Copy
Klik her, hvis du ikke kan læse mailen.
Nyhedsmail
Juli 2014
"Copenhagen" - Danmarks vækstmotorSommerferien står for døren for de fleste. Også hos Copenhagen Capacity, hvor vi har haft et travlt første halvår. Her kan du læse om nogle af vores indsatsområder, der sigter mod at udvikle en international attraktiv region omkring vores hovedstad samt tiltrække udenlandske virksomheder, talenter og investorer, der bidrager med vækst, udvikling og beskæftigelse.

Lad mig samtidig benytte lejligheden til at ønske dig, dine kolleger og din familie en rigtig dejlig sommer. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet efter ferien.

Claus Lønborg
Administrerende direktør, Copenhagen Capacity 


Samarbejde på tværs af nye kommune- og regionsgrænser

I starten af 2014 fornyede Copenhagen Capacity og Region Sjælland sit samarbejde. Det er vi glade for, da samarbejdet om ”Copenhagen”, hvor Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne forener kræfterne, er nødvendigt for at opnå kritisk masse i den internationale konkurrence om virksomheders og talenters interesse for at etablere sig i vores region.
 
Efter sommerferien vil vi besøge en række kommuner for at drøfte, hvordan vi bedst samarbejder med henblik på at understøtte lokal vækst og beskæftigelse.
 
Kontakt Claus Lønborg, hvis du vil vide mere.

Kina: Verdens næststørste økonomi skal finde vej til Copenhagen

Kina er verdens næststørste økonomi, men Danmark indtager en kedelig placering som et af de dårligste lande i Europa i forhold til tiltrækning af investeringer og virksomheder fra ”Riget i Midten”.

Derfor har Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden intensiveret sin støtte til Copenhagen Capacitys fokus på Kina gennem projektet ”Sourcing China”. Målet er at ruste vores region bedre til at modtage kinesiske investorer samt at styrke vores synlighed over for kinesiske investorer.

For yderligere at styrke indsatsen over for kinesiske investorer har Copenhagen Capacity lanceret et dansk investorforum som et pilot projekt i 2014. Her samles danske aktører, der arbejder målrettet med Kina og kinesiske investorer i et samarbejde om at tiltrække flest mulige investorer til Danmark.

Derudover har Copenhagen Capacity udbygget netværket af Goodwill-ambassadører i Kina, øget samarbejdet med Invest in Denmark og etableret en ”Kina koordinationsgruppe” for aktører og myndigheder med interesse i Kina.
 
Sidste år skabte projekt Sourcing China 200 nye arbejdspladser, og i år venter en række nye, spændende projekter.
 
Kontakt Jørgen Jessen, hvis du vil vide mere.

Stærk cleantechklynge etableret

I maj fusionerede Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) med den sønderjyske cleantechklynge Lean Energy Cluster under navnet CLEAN. Vi er stolte af og glade for, at et af vores pilotprojekter er vokset til en selvstændig, succesfuld erhvervsklynge, der forbedrer vilkårene for danske cleantechvirksomheder og øger deres vækst- og eksportmuligheder.

Til august forlader CCC Copenhagen Capacitys lokaler i Nørregade og flytter til Industriens Hus. Vi ønsker CLEAN held og lykke.

Kontakt Brian Valbjørn Sørensen, hvis du vil vide mere.

Copenhagen Health Tech Cluster

I 2013 tog Copenhagen Capacity de første initiativer til Copenhagen Health Tech Cluster, som baseret på vores erfaringer fra Medicon Valley og Copenhagen Cleantech Cluster skal skabe en stærk erhvervsklynge inden for sundhedsteknologi.

I 2014 har vi gennemført interviews med 70 virksomheder i regionen, der arbejder med velfærdsteknologiske produkter eller services. Deres besvarelser viser, at potentialet for vækst i disse virksomheder er stort, men afslører også en række udfordringer, som markedet ikke løser af sig selv. Vi forventer at lancere en plan for Copenhagen Health Tech Cluster i slutningen af 2014.

Erhvervsklyngen skal skabe bedre sundhedsteknologiske løsninger til danskerne og understøtte eksport og vækst i danske virksomheder. Blandt andet ved at skabe et større test og demo-marked for sygehuse og plejehjem.
 
Kontakt Sylvie Bove, hvis du vil vide mere.

Regional strategi for tiltrækning af udenlandsk talent

Den 7. maj lancerede vi en ambitiøs talentstrategi for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft til vores region. Under overskriften ”Make Copenhagen Your Personal Business” havde et konsortium af virksomheder, myndigheder, universiteter og organisationer bidraget med en række værdifulde indspark til, hvordan vi gør Copenhagen mere attraktiv at flytte til.
 
Baggrunden for arbejdet skal findes i, at vores land og region fremover vil mangle de nødvendige talenter til at understøtte virksomhedernes vækst og udvikling. Hvis vi gerne vil fastholde arbejdspladserne i Danmark, skal vi derfor øge tilgangen af kvalificeret arbejdskraft udefra. Sammen med konsortiepartnerne tager vi nu fat på eksekveringen af strategien.
 
Kontakt Nikolaj Lubanski, hvis du vil vide mere.
KONTAKT OS
SE CASES
SE FLERE NYHEDER
Copenhagen Capacity og SPI-samarbejdet løfter Smart City udfordringer og potentialer i Region Hovedstaden

Copenhagen Capacity har netop udgivet publikationen ”Smart City – en styrkeposition i Region Hovedstaden” i forbindelse med SPI-projektet. Rapporten dokumenterer regionens styrker og udviklingspotentialer og understøtter tiltrækningen af udenlandske virksomheder og investeringer.

 

Copenhagen Capacity
www.copcap.com
Tel: +45 33 22 02 22
info@copcap.com