Copy
Nieuwsbrief Femmes for Freedom oktober - Goede week voor vrouwenrechten!
View this email in your browser

Het verdedigen en bevechten van vrouwenrechten is nooit af

Femmes for Freedom kijkt terug op een goede week voor vrouwenrechten; het totaalverbod op abortus is van de baan, eerwraak en verkrachting zijn in Pakistan voortaan strafbaar en de VVD wil illegale islamitische huwelijken aanpakken en diende daarvoor een initiatiefnota in. Femmes for Freedom heeft daarbij haar inzichten over religieuze huwelijken en de consulaire bijstand aan Nederlandse meisjes en vrouwen die in het buitenland het slachtoffer zijn geworden huwelijksdwang, achterlating of huwelijkse gevangenschap met de VVD gedeeld. Nu hopen we dat ook andere politieke partijen het plan van de VVD steunen. Femmes for Freedom is blij met de bereikte resultaten, maar het verdedigen en bevechten van vrouwenrechten is nooit af.


Op woensdag 5 oktober heeft Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) een vijfpuntenplan bekend gemaakt met betrekking tot de bescherming van vrouwen in situaties van huwelijkse gevangenschap en huwelijksdwang. De vijf punten hebben betrekking op betere handhaving van de wet, de aanpassing van de wet en betere hulp voor vrouwen in deze situaties. 

Femmes for Freedom is blij met het voorstel van de VVD, omdat hiermee de positie van kwetsbare meisjes en vrouwen wordt versterkt. Femmes for Freedom is met name blij met het voorstel voor een Nederlandse Forced Marriage Unit (naar het voorbeeld van Groot-Brittannie) en betere consulaire bijstand voor Nederlandse vrouwen in het buitenland die het slachtoffer zijn van gedwongen achterlating, huwelijksdwang of huwelijkse gevangenschap.

Lees het gehele vijfpuntenplan hier.
Luister hier naar de toelichting van Jeroen van Wijngaarden en de reactie van Shirin Musa van Femmes for Freedom.

In het schaduwrapport Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands geeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aanbevelingen aan het VN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). In dit rapport gaat het onder andere over verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. Het Nederlandse schaduwrapport is mede ondertekend door Femmes for Freedom.

Het schaduwrapport van Netwerk VN-Vrouwenverdrag is hier te lezen.

Undercover in Nederland
Femmes for Freedom heeft meegewerkt aan een uitzending van Undercover in Nederland waarbij duidelijk wordt dat imams meewerken aan verboden religieuze huwelijken. In Nederland is het niet toegestaan om een religieus huwelijk aan te gaan als er niet eerst burgerlijk is getrouwd. Deze zogenaamde 'sharia-huwelijken' vormen een gevaar voor vrouwen en kinderen omdat er hierdoor sprake kan zijn van een kindhuwelijk, polygamie of huwelijkse gevangenschap. Er kan een situatie van rechtsonzekerheid, rechtsongelijkheid en rechteloosheid ontstaan. Femmes for Freedom zet zich al jaren in tegen deze 'sharia-huwelijken' en is blij dat er nu aandacht is voor deze problematiek.

Een fragment van de uitzending kun je hier bekijken. Lees hier het persbericht van SBS6 over de uitzending.
Copyright © Femmes for Freedom 2015 All rights reserved.

Our mailing address is:
Femmes for Freedom Ι Defending Girls and Women's Rights
Laan van Meerdervoort 70 
2517 AN Den Haag
+31 (0)70 362 65 06 
+31(0)6 15 17 01 01 
info@femmesforfreedom.com
www.femmesforfreedom.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list