energianvändning och klimatpåverkan. Systemet ska underlätta för en mer hållbar upphandling av byggbodar. Projektet leds av PEAB med stöd av CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik) och har en arbets- och referensgrupp bestående av byggföretag, boduthyrare, bodtillverkare och andra aktörer. Projektet ska vara klart i slutet av 2021.

Vill du veta mer? Kontakta Josep Termens.

Foto: Sven Mieke, Unsplash
Maximera din affärsmodell genom fördjupade kunskaper om energieffektivisering!

CIT Energy Management lanserar tillsammans med Byggbranschens Utbildningscenter ny distansutbildning inom energirenovering. Under utbildningen får du viktig kunskap om energieffektivisering av byggnader i samband med renovering. Utbildningen består av två delar som ges vid flera separata tillfällen under hösten.
 
Vill du lära dig mer om energieffektivisering och hur du kan använda den kunskapen att maximera din affärsmodell och skapa merförsäljning eller högre värde i fastigheten? Mer information och anmälan till Del 1. 
 
Vill du införa eller erbjuda energiekonomiskt effektiva åtgärder till din kund? Vill du energieffektivisera och samtidigt förbättra den termiska komforten och luftkvaliteten inomhus? Vill du få kunskap att ta fram lönsamma åtgärdspaket vid energieffektivisering? Mer information och anmälan till Del 2.
 
Utbildningen är framtagen i samarbete mellan CIT Energy Management, Byggföretagen och Chalmers med delvis finansiering av Västra Götalandsregionen.

Hur ska industrin starta om hållbart?

Den återkommande internationella konferensen eceee Industrial Efficiency 2020 fokuserar detta pandemiår påminskad klimatpåverkan och en hållbar omstart för industrin. Konferensen, som genomförs digitalt 14-17 september, bjuder på ca 100 presentationer med åtföljande paneldiskussioner. Chalmers Industriteknik är medarrangör till konferensen och medverkar som moderatorer, panelledare samt författare och presentatör av konferensbidrag.
 
Mer om Chalmers Industritekniks bidrag till konferensen här.
Läs om konferensen och anmälan dig här.

Mer energi på chalmersindustriteknik.se

Vi gillar utmaningar! Särskilt dina, så vad kan vi göra för dig? 

Chalmers Industriteknik levererar den senaste och mest avancerade tekniken inom områdena: energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder anpassade konsulttjänster inom tillämpad FoU, affärsutveckling och problemlösning. Utöver våra 100 kompetenta medarbetare samarbetar vi med externa forskare med tillgång till avancerad teknologi vid Chalmers tekniska högskola, en av världens ledande tekniska högskolor.

Vill du veta mer?

Besök vår webbplats chalmersindustriteknik.se eller kontakta oss!
Du kan också följa oss i sociala medier:

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2020 Chalmers Industriteknik, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.