Copy
Se nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev - Advent 2015

Øster Hassing og Gåser sogne

Indhold nederst - klik her

Advent i vinterens mørke

Nu tændes det første lys i adventskransen, og det nye kirkeår begynder. 
Selv om forretningerne har tyvstartet med juleudsmykningen allerede i begyndelsen af november, er det nu, ved første søndag i advent, at julens nærhed for alvor begynder at mærkes. Og gudstjenesten skaber den grundlæggende stemning med tonerne af de velkendte adventsalmer, de tændte lys og genkendelsens glæde, når vi møder hinanden i et kirkerum , som det været generation efter generation før os.
Det er med til at give os en fornemmelse af, at tilværelsen hviler i tryghed på trods af alle forandringer og alt det mørke, som truer os i vor tid.
Adventstiden er forberedelses-tid til julens fest. For mange er det en hektisk tid, hvor man nemt kan overanstrenge sig, når man skal leve op til traditionerne og de store forventninger, der er. Men adventstiden opfordrer til at søge stilhed og ro  og finde eftertænksomheden frem, så vi indstiller os på at møde julens fest og Jesu fødsel. 
Jens Jacob Jensen

Julekoncert 9. december


Årets traditionelle julekoncert i Øster Hassing Kirke finder sted onsdag den 9. december kl. 19.00 og vanen tro er menighedsrådet vært ved det efterføglGende arrangement med æbleskiver og gløgg i Forsamlingshuset.
Det er organist Inger Marie Jakobsen der har fastlagt indholdet, og det bliver med Øster Hassing og Gåser Kirkers Børne- og Ungdomskor, Lene Forup, sang (tidligere kirkesanger) og Bettina Slot Christensen akkompagnerer på flyglet.
Musikken bliver julet og stemningsfuld, og der bliver også anledning til at synge med. Kom og fyld kirken - det er ganske gratis.

Fra kirkens kalender - december.

 
 • Søndag den 29. november kl. 11.00 - Adventsgudstjeneste i Ø. Hassing kirke
 • Tirsdag den 1. december: Andagt på Værestedet kl. 14.00
 • Søndag den 6. december: kl. 9.30 Gudstjeneste i Gåser kirke
 • Tirsdag den 8. december: kl. 10.00 Juleafslutning i Ø. Hassing kirke for 3-årige, Gandrup børnehave
 • Onsdag den 9. december kl. 10.00: Juleafslutning i Ø. Hassing kirke for 4-årige, Gandrup børnehave
 • Fredag den 11. december kl. 10.00: Juleafslutning i Ø. hassing kirke for 5-årige, Gandrup børnehave.
 • Tirsdag den 15. december kl. 9.30: Juleafslutning for den private dagpleje
 • Onsdag den 9. december kl. 19.00: Julekoncert i Ø. Hassing kirke - med efterfølgende sammenkomst i forsamlinghuset.
 • Søndag den 13. december kl. 16.00: Gudstjeneste - afslutning på efterårets juniorkonfirmandforberedelse. Kirkens kor medvirker.
 • Fredag den 19. december 8.30 - 12.00: Gandrup skole holder juleafslutning i Ø. Hassing kirke
 • Søndag den 20. december: kl. 11.00 Gudstjeneste, Gåser kirke
 • Juleaften - 24. december: kl. 14.30 Gudstjeneste i Ø. Hassing kirke og kl. 16.00 gudstjeneste i Gåser kirke.
 • Juledag den 25. december: kl. 11.00 Gudstjeneste i Ø. Hassing kirke.
 • 2. juledag den 26. december kl. 11.00: Gudstjeneste i Gåser kirke
 • Julesøndag den 27. december kl. 9.30: Gudstjeneste i Ø. Hassing kirke
 • Nytårsdag den 1. januar kl. 11.00: Gudstjeneste i Ø. Hassing kirke
 • Søndag den 3. januar (Helligtrekonger) kl. 11.00: Gudstjeneste i Gåser kirke

Udvikling af vore kirkegårde

Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen fortalte på menighedsmødet 27. oktober 2015 på VÆRESTEDET om de forandringer på kirkegårdene, som sker mange steder.
(Læs kort referat fra Mogens Andersens oplæg her)

Juniorkonfi'er fra 3. a

Efterårets juniorkonfirmandhold er en fornøjelse. Overnatningen i Ø. Hassing kirke gav børnene et anderledes og nært forhold til deres kirke. Besøget på den gamle kirkegård en kold, mørk  og blæsende fredag aften var nok lidt uhyggelig for nogen, Sangtimen med organist Inger Marie var til gengæld hyggelig og samtidig en forberedelse til afslutningsgudstjenesten 3. søndag i advent kl, 16.00. (Læs om overnatning og andre oplevelser) 

Advent-nyt

Advent er kirkens nytår.
Det betyder at vi ved gudstjenesterne det kommende kirkeår skal benytte anden tekstrækkes tekster.
 Ved altergangen skifter vi det faste nadververs ud til det 6. vers af salmen 'O Kristelighed', Den danske salmebog nr. 321

O kærlighed selv!
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord;
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!

 
  

Fortsættelse følger.....

Læs i Bibelen

Vejen er vigtigere end målet. Sådan lyder det ofte, når mennesker i dag tager vandreskoene på og begiver sig på pilgrimsvandring mod nære eller fjerne  
 mål. Den udstrakte tid og vandringen ad snørklede skovstier og over åbne vidder er vigtigere end det at nå frem til et bestemt sted. Den langsomme, men sikre fremadskridende opleves som velgørende i en verden, hvor de fleste må leve med, at afbrydelse er reglen mere end undtagelsen. Det er godt at vide, at fortsættelse følger.
At læse et lille stykke i Bibelen hver dag er også at blive sat i bevægelse, at begive sig på vandring. en vandring, der oplyser og giver betydning til hver dag og til høje tider.

Hvad er Bibellæseplanen?

Advent betyder begyndelse på en ny vandring. Til hjælp udgiver Bibelselskabet en Bibellæseplan, som er en kalender med udvalgte skriftsteder til hver dag i året. Læseplanen har til hensigt at åbne og udbrede Bibelens tekster.

Hent en Bibellæseplan i kirken

Bibellæseplanen ligger i kirkens våbenhus til gratis afbenyttelse.
Den findes også som app 'Bibellæseplanen', som kan downloades på mobil /iPad. 

Folkekirken hjælper udsatte familier

Folkekirkens Familiestøtte vil nå en overset gruppe af børnefamilier med hjælp til daglige gøremål. Projektet har fået del i de offentlige satspuljemidler.

(Læs mere om stifts-projektet på stiftets hjemmeside)

Samtale med præsten

En samtale med en præst er et 100 procent fortroligt rum. Det er en af sognepræstens fornemste opgaver at kunne rumme og bære de ting man kan gå og tumle med som menneske, og sogne præstens tavshedspligt er uomgængelig.

 En samtale med en præst, kan blive til en samtale om stort eller om småt, og nogle gange kan det at tale med et andet menneske være befriende i sig selv uden at nogen form for løsning behøver at kunne komme på tale. 

Jeg er som sognepræst altid parat til at komme på besøg eller modtage besøg, hvis nogen har brug for en samtale. Er der alvorlig sygdom, ensomhed eller problemer i nærmeste familie kan jeg også besøge og tage en samtale på opfordring af pårørende.

Som præst står jeg også til rådighed for hjemmealtergang i tilfælde, hvor sygdom eller svagelighed hindrer én i at komme til kirkens gudstjenester..
Jens Jacob Jensen

Indhold - december 2015

Advent i vinterens mørke
Julekoncert 9/12
.Fra kirkens kalender - december
Juniorkonfi'er fra 3. a
Udvikling af vore kirkegårde

Advent-nyt
Fortsættelse følger... (Bibellæseplan)
Folkekirken hjælper udsatte familier
Samtale med præsten
Indhold
Copyright © 2015  Øster Hassing - Gåser pastorat
Nyhedsbrev juli 2015
Afsenders mailadresse: jjkj@km.dk
Sognenes hjemmeside: www.ohassingsogn.dk 

nyhedsbrev kan frameldes her.