Copy
Se nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev - november 2015

Øster Hassing og Gåser sogne

Indhold nederst - klik her

Mørk er november 

Mørk er november og løvfaldet slut
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt -
da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen har magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske - og plante et træ:
frugter kan uspået komme.

                                     Thorkild Bjørnvig

For mange er november en mørk og tung måned
Den begynder Allehelgen, hvor vi mindes dem, som ikke er iblandt os mere; men slutter festligt med Adventssøndag - hvor det nye kirkeår begynder og hvor lysene og håbet peger mod jul. 
Nyhedsbrevet rummer tilbud til alle.
Foredrag om 'Glæden ved at være til', samtale om kristendom, filmklub, børnegudstjeneste (Gud i kirken, Mad i Birken) m.m.
(Indholdsfortegnelse findes her)
E-brevet fortæller også - via sognets hjemmeside - lidt om begivenheder, som har været. 
Anbefal nyhedsbrevet - til facebook-venner m.fl..
Tilmelding sker på sognets hjemmeside.
Jens Jacob Jensen,
sognepræst - jjkj@km.dk

BUSK

Børn -Unge - Sogn - Kirke - gudstjeneste i
Øster Hassing kirke


søndag den 25. oktober kl. 11.00.

TEMA: Tro som tillid og tro som rustning.

FDF-erne medvirker ved familie-gudstjenesten, hvor alle er velkomne.

  

Menighedsmøde
- fokus på kirkegårdene
Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 19.00 på Værestedet.

Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde, økonomi og fremtidsplaner.
Der vil være særligt fokus på vore kirkegårde.
Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen, Aalborg Stift, vil på menighedsmødet fortælle om de udfordringer mange kirkegårde står over for m.h.t ændrede gravskikke, bevaringsværdige gravminder, øgede driftsomkostninger og samarbejde - med særligt fokus på Ø. Hassing og Gåser kirkegårde.   
Alle er velkomne til at deltage i mødet og drøftelserne. Menighedsrådet er vært ved kaffebordet.  
Se hjemmesiden vedr. nogle af de udfordringer kirkegårdene står over for.  
Jonas Schou - koncert
Øster Hassing kirke søndag den 25. oktober kl. 16.00

Gratis adgang.
Jonas er født og opvokset i Gandrup og giver koncert i den kirke, hvor han er døbt og konfirmeret - som led i en promotiontour for Jonas' debutalbum  ”HVERDAGSMENNESKET, SORTSEEREN OG DRØMMEREN”. Det udkommer fredag d. 23. oktober.
Se nærmere omtale her.
KLEZMERDUO - koncert
Gåser kirke
onsdag den 21. oktober kl. 19.00

Gratis adgang
Klezmerduo består af Henrik Bredholt (sopransaxofon, dulcimer, tuba og vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion og vokal). Ved koncerten medvirker Ø. Hassing og Gåser Kirkers Børne- og Ungdomskor på tre hebraiske sange.
Se nærmer omtale her

Junior-konfirmandforberedelse (3. a - klasse)

begynder torsdag den 29. oktober kl. 14.30 - 16.00

Tidligere hed de mini'er, nu "junior-konfirmander" - børn i 3. klasse, som inviteres til præst for at lære lidt om kirke og kristendom. Overnatning i Ø. Hassing kirke er en del af oplevelserne, hvor børnene kommer tæt på  kirken. 
Gandrup skoles 3. a- klasse inviteres til junior-konfirmand efteråret 2015.
3.b-klassens børn inviteres umiddelbart efter jul.
Se mere på hjemmesiden

FILMKLUB

Onsdag 28. oktober kl. 18.00 (begynder med fællesspisning - suppe)
Onsdag 17. november kl. 19.00
Sted: Konfirmandstuen, Borgergade 37

Vi hygger os med en god film til et glas vin og snacks - og snakker om det, vi har set.

Se mere på hjemmesiden - eller kontakt Jens Jacob: 98 25 90 64

ET STED AT STÅ

-  en aften til oplysning og samtale om  kristentroen
tirsdag 3. november 2015 kl.18.30: - Fælles åndedræt  - om Helligånd og treenighed
Begynder med let spisning. Tilmelding på 98 25 90 64 senest 1/11
Se mere på hjemmesiden - eller kontakt Jens Jacob: 98 25 90 64.

Glæden ved at være til

Livsfilosofisk foredrag v/ 
Aage Augustinus

onsdag den 11. november kl. 19.00 i Gandruphallens Cafeteria. 

Fællesspisning (sandwich) begynder kl. 18.30
Pris kr. 50.00 entré inkl. sandwich og kaffe
(øl/vand kan købes)
TILMELDING: senest tirsdag den 9/11
til Avi Daugaard 60 93 02 94 / avid@live.dk 
Jens Jacob Jensen 24 67 91 64 / jjkj@km.dk
- Se nærmere omtale

(Arrangeres af Foredragsforeningen) 

Gud i Kirken - Mad i Birken

Torsdag den 19. november arrangerer Ø. Hassing FDF og menighedsrådet 'Gud-i-Kirken-Mad-i-Birken'.
Bus afgår kl. 17.05 fra FDF's kredshus BIRKEN (Teglvækrsvej 6c) til børnegudstjeneste i Ø. Hassing kirke kl 17.15 - 17.45, hvor bussen kører tilbage til Birken til et måltid mad. Arrangementet slutter ca. 18.30.

Ø. Hassing og Gåser Kirkers
Børne- og Ungdomskor

- korprøver onsdag  eftermiddag

Nye interesserede i korsang kan se mere på www.ohassingsogn.dk
Allehelgensdag
- 1. november - er dagen, hvor vi særligt mindes dem, som er døde og hvor navnene på de, der er døde og begravet på kirkegården læses op ved gudstjenesten. 
Gåser kirke kl. 11.00 - Cellist medvirker
Ø. Hassing kirke kl. 14.00 - cellist og kirkens børne- og Ungekor medvirker.
Se brev til pårørende
Konfirmand-event i Vodskov 
Sognepræst Jessie Jørgensen, V. Hassing  (tv) fortæller lignelsen om Den fortabte Søn for en gruppe konfirmander. 
En fin efterårsaften - 23. september - deltog omkr. 350 konfirmander fra Aalborg Nordre provsti i en stor event i Vodskov.
Læs en beretning fra event'en 

 
I levende hænder
Gud er nær – midt i alt, hvad vi må bære, er Gud nær. Han bærer på godt og ondt tilværelsen med os. Vi er ikke alene.
Når vi mister en af vore kære – eller når vi selv falder ud af livet – falder vi ikke ud i tomhed og glemsel. Så er vi for evig gemt i Guds erindring – i hans kærlighed. Som Møllehave siger: vi tror, vi falder i levende hænder! 
Læs flere Allehelgentanker her
 .

Fra kirkens kalender - november.

FOLKEKIRKENS HUS -

midt på Gammel Torv i Aalborg - er også 'vores' hus. Den tidligere bankbygning har gennemgået en gennemgribende restaurering og er så småt ved at blive taget i brug. Jeg tror, det bliver et fantastisk projekt, et aktiv for kirkelivet og for alle i Aalborg kommune. Med Folkekirkens Hus 'flytter kirken ud på torvet'. Folkekirken er i forvandling. Den er ikke kun en 'søndags-kirke' men også en 'hverdagskirke' .
Se det flotte åbningsprogram og læs mere om Folkekirkens Hus her på Folkekirkens Hus' egen hjemmeside.  

Reformationsgudstjeneste

31. oktober i Visborg kirke
I år afholdes stiftets årlige reformationsgudstjeneste i Visborg Kirke (ved Hadsund). Gudstjenesten er en optakt til reformationens 500 års jubilæum i 2017. 

Se mere om denne begivenhed i Aalborg Stift på Stiftet hjemmeside HER 

Indhold:

Samtale med præsten

En samtale med en præst er et 100 procent fortroligt rum. Det er en af sognepræstens fornemste opgaver at kunne rumme og bære de ting man kan gå og tumle med som menneske, og sogne præstens tavshedspligt er uomgængelig.

 En samtale med en præst, kan blive til en samtale om stort eller om småt, og nogle gange kan det at tale med et andet menneske være befriende i sig selv uden at nogen form for løsning behøver at kunne komme på tale. 

Jeg er som sognepræst altid parat til at komme på besøg eller modtage besøg, hvis nogen har brug for en samtale. Er der alvorlig sygdom, ensomhed eller problemer i nærmeste familie kan jeg også besøge og tage en samtale på opfordring af pårørende.

Som præst står jeg også til rådighed for hjemmealtergang i tilfælde, hvor sygdom eller svagelighed hindrer én i at komme til kirkens gudstjenester..
Jens Jacob Jensen

Copyright © 2015  Øster Hassing - Gåser pastorat
Nyhedsbrev juli 2015
Afsenders mailadresse: jjkj@km.dk
Sognenes hjemmeside: www.ohassingsogn.dk 

nyhedsbrev kan frameldes her.