Copy

KVINDEKLUBBEN

Om lørdagen er Trampolinhuset kvindernes hus. I Kvindeklubben mødes en blandet gruppe af asylansøgere, flygtninge, kvinder der bor midlertidigt i Danmark og kvinder, der altid har boet her. Sammen udvikler de et fællesskab, der gør dem stærkere.

"Kvindeklubben er et fællesskab. Vi føler os hjemme her”, siger en kvinde og rækker mikrofonen videre til den næste i sofaen, der fortsætter: ”Kvindeklubben gør os stærkere, fordi vi kan dele vores historier og høre de andres erfaringer. Det hjælper os til at finde måder at klare vores problemer på.”  I denne uge har
kvindeklubben besøg af Bridge Radio, og de er i gang med at træne til et live program, der skal sendes fra kvindeklubben 14 dage senere. I radioprogrammet vil kvinderne gerne nå ud til endnu flere kvinder i asylcentrene, så de ved, at de er velkomne i huset, og at de ikke er alene med deres problemer.

Lyt til det færdige radio program her.
 

Exitcirklen

Bridge Radio er denne uges specielle aktivitet. Andre gange er der foredrag og debat. Der har blandt andet været besøg af fodboldspilleren Khalida Popalzai, som grundlagde det afghanske kvindelandshold, og af den iransk/kurdiske freelance journalist Lawja Jawad Mohammad. Siden januar har der en gang om måneden været Exitcirkel med Sherin Khankan. Det er et samtaleforum, hvor deltagerne kan bearbejde deres oplevelser med mental vold og social kontrol.

Ud over ugens specielle aktivitet er der tilbud om hjælp fra kvindelige læger og en udlændingerets advokat. Hver gang starter kvindeklubben med, at en kvinde deler sin historie. Derefter er der fælles motion, og dagen slutter med, at alle spiser sammen. Kvindeklubben har også sammen skabt Sisters’ Cuisine, der er kvindeklubbens catering service.
 

Begyndelsen

Medarbejder Tone Olaf Nielsen er koordinator for kvindeklubben. Hun fortæller, at ideen om at lave en særlig kvindeaktivitet opstod, da Trampolinhuset havde kørt et års tid: "Vi hørte en masse beretninger fra kvinderne om, at de følte sig utrygge på asylcentrene og at nogle af dem var udsat for sexuel chikane. De følte sig heller ikke altid trygge i Trampolinhuset.” Derfor lavede Trampolinhuset workshops for henholdsvis kvinder og mænd, hvor de talte om kønsroller. ”Det førte til en diskussion af, hvilken slags kønskultur vi gerne ville have i huset, og til at vi begyndte at omtale hinanden mere som en familie.”

Det blev også klart, at kvinderne havde brug for et frirum. Efter at have prøvet forskellige former og tidspunkter af, er det endt med den nuværende kvindeklub, lørdag eftermiddag kl. 14-18 (sidste lørdag i måneden lukket). "Og så er det jo eksploderet”, siger Tone. "Hvor der tidligere måske kom 6-8 kvinder, er der nu 20-30 kvinder hver gang.”
 

Anderledes atmosfære

"Stemningen i huset er anderledes om lørdagen. Jeg oplever, at kvinderne nyder, at det er deres eget hus. Mange af kvinderne har brug for at blive set og hørt. Vi lærer hinanden at kende, og der opstår en søstersolidaritet. Det gør, at vi kan vise omsorg for hinanden, hvis der er én, der har det svært.”

Samtidig er kvindeklubben en mulighed for kvinder med børn for at komme ud af centrene og være voksne sammen med andre, da der altid er børnepasning. "På grund af det stressede miljø de lever i, er der altid fuld fart på børnene. Men vi har udviklet børnepasningen, så der er et program for børnene hver gang, og de er begyndt at synes godt om hinanden og opbygge et fællesskab.”
 

Kvindedag hver dag

En anden vigtig effekt af kvindeklubben, som Tone påpeger, er, at flere kvinder er begyndt at bruge Trampolinhusets andre tilbud: "Kvinderne er blevet tryggere i huset de andre dage. De føler sig stærkere og har opbygget en solidaritet, der gør, at de støtter hinanden.”
STØT OS
VÆR MED

SÆR-
ARRANGEMENTER

4. maj kl. 17–18:30: 
Infomøde om hvordan man bliver frivillig/praktikant i Trampolinhuset v/ direktør Morten Goll.


13. maj kl. 16–18: 
“Vejen gennem det danske asylsystemThe Way through the Danish Asylum System" v/ Michala Clante Bendixen (forkvinde, Refugees Welcome og stifter af refugees.dk).

18. maj kl. 19–21: 
Filmforevisning af den australske filmskaber David Fedeles dokumentar The Land Between (2014) i Trampolinhusets udstillingssted CAMP (Center for Migrationpolitisk Kunst). Filmen giver et gribende indblik i den desperate tilværelse, som en gruppe illegaliserede afrikanske migranter henslæber i det nordlige Marokkos bjerge, mens de drømmer om at forcere hegnet til Spanien og et ‘bedre liv’ i Europa.  

29. maj kl. 14–17: 
Debatmøde: Krænkes menneskerettighederne i Danmarks nye asylinstitutioner: teltlejrene, udrejsecentrene og de lukkede fængsler for frihedsberøvede asylansøgere? Talere annonceres snart.


1. juni kl. 19–21: 
Filmforevisning af den indiske filmskaber George Kurians dokumentar The Crossing (2015) i Trampolinhusets udstillingssted CAMP (Center for Migrationpolitisk Kunst). Filmen tager beskuerne med på en gruppe syriske kvinder, mænd og børns farlige migrationsrute til Europa og blotlægger de mange territoriale såvel som sociokulturelle grænser, de må krydse.

24. juni kl. 15–01:
Trampolinhusets 5 års fødselsdag. Live music / DJs fra hele kloden / Mad & Bar / Events / Vox pop

Læs mere om vores aktiviteter og tilbud på vores hjemmeside Kalendar.

FAKTABOKS: ØKONOMI

I sidste nyhedsbrevet skrev vi, at der kun var økonomi til at fortsætte Trampolinhusets indsats frem til sommerferien. Med den støtte vi har fået siden sidst, er der nu penge frem til midten af november.

Støtte fra fonde siden januar:
Foreningen Østifterne: 102.425
Illum Fondet: 50.000
Knud og Dagny Gad Andresens Fond: 50.000
Bispebjerg Frivilligpris: 5.000
Rød Fond: 5.000

Støtteaktiviteter:
Støttekoncert på Loppen: 18.227
"Asyl 34" teater event: 25.000

Antal månedlige donorer per 29. april:
328 personer

Vi har stadig brug for din støtte!

VIDEO: HUSETS MISSION FORKLARET PÅ 4 MIN.

NYHED: STØTTEKONCERT PÅ LOPPEN

D. 11. marts holdt Loppen på Christiania et brag af en støttekoncert for Trampolinhuset. De optrædende var: Rytteriet, Tamala, la Folie Crew, Mambe, Kaka, Pede B og DJ Pudsig. Ialt 18.227 kr. blev indsamlet. Tak til Loppen, kunstnerne, de frivillige og alle, der deltog!

LEDER: STOP KRIMINALISERINGEN AF AFVISTE ASYLANSØGERE

Afviste asylansøgere er ikke kriminelle. De er blot mennesker, der har fået afslag på asyl i Danmark. Alligevel bliver de i stigende grad behandlet som kriminelle og sat bag lås og slå i centre drevet af Kriminalforsorgen.

Udrejsecenter Sjælsmark på Sjælland, det gamle fængsel Kærshovedgård ved Ikast og Vridsløselille Fængsel. Tre steder, hvor udvisningstruede asylansøgere bliver placeret, når deres sag er blevet afvist. Nu har en gruppe afviste asylansøgere fra Sjælsmark organiseret sig under navnet ”Castaway souls of Sjælsmark”. Siden begyndelsen af 2016 har de under slagordene ”For the Right to have Rights” og “Stop Killing Us Slowly” protesteret mod deres levevilkår. De protesterer blandt andet mod kriminaliseringen af asylansøgere, herunder regeringens beslutning om at flytte dem til de gamle fængsler Kærshovedgaard ved Ikast og Vridsløselille. Derudover retter de skarp kritik mod flere andre forhold i lejrene, blandt andet den manglende adgang til medicin og fjernelsen af deres kontante ydelser til fordel for en kostordning, så de nu reelt ikke har en krone på lommen. Forholdene i deportationscentrene er mange steder dårligere end dem, man byder dømte kriminelle, der som udgangspunkt har mulighed for aktiviteter og samvær med andre. Udrejsecentrene giver de indsatte værre forhold end almindelige danske fængsler som huser kriminelle, idet man har sørget for at fjerne alle muligheder for aktiviteter såsom tekøkkener, træningsfaciliteter, TV osv.
 

Symbolpolitisk kriminalisering af flygtninge

Trampolinhuset støtter demonstranternes opfordringer til en bedre og mere human behandling. Driften af deportationscentre i Danmark varetages af Kriminalforsorgen i stedet for af Røde Kors eller danske kommuner, som det er tilfældet for alle andre asylcentre i landet. Det medfører en symbolpolitisk kriminalisering af de afviste asylansøgere. De afviste asylansøgere fra Sjælsmarklejren bliver sendt til den nyåbnede lejr i et gammelt fængsel i Ikast. Byrådet i Ikast/Brande kommune har besluttet, at asylansøgerne ikke må bruge de busser, som kører ind til den nærmeste landsby, 7 km væk og alle beboere skal være i deres celler om natten. De bliver således totalt isoleret på centret, en situation der nærmer sig de-facto frihedsberøvelse. Dette er blot det seneste eksempel på den danske stats systematiske isolationspolitik mod flygtninge og asylansøgere. Oprindeligt hed det sig, at de afviste asylansøgere kun skulle opholde sig højst 6 måneder i lejrene og kun hvis der var arrangeret en fast deportationsdato. Men vi kender til mennesker, der nu har boet i deportationslejrene i op til et helt år. Det tyder jo på, at myndighederne placerer folk i deportationscentrene på ubestemt tid - og uanset om de kan hjemsendes eller ej.
 

Vi straffer uden forbrydelse eller rettergang

I Danmark straffer vi normalt ikke mennesker, med mindre de har begået en forbrydelse. Men vurderer Udlændingestyrelsen, at man ikke har ret til asyl, gør man altså nu en undtagelse. Vurderinger, der ofte er baseret på skøn og tilfælde. Rationalet bag deportationslejrene er, at der skal lægges yderligere pres på de afviste asylansøgere for at tvinge dem til at tage frivilligt tilbage til deres hjemlande. Men når det nu viser sig, at de afviste asylansøgere fortsat frygter at rejse hjem, selvom de lever under de mest nedværdigende og elendige forhold, burde regeringen måske overveje, om det virkelig er i demokratiets og medmenneskelighedens ånd at straffe mennesker, der ikke har gjort sig skyldige i andet, end at få afslag på asyl i Danmark.

Støt Castaway Souls of Sjælsmark her: https://www.facebook.com/groups/1729179573981631

 

MØD EN AF VORES PRAKTIKANTER

Jeg hedder Jean Claude Mbombo og kommer fra Congo. I det sidste år har jeg været frivillig i Trampolinhuset, hvor jeg underviser andre flygtninge og asylansøgere i engelsk. Jeg underviser også i engelsk i Center Sandholm. Jeg har en universitetsgrad fra Congo og har en baggrund som engelsklærer i grundskolen. Jeg valgte at blive frivillig, fordi jeg altid gerne vil dele, det jeg har med andre. Og sprog er en nøgle til livet over hele verden.

Første gang jeg kom til Trampolinhuset, blev jeg klar over, at det er et socialt hus, hvor du kan føle dig godt tilpas, føle dig sikker og glemme isolationen. Du kan møde venner og dele kulturer og erfaringer, hvilket hjalp mig meget. Det er et demokratisk hus og den måde de diskuterede på til husmøderne, var interessant for mig. Trampolinhuset er som mit andet hjem!

MØD EN UDSTILLINGSGÆST

"Jeg hedder Lisa Weber og kommer fra Tyskland. Mit besøg i CAMPs aktuelle udstilling Skillelinjen: Film og performance om grænsekontrol og grænsekrydsning var meget følelsesladet. Filmene bringer dig direkte til de skelsættende øjeblikke i hovedpersonerne liv: Immigration interviews, grænsekrydsningsforsøg, hvordan man overlever seljturen på Middelhavet. Jeg blev meget berørt af deres styrke og evne til at holde ud og ikke miste håbet. Skillelinjen er bestemt ikke den typiske kunstudstilling, hvor kløften mellem objekt og beskuer er klar, men formår at trække dig ind i filmene på et personligt plan. Samtidig bliver man informeret om de enorme forhindringer, der påvirker menneskeliv, og som ellers ofte forbliver usynlige. Så jeg lærte meget om andre mennerskers virkelighed. Jeg synes, at udstillingen bidrager til at bringe os mennesker tættere sammen, fordi det gør skillelinjen mellem beskueren og hovedpersonerne svagere."
Afmeld          Opdatér kontakinfo