Copy

Inhoud

 

Mag ik even uw aandacht aub …

 
Met een 9.000 lezers van onze wekelijkse nieuwsbrief is dit voor ons een belangrijk communicatiekanaal om u te informeren, maar ook zeker en vast om activiteiten, mededelingen en beslissingen te kaderen. Indien ik één voorwoord en één nieuwsbrief mag kiezen die u extra aandachtig mag/moet lezen, dan is het ongetwijfeld deze van vandaag. Waarom ? Omdat het over de toekomst van onze organisatie gaat …
 
Er is ondertussen al wat tijd overgegaan sinds het eerste moment dat onze organisatie het bericht kreeg dat het decreet betreffende de subsidies van de Vlaamse sportfederaties een hele andere invulling zou krijgen. Minister Muyters wil rationaliseren en de financiële middelen efficiënter inzetten. Ok !
Dat er een nieuw decreet kwam, stond in de sterren geschreven. Dat er echter beslist zou worden dat vanaf 1 januari 2017 slechts 1 Vlaamse unisportfederatie per sporttak gesubsidieerd zou worden en dat de gehele werkingssubsidie van LRV, als recreatieve sportfederatie weg zou vallen, was echter een donderslag bij heldere hemel.
Dit nieuws heeft bij ons Nationaal Bestuur en bij mezelf heel wat emoties en hevige reacties losgeweekt … begrijpelijk,… want we krijgen toch steeds de echo,  zowel intern als extern,  dat we een hele sterke organisatie zijn.
 
Ik vermoed dus ook dat u bij het lezen van het onderstaand persbericht misschien dezelfde reactie zal hebben, die wij toen hadden : “Waarom?”. Ondertussen hebben wij er echter al wat tijd kunnen laten over gaan en zijn wij eigenlijk reeds sinds vorig jaar van start gegaan met een aantal herstructureringen. Herinner u namelijk de rondgang bij de ponywerking … In de 2016 zouden we een rondgang bij de rijverenigingen organiseren. Waarom?
Omdat we geen oogkleppen moeten of mogen op hebben en we ons moeten realiseren dat de maatschappij dag na dag verandert, dat er steeds meer ouders in onze werking komen die geen verleden of voeling hebben met pony’s en paarden, dat vele gezinnen kinderen hebben met meerdere hobby’s en het zich dus niet steeds kunnen veroorloven om hele dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op wedstrijd te zijn met de ene dochter of de ene zoon die graag bij LRV rijdt,… Dat de inzet en het engagement van vrijwilligers allerminst vanzelfsprekend is, maar wel de basis van onze organisatie.
 
Puntje bij paaltje, was het decreet uiteindelijk slechts een bijkomende factor om onszelf een duidelijke deadline op te leggen met wanneer we concrete wijzigingen dienden door te voeren. Dit hele gegeven zorgde er voor dat ons bestuur; vanuit onze missie, een SWOT-analyse heeft gemaakt van onze organisatie, waarbij onze sterktes, zwaktes, bedreigingen en opportuniteiten uitgebreid besproken en bediscussieerd werden. Het leidde nogmaals tot de conclusie dat we heel fier mogen zijn op de organisatie die we vandaag de dag hebben en dus in geen geval bang mogen zijn voor wat morgen komt. Maar we zijn er van overtuigd dat we keuzes moeten maken om onze toekomst te verzekeren en de mogelijke opties verkennen
. Ons bestuur heeft dan ook een mandaat gegeven om gesprekken op te starten met VLP, want als er een moment is om na te gaan of we elkaar nog meer kunnen versterken dat we vandaag reeds doen door een aantal gezamenlijke initiatieven, dan is het vandaag wel!
 
U vindt in het onderstaande artikel, het gehele persbericht terug, welk we vandaag versturen in naam van LRV, VLP en Sport Vlaanderen. Het was voor ons allen belangrijk om dit persbericht uit te sturen in naam van ons allen, omdat we allen samen sterk overtuigd zijn van de mogelijkheden die er zijn, wanneer we samen zouden kunnen gaan. Ik spreek nog in de voorwaardelijke term, om de eenvoudige reden dat we uiteindelijk nog een hele weg te gaan hebben en ongetwijfeld nog wel op discussies zullen stuiten. Maar de wil is er om op een constructieve wijze aan tafel te zitten en open te discussiëren over de verschillende mogelijkheden. Beide zijn we het grondig mee eens dat onze leden centraal moeten staan. Geen van ons beide zal zijn eigenheid of zijn achterban verloochenen, we staan voor wat we staan en daar zullen we ten allen tijde voor blijven gaan! Misschien in een andere opstelling of met een ander jasje, maar aan onze sterke inhoud zal niet geraakt worden !.
 
LRV is een ledenorganisatie met een vrijwilligersstructuur, het is ONZE en UW organisatie en dat beseffen wij, als bestuurders, maar al te goed en daarom zullen we ook geregeld transparant communiceren. Kunnen wij u nu al een volledig en sluitend antwoord geven op elk van uw vragen ? Neen ! Maar gaan we er alles aan doen zodat hier, iedereen en voornamelijk de sportbeoefenaar en de paardensport beter van wordt ? Absoluut !Inge Vandael
Directeur LRV

 

 


Gezamelijke mededeling LRV vzw & VLP vzw
:


Herstructurering van de paardensport in Vlaanderen

Op 23 december 2015 heeft Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters via het persbericht “Vlaamse regering: Minder structuren en meer sport” bekend gemaakt dat het nieuwe ‘federatiedecreet’ goedgekeurd werd. Dit nieuwe decreet regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en gaat in voege op 1 januari 2017.
 
Minister Muyters keek bij de opstelling van dit nieuwe decreet naar de omringende landen, waar er 1 (unisport-)federatie per sporttak aanvaard wordt. Vandaag zijn er in Vlaanderen echter 65 gesubsidieerde federaties voor 38 gesubsidieerde sporttakken. De rationalisatie van het federatielandschap en een efficiëntere inzet van de financiële middelen drongen zich aldus Minister Muyters op. In de toekomst zal er dus per sporttak slechts één Vlaamse unisportfederatie gesubsidieerd worden. In het kader van de paardensport zal de Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP) deze subsidies ontvangen en een totaalaanbod van A tot Z aanbieden: van breedtesport tot topsport, voor alle leeftijds- en doelgroepen.
 
Voor de recreatieve sportfederatie die vandaag gesubsidieerd wordt, zijnde voor de paardensport de Landelijke Rijverenigingen vzw (LRV), zijn er drie opties :

 

 • LRV kan samen gaan bij de unisportfederatie VLP. Deze optie wordt gestimuleerd door de Vlaamse regering, welke een financieel incentive voorziet bij een dergelijke fusie.
 • LRV kan samen gaan met andere sportfederaties en een multisportfederatie vormen met minstens 10.000 leden en vijf sporttakken met minstens 1.000 leden per sporttak, waarbij er recreatieve sportbeoefening georganiseerd wordt.
 • LRV kan afzonderlijk blijven werken zonder Vlaamse subsidies.

 
Het nieuwe federatiedecreet heeft er toe geleid dat de besturen van zowel LRV als VLP elk afzonderlijk alle opties geanalyseerd hebben. Beide sportfederaties hebben zich akkoord verklaard om de gesprekken op te starten, waarbij zal nagegaan worden of er tot een vergelijk kan gekomen worden. Het agentschap Sport Vlaanderen zal gezien haar ervaring met fusies deze gesprekken begeleiden.
 
Het spreekt voor zich dat de besturen van beide federaties er bewust van zijn dat de impact van een dergelijke ‘fusie van beide organisaties’ een niet onbelangrijke impact zal hebben op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Het aangaan van deze gesprekken zal ongetwijfeld bij onze leden en clubs vragen of bezorgdheden oproepen naar de toekomst toe. Geen van beide sportfederaties kunnen op dit moment echter een sluitend antwoord geven op de vragen of de bezorgdheden, maar wensen wel transparant te communiceren.
 
Beide besturen wensen te benadrukken dat deze gesprekken met wederzijds respect voor elkaars eigenheid zullen plaatsvinden en dat er in geen geval wordt gesproken over een ‘opslorping’ van één van beide federaties. Het nieuwe federatiedecreet is de aanleiding tot de opstart van de gesprekken, maar de maatschappelijke evoluties spelen evenzeer een belangrijke rol. De besturen achten het moment dus rijp om het gehele paardensportlandschap in vraag te stellen en na te gaan of we deze efficiënter en meer toekomstgericht kunnen organiseren door middel van een herstructurering.
 
De Vlaamse paardensport beschikt vandaag over twee kwantitatief grote, maar voornamelijk kwalitatief sterke organisaties, die elk hun accenten hebben. LRV en VLP werkten in het verleden reeds enkele samenwerkingen uit, meer bepaald in het kader van de brevettenwerking, de Jeugd Cup en de eventing- en menindoorwedstrijden waar leden kunnen deelnemen aan zowel LRV- als VLP-wedstrijden. Deze co-organisaties werden steeds opgestart met de doelstelling om elkaar te versterken en de bovenstaande werkingen zijn daar goede voorbeelden van.
 
De voorbereiding tot de gesprekken zijn reeds opgestart in het najaar van 2015 en op woensdag 27 januari 2016 vond het eerste gezamenlijk en verkennend gesprek plaats, waarbij er vanuit elke federatie een delegatie gemandateerd werd. Uit dit gesprek blijkt dat beide federaties constructief en met een open blik aan tafel zitten, waarna er een stappenplan uitgestippeld werd. In dit stappenplan zijn werkgroepen gedefinieerd, waarin de verscheidene aspecten in detail besproken zullen worden. Het spreekt voor zich dat beide federaties gezien hun structuur regelmatig zullen terugkoppelen naar de leden, de clubs en de besturen en dat de sportbeoefenaar ten allen tijde centraal zal staan !

Trek4YOUth 2016
 

TREK4YOUth is een jaarlijks kamp voor jongeren van 13 tot 21 jaar die gek zijn van paarden. Op het programma staan vier dagen vol met ontspannende wandelingen te paard in kleine groepen, uitdagende spelletjes te paard (TREC, Natural Horsemanship, ponygames,...), verschillende avondactiviteiten en als afsluiter een spetterende fuif. In 2016 vindt TREK4YOUth plaats in de Ponyhoeve in Turnhout van 7 tot en met 10 april 2016.

Ontdek meer over Trek4YOUth en schrijf snel in ...
de plaatsten zijn beperkt!


Flanders Horse Expo ... Meer dan ooit een LRV-moment

Meer dan ooit zal LRV zijn werking promoten tijdens de driedaagse beurs Flanders Horse Expo te Gent van vrijdag 26 tot en met zondag 28 februari 2016.
Het LRV dorp met 10 standen en een seminarieruimte voor clinics en lezingen, wordt een absolute blikvanger. Maar ook het Provinciaal Kampioenschap van de ponywerking LRV Oost-Vlaanderen en de Superfinale LRV / VLP mennen worden topmomenten.  Maar daar stopt het niet!  Er zijn  'ponyspelen', een demo 'training groepsdressuur' en een demo 'Kûr op muziek'.

In het exclusieve LRV-dorp is er ruimte voor 10 standen die dicht tegen de recreatieve werking van LRV aanliggen. Maar er zijn ook lezingen en demo's. 

 • Care For Repair / Clickercoach / Knopen / Voorstelling Equi-training + demo core stability training / Wat meenemen op trektocht (zadeltassen, pakpaard) / LRV / Voorstelling Equi-training + demo zit Training / Kaartlezen / Hoefverzorging / GPS / Voorstelling Equi-training + demo zit Training

Eerste Interclubkampioenschap tijdens Brabantse Provinciale Indoor

 


Voor de allereerste keer zal er op de Provinciale Indoorkampioenschappen van LRV Brabant een 'Interclubkampioenschap' betwist worden.  Een equipe bestaat uit 3 combinaties van één dezelfde rijvereniging. De rijvereniging mag een of twee equipes aanleveren met een combinatie in de klasse Beginnelingen, in de klasse Licht en in de klasse Midden. Indien er geen ruiter beschikbaar is in Midden mag een tweede ruiter in de klasse Licht aangeduid worden. De combinatie moet niet geselecteerd zijn voor de provinciale indoor.
Een ruiter kan slechts één maal deelnemen met een paard dat op zijn naam geregistreerd staat. Elk paard mag maar één keer deelnemen aan het inter-clubkampioenschap. De combinaties moeten deelgenomen hebben in het voorbije indoorseizoen en dienen aan te treden in hun normale springklasse. 

Het aantal deelnemende equipes wordt vastgesteld op 20. Bij meer dan 20 inschrijvingen zal er slechts één equipe per rijvereniging aanvaard worden.  
   Klik hier voor het reglement van het Interclubkampioenschap

Programma - provinciale Indoor - LRV Brabant
8.30u : Aanvang van de wedstrijd
Wedstrijd klasse Licht barema A met aparte barrage + prijsuitreiking
Wedstrijd klasse Beginnelingen – barema A met ingesloten barrage + prijsuitreiking
Wedstrijd klasse Zwaar – 1ste omloop
Stijlrijden klasse Beginnelingen 

Interclubwedstrijd
Prijsuitreiking Stijlrijden Beginnelingen
Wedstrijd klasse Midden barema A met aparte barrage + prijsuitreiking
Wedstrijd klasse Zwaar – 2de omloop +  aparte barrage + prijsuitreiking

LRV Brabant organiseert Cursus Stijljury

Stijlspringen krijgt meer en aandacht op onze oze wedstrijden. Omdat de jurering de nodige oefening en ervaring vraagt en omdat we naar uniformiteit streven in het beoordelen van deze stijlwedstrijden, organiseren we een interessante cursusavond rond het jureren van stijlrijden.  Als je een specialist zoekt op het vlak van ‘stijlspringen’ dan mag je met een gerust hart stellen dat je hem met Toine Loos gevonden hebt. Toine Loos is commandant van de rijvereniging Overpelt en zit al decennia in het LRV- en BWP-wereldje. Hij  geeft regelmatig cursussen en lezingen over het ‘stijlspringen’ in LRV.

De avond start met een theoretisch onderdeel (45 min.),waarna we de ruitertjes in de praktijk gaan beoordelen.  Inschrijven voor deze informatie-avond kan
via equester.be (rubriek 'wedstrijden').  Deze opleiding is gratis.

 • Datum: 15/02/2016
 • Startuur: 20.00u
 • Locatie: Ruiterschool – Oud-Heverlee

Twee interessante cursussen in LRV Oost-Vlaanderen

Het LRV-Gewest Aalst-Oudenaarde organiseert een 'opleidingsavond eventing' bij Paardenhouderij Verwimp te Gavere. Op 19 februari om 20u. Chrétien Hanssen zal de belangrijkste reglementen en jurering uitleggen en ook het aspect 'veiligheid' komt aan bod. Deze avond is gratis. Alle pony-ouders en geïnteresseerden zijn welkom.  Inschrijven via www.equester.be – rubriek: ‘cursussen’.

In de krokusvakantie vindt een stage ponybekwaamheid  plaats bij Paardenhouderij Verwimp in Gavere. Data: 11, 12 en 13 februari. Van 9u tot 16u. Dressuur, springen en ponyspelen komen aan bod. De laatse dag wordt het bekwaamheidsparcours van de zondag gesprongen. bekwaamheidsproef doen vanaf 8 jaar), maar ook ruiters die de 'bekwaamheidsproef' reeds hebben zijn welkom. Prijs: 120-150€ (afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Inschrijven via www.equester.be – rubriek: ‘cursussen’.

Vergaderdata

 • 1/2/2016
  • 20u - Technische Commissie - Oud-heverlee
 • 2/2/2016
  • 20u - Provinciale Ponycommissie LRV Limburg - Bocholt 
 • 3/2/2016
  • Provinciale Ponycommissie LRV Antwerpen - Geel
 • 4/2/2016
  • Pedagogische Recreatiecommissie - Nevele

Personalia

 • Geboorte
  • Op 27 januari 2016 werd Ayden geboren. Ayden is het zoontje van Gunther De Wachter en Veronique Goossens. Veronique is lid van LRV De Hunters Hingene.
Namens LRV van harte proficiat!

Opleidingen

Meer info en inschrijven www.equester.be - rubriek 'cursussen'

Cursussen
01/02/2016         Vervolmaking – all round – Ruiterschool Oud-Heverlee
08/02/2016         Stage ponybekwaamheid – Ruiterschool Oud-Heverlee
11/02/2016         Stage ponybekwaamheid – Rijhal Verwimp - Gavere
15/02/2016         Vervolmaking – all round – Ruiterschool Oud-Heverlee
02/03/2016         Vervolmaking – dressuur – Ruiterschool Oud-Heverlee
16/03/2016         Vervolmaking – all round – Ruiterschool Oud-Heverlee
21/03/2016         Vervolmaking - all round – Ruiterschool Oud-Heverlee
30/03/2016         Vervolmaking – all round – Ruiterschool Oud-Heverlee
18/04/2016         Vervolmaking – dressuur – Ruiterschool Oud-Heverlee
19/05/2106         Vervolmaking – dressuur – Ruiterschool Oud-Heverlee
Brevettenwerking
29/03/2016         Cursus A- en B-brevet – Hippisch centrum de Moervelden Ranst
04/04/2016         Cursus B-brevet – Ruiterschool Oud-Heverlee
04/04/2016         Cursus A- en B-brevet – Rijhal Cobepa Brecht
Bestuurlijke opleidingen
04/02/2016         Je sportclub en de sociale media, inleidende sessie – Ruiterschool Oud-Heverlee
19/02/2016         Opleiding eventing– Rijhal Verwimp - Gavere
26/04/2016         VZW- en de vrijwilligerswetgeving– Ruiterschool Oud-Heverlee
29/08/2016         Vervolmaking eventing paarden – Bloso Kattevenia Genk
Jury-opleidingen
03/02/2016         Jurycursus - niveau Licht– Ruiterschool Oud-Heverlee
20/04/2016         Jurycursus – niveau Zwaar– Ruiterschool Oud-Heverlee
Lijkt het je wat om voor de ruiters van jouw gewest of jouw provincie een bijscholing te organiseren?
Eén mailtje volstaat! We bouwen samen met jou een boeiend programma op!

 
Facebook
Facebook
Email
Email
Website
Website
Twitter
Twitter
LRV Nieuws
Startlijsten & Uitslagen

    
  

Landelijke RijverenigingenCopyright © 2013 - Landelijke Rijverenigingen. Alle rechten voorbehouden.

Foto's: www.caremans.com  & www.paardenfotograaf.be 

Update uw persoonlijke gegevens

Ik wens de nieuwsbrief niet langer te ontvangen