Copy
View this email in your browser
קדושים |  כ״ט ניסן תשע"ו  |  7 מאי 2016  |  עלון מספר 148
מזל טוב לאלעד רוט (מלבורן תשע"א, ואח של ברק, שליח נוכחי בממפיס) לרגל אירוסיו לשביט לוין! 
מזל טוב למתן יערי (וושינגטון תשע"ד) לרגל אירוסיו עם הדר יעקובוביץ!

הרב דורון פרץ    


מנכ"ל תנועת המזרחי העולמי

להיות גם טוב וגם קדוש
העיקר בחיי תורה

 
החכם הדגול מימי הביניים, הרמב"ן, מזכיר בפירושו בתחילת פרשת קדושים את אחד ההיבטים החשובים ביותר של חיי תורה אמיתיים. הוא קובע בבירור כי תיאורטית ניתן לקיים את כל הפרטים הטכניים של המצוות, אך בו בזמן, חס וחלילה, להחמיץ את מהותם.
 
הסיבה לכך היא כי חייבים להבחין בין הפרטים הטכניים של המצוות, לבין רוח המצוות.
 
אולי הביטוי הקיצוני ביותר של יסוד זה נמצא בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא (דף ל:). רבי יוחנן אומר שירושלים ובית המקדש נחרבו כי אנשים חיו אז רק על פי חוקי תורה ולא על פי רוחה - לפי שורת הדין ולא לפנים משורת הדין.
 
מהי רוח זו שהרמב"ן מדבר עליה? בויקרא (יט:ב) הוא אומר שעיקרון זה נלמד ישירות משני פסוקים שונים המוזכרים בתורה והמשלימים זה את זה. פרשת קדושים נפתחת במילים: "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם".
 
שנית, בספר דברים (ו:יח): "...ועשית הטוב והישר בעיני ה'".
 
שתי המצוות האלה, אומר הרמב"ן, לא מתייחסות להלכות המפורטות בתורה, אלא למהות התורה כולה. מטרת התורה היא לקדש אותנו בחיינו הרוחניים בין אדם למקום ולהפוך אותנו לאנשים טובים וישרים בחיינו הבין-אישיים במצוות בין אדם לחברו.
 
בפירושו לפסוק הנ"ל בספר דברים, הרמב"ן קובע כי זה בלתי אפשרי שהתורה תפרט את כל הפרטים האינסופיים של ההלכות למעשה. לכן, התורה חייבת להזכיר מהם היסודות הרוחניים והמוסריים העומדים בשורש כל התורה כולה והמקיפים את כל פרטיה. לא משנה כמה נפרט את ההלכה, תמיד ניתן יהיה למצוא בה פרצות.
 
הרמב"ן מונה כמה סוגי "פרצות" בהן ניתן לקיים את המצוות בדקדוק, ובד בבד להחמיץ את מהותן. בכל הנוגע לעולם החומרי, לא מן הנמנע, אומר הרמב"ן, שאדם יוכל להיות חס ושלום "נבל ברשות תורה".
 
אפשר להיות זללן, אלכוהוליסט, לדבר בלשון גסה ולשקוע ביצרים מיניים, ולהראות שאין פסוק ברור בתורה שאוסר התנהגות כזו. למעשה, האיסור על התנהגות לא מוסרית שכזאת מושרש במהותה ורוחה של התורה כולה ומגולם בפסוק "קדושים תהיו" - להיות אדם קדוש שמקדש את חיי החומר ומתנהג בכבוד, באיפוק ובמתינות.
 
זהו עניין שפרטי ההלכה לא יכולים לבטא באופן מלא, אבל נובע ישירות מרוחה הכללית של התורה. רוח זו משמשת כמצפן המוסרי והרוחני של התורה כולה. ואם נכון הדבר ביחס לחיינו הרוחניים שבין אדם למקום, נכון הוא באותה מידה, אומר הרמב"ן, בכל הנוגע לחיינו הבין-אישיים בחברה - במצוות שבין אדם לחברו.
 
אפשר להתנהג באופן לא מוסרי בעסקים, לא להסכים לכל פשרה בסכסוכים משפטיים, להתעקש על זכויותיו האישיות על פי הדין, במקום לשאוף לשלום ולהרמוניה. להתעקש תמיד להיות צודק ולא להיות חכם - להרוס את חיי החברה המתוקנים, ולהקריב את מידת השלום על מזבח האמת והצדק.
 
ברור שחייבים להקפיד על קלה כבחמורה בכל פרטי מצוות התורה. יחד עם זאת, עלינו להשכיל ולהבין את רוחה ועומקה המוסרי של התורה. בתחום שבין אדם לחברו ובכל הנוגע לבניין חברה מתוקנת - התורה דורשת מאתנו להיות גם ישרים וגם טובים - תמיד ללכת לפנים משורת הדין על מנת להשרות שלום בין איש לרעהו ואישה לרעותה. ובתחום שבין אדם למקום - התורה דורשת מאיתנו שנשאף להיות קדושים: לחפש משמעות רוחנית ועילאית בחיינו החומריים ולהתנהג תמיד באיזון, מתינות וכבוד.
 
שבת שלום!
תמונות מהשטח
שליחי מונטווידיאו מתכוננים למימונה
מסיבת מימונה בכולל מינכן
שליחי וושינגטון באירוע פרידה מהשמיניסטים של 'כיתת הכולל'
משלחת תורה מציון במינכן מניחה זר במחנה ההשמדה דכאו

  אריק ספיקר                                                    בשיתוף עם     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

נחל השופט זורם באזור רמות מנשה, דרום מזרחית לחיפה, ונשפך לנחל הקישון. מדובר בנחל קצר יחסית, כ-7 ק"מ אורכו.
מספר מקומות באזור זה קרויים על שמם של שני שופטים אמריקאים יהודים, ממנהיגי התנועה הציונית בארה"ב במחצית הראשונה של המאה ה-20 - יוליאן מק ולויאי ברנדייס.
 
 
נחל השופט וקיבוץ רמת השופט שלידו קרויים של שמו של יוליאן מק, דיקן הקתדרה למשפטים באוניברסיטת שיקגו ושופט במדינת אילינוי.
כמו יהודים אמריקאים רבים, לאחר מלחמת העולם הראשונה התקרב מק מאוד לרעיון המדינה היהודית, וב-1918 התמנה לנשיאה של ההסתדרות הציונית באמריקה.
 
היישוב הסמוך לרמת השופט, עין השופט, קרוי על שמו של מקורבו וגם אחד מיריביו הפוליטיים המרכזיים של מק, לואי ברנדייס, אחד מהשופטים המשפיעים ביותר בתולדות בית המשפט העליון של ארה"ב ובעל הממוצע הגבוה ביותר מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד עד היום.
מק החליף את ברנדייס כנשיא התנועה הציונית האמריקאית. השניים הוסיפו הרבה יוקרה ואמינות לרעיון הציוני בתוך הקהילה היהודית ומחוצה לו.
 
מאז ברנדייס כיהנו 8 שופטים יהודיים בבית המשפט העליון, כולל 3 המכהנים כיום.

יישר כח
לחיים גנוט

שענה את
התשובה הנכונה

                        


היכן התמונה הזו צולמה?

תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org

התשובה הנכונה, מידע מורחב על
 האתר ושם המזהה הראשון
יפורסמו בעלון של שבוע הבא.

 

 תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 20 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.

מעל ל- 1200 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 
הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר לישראל ומעודדים עליה.

 
Like https://www.facebook.com/ShlichutTorahMitzion/?fref=ts on Facebook
בשיתוף