Copy
View this email in your browser

 

NIEUWSBRIEF 

 

EDITIE 1 - ZOMER 2021

Welkom

Onze eerste nieuwsbrief is een feit. Via deze weg willen wij onze grote dank uitspreken dat wij samen van betekenis mogen en kunnen zijn voor de kinderen en ouders van de Indrapur School in Haripur, Nepal. Toen wij in 2016 begonnen met een reis naar dit dorpje hadden wij nooit kunnen vermoeden, dat wij in 5 jaar tijd zoveel konden realiseren d.m.v. alle hartverwarmende donaties. Graag willen wij je middels de nieuwsbrieven meenemen in wat er allemaal al is gebeurd, wat er nog op de agenda staat, wat Corona voor impact heeft en met wie wij allemaal samenwerken. 

Veel leesplezier!

INHOUD

 
Behaalde resultaten

In the picture - Arbind Chaudhary

Wat is de volgende stap?

Nepal Federatie Nederland

Samenwerkingsverbanden

Bijscholing leerkrachten

Corona in Haripur

Vaste lasten

Behaalde resultaten

2016

 • Wijtze en Bobby in Haripur
 • Bouw school- en toiletgebouw
 • Aankoop interieur school
 • Aanleg en installatie waterpomp

2017

 • Marsha en Charissa in Haripur
 • Onderhoud schoolgebouw
 • Aanschaf schoolmateriaal
 • Aanleg en installatie 2e waterpomp

2018

 • Plaatsing hekwerk om school
 • Bijscholingsprogramma leerkrachten

2019

 • Rob en Wijtze in Haripur
 • Aanleg moestuin
 • Start samenwerking met Everest Academy
 • Winterkleding uitgegeven

2020

 • Bouw kleuterschool
 • Plaatsing en installatie watertank en wasbakken
 • Uitreiken voedsel/hygiëne pakketten: donatie maskers, zeep en desinfectans i.v.m. Covid-19

2021

 • Aanschaf interieur kleuterschool
 • Aankleding kleuterschool
 • Uitreiken voedsel/hygiëne pakketten

In the picture:
Arbind Chaudhary


Arbind Chaudhary is in Kathmandu afgestudeerd als social worker. Hij is woonachtig in het dorp Haripur samen met zijn gezin en familie. De hele familie zet zich in voor de gemeenschap in hun dorp.

"Ik heb gestudeerd om mij uiteindelijk in te zetten voor mijn gemeenschap. Dit doe ik door mijn kennis te delen en mijn connecties te gebruiken voor een betere en gelijkwaardige toekomst"

Arbind's connecties en behulpzaamheid zijn ons zeer waardevol. Hij inventariseert de hulpvragen en overlegt met ons wat de hoogste prioriteit heeft. 

Wat is de volgende stap? 

2021/2022

 • Rob en Niesèt naar Haripur
 • Melanie en Sander naar Haripur
 • Learning project: extra faciliteit creëren om 14-jarige  schoolverlaters nog 2 jaar door te laten leren zodat ze naar het voortgezet onderwijs kunnen
 • Schoolkeuken realiseren voor de lunchvoorzieningen
 • Internet op school t.b.v. educatieve werkvormen
 • Laptop en beamer voor één klas

Nepal Federatie Nederland


Recentelijk heeft 2vande52 zich aangesloten bij de Nepal Federatie Nederland.

Er zijn in Nederland vele stichtingen die Nepal een warm hart toedragen en projecten uitvoeren op het gebied van ondermeer onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, emancipatie, water en landbouw. Elk van deze stichtingen heeft haar eigen manier van aanpakken, geworteld in ieders historie. Nepal ontwikkelt zich en is een volwassen democratie met de daarbij behorende wetten en regels. Het wordt moeilijker om als kleine organisatie te voldoen aan de eisen die de overheid aan projecten stelt. Daarnaast hebben de verschillende organisaties doorgaans geen zicht op elkaars werk. De Nepalese overheid pleit voor transparantie en het voorkomen van overlap tussen projecten. 

Om deze redenen is er in 2017 besloten door diverse stichtingen om een platform op te richten, waarbij alle individuele stichtingen haar eigen doelstellingen konden blijven nastreven en de eigen identiteit konden behouden, maar waarbij de krachten en kennis gebundeld kon worden.
Dit heeft geresulteerd in de NFN, een overkoepelend orgaan met een onafhankelijk, onbezoldigd bestuur. De NFN heeft inmiddels zo'n 38 leden die met regelmaat digitaal of fysiek samenkomen om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en elkaar te hulp te schieten waar nodig. Ook is er in Nepal een INGO (International Non-Governmental Organisation) met een half-Nepalees, half-Nederlandse bestuurder met vele ingangen tot de juiste instanties in Nepal, inclusief het Nederlandse consulaat.
Deze INGO heeft regelmatig contact met NFN over zaken zoals wetgeving, hulpvraag, ontwikkeling op het gebied van COVID-19 etc. 

2vande52 heeft na het bijwonen van de jaarvergadering en enkele gesprekken met bestuursleden unaniem besloten om lid te worden van de NFN en kijkt uit naar een prettige en nuttige samenwerking.
Meer informatie over NFN vind je op www.nepalfederatie.org

Samenwerkings-verbanden


Alleen samen kan je een verschil maken. Wij zijn blij dat de genoemde stichtingen ons daarbij helpen:
 • Aamaghar (school in Pokhara, Nepal)
 • Stichting Light of Life (Nederland)
 • Thang Foundation (Nederland)
 • Heartbeat Foundation (Nepal)
 • Everest Academy (Lalbandi, Sarlahi Nepal)
 • Nepal Federatie Nederland
 

op de foto;
kinderboekenschrijfster, Linde Faas
oprichters 2vande52, Wijtze Velema en Rob Degreef
hoofdmeester Indrapur school, Mahendra Giri
stg. Thang, Marleen Fischer Verbrugge

Bijscholing leerkrachten


In de afgelopen maanden is er veel gebeurt bij de nieuwe kleuterschool.
Zo zijn er door een aantal timmermannen prachtige tafels en stoeltjes gemaakt. Arbind, onze social worker, heeft spellen en materialen gekocht voor de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, grove en fijne motoriek en spel. Leerkrachten zijn aangesteld en de officiële opening was op 1 mei 2021.
We willen ervoor zorgen dat de leerkrachten goed geschoold worden, zodat het onderwijs aan de wettelijke eisen voldoet. Om de leraressen van onze nieuwe kleuterschool extra handvatten te geven zijn we een bijscholing aan het organiseren. De bijscholing zal voornamelijk gaan over wettelijke eisen waar het onderwijs van de kleuterschool, volgende de Nepalese overheid, aan moet voldoen, hoe en waarmee kleuters spelenderwijs leren, wat prioriteit heeft op de kleuterleeftijd en hoe je voor kleuters een veilig omgeving creëert waar ze in uitgenodigd en gemotiveerd worden om te leren.
Vanwege de situatie in Nepal is afreizen van Minu Pariyar (Aamaghar) naar Haripur of het afreizen van onze leraressen naar Pokhara voorlopig niet mogelijk. Zodoende zijn we aan het bekijken of er tijd en ruimte is om de bijscholing online te laten plaatsvinden. 
 

op de foto;
social worker, Arbind Chaudhary
schooldirectrice Aamaghar, Minu Pariyar
oprichtster Stg. Light of Life, Marlies Beeks

Corona in Haripur


Corona en de maatregelen eromheen laten in Nepal diepe sporen achter. De lockdown legt al geruime tijd het dagelijkse leven plat met alle gevolgen van dien. Hier geldt keihard: geen werk = geen geld. Dit treft ook een tal van gezinnen op de Indrapur School. De stress en bezorgdheid om dagelijks eten op de plank te krijgen neemt met de dag toe. Daarnaast hebben de kinderen vanaf april 2020 slechts in beperkte mate onderwijs kunnen krijgen. Het schoolgebouw moet vaak dicht tot nader bericht van de overheid. Als stichting zijn wij daarom in actie gekomen om voedsel- en hygiëne pakketten te financieren. Social worker Arbind en zijn familie brengen dit rond. 

We hopen dat de school z.s.m. mag starten, maar de verwachting is dat dit pas weer in augustus 2021 mogelijk is. 

Vaste lasten


Onze stichting draagt zorg voor de vaste lasten (momenteel ca 325,00 Euro per maand) welke gepaard gaan met de toekomst van de kinderen en de school in Haripur. Zo hebben we gekwalificeerde leerkrachten die de ruim 140 kinderen kwalitatief onderwijs geven en zorgen we dat ze dagelijks een warme maaltijd op school krijgen. Daarnaast betalen wij ook maandelijks de kosten van electra en gas.

Onze donateurs zijn dan ook heel erg belangrijk. Enkel dankzij hen kunnen we onze plannen doorzetten. De donateurs zorgen voor een goede continuïteit waardoor een belofte gestalte kan krijgen en hoop in leven mag blijven. 
 • salarissen van de leerkrachten
 • schoollunch (bij sluiting van de school wordt deze ingezet als voedselpakket)
 • gas en elektra
 • onvoorzien zoals kleding en corona-hulpmiddelen

Wij als team werken geheel vrijwillig en vanuit huis, hierdoor kan uw donatie volledig ten goede worden ingezet. 

Onze jaarcijfers kunt u terugvinden op onze website. 

Stichting 2 van de 52


Namen het team danken wij u nogmaals voor uw donatie, door uw steun is al dit werk mogelijk. 

Rob, Wijtze
Marsha, Melanie en Niesèt
www.2vande52.nl


 

Helpt u mee met het realiseren van een extra klaslokaal, zodat de schoolverlaters toch verder kunnen leren?
Of doneert u om de aanschaf van een laptop en beamer mogelijk te maken?
Wordt u voor een klein bedrag maandelijks donateur?
Kijk op onze website of doneer eenmalig via deze QR-code.

Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2021 2vande52, All rights reserved.
Jij hebt jezelf ingeschreven voor deze lijst/ bent toegevoegd aan deze lijst omdat u donateur bent of gedoneerd heeft.

Ons adres is:
Stichting 2 van de 52
De Opera 28
8265 TC Kampen

Fiscaal nummer/RSIN: 857718162
KVK: 69073333
Bankrekeningnummer: NL75RABO0321124286


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting 2 van de 52 · De Opera 28 · KAMPEN, Overijssel 8265 TC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp