Copy
View this email in your browser
בחוקותי |  כ' אייר תשע"ו  |  28 מאי 2016  |  עלון מספר 151
מזל טוב למרשה רוט על הולדת הנכד בלוס אנג'לס!
מזל טוב לדני ומישל אייזנברג (סידני תש"ע-תשע"ד) לרגל הולדת הבת!

הרב מרדכי טורטשינר    


ראש כולל ישיבה אוניברסיטה תורה מציון בית מדרש זכרון דוב, טורונטו

היפה והחיה שחזרה בתשובה


טומס הוזמן לבית המשפט על ציד עיט קירח, מין ציפור העומדת בסכנת הכחדה. הוא הודה במעשה, אבל הצדיק אותו: הוא בכלל לא רצה להרוג חיה העומדת בסכנת הכחדה, אלא שילדיו האומללים לא אכלו סעודה שלימה כבר במשך שבועיים, והוא הרג את העיט להאכיל להם. טומס נשבע שלא יחזור לחטא כזה לעולם, והשופט החליט להקל העונשו והשיתו עליו את הקנס המינימאלי שאפשר על פי החוק. כשטומס עזב את בית המשפט, שוטר שאל אותו: סוף כל סוף, מה היא טעם העיט? טומס ענה: דומה קצת לטעם פנדה אדום, וקצת לטעם פיל אסייתי.
 
הדודו נעלם, ונמר בעל ניבי החרב גם נכחד מעולמינו – ולפי פרשת בחוקתי, יתכן שבעתיד הקרוב עוד רבים מינים יכחדו. הקב"ה מבטיח שאם נשמור את דרך התורה, נשתכר בשלום ובטחון לא רק מאויבים מהלכי שתים, אלא גם כן "והשבתי חיה רעה מן הארץ" (ויקרא כו:ו).אבל מה יעשה הקב"ה עם החיות האלו?
במדרש (ספרא בחוקתי א:ב) נמצאות שתי שיטות: "'והשבתי חיה רעה מן הארץ': רבי יהודה אומר מעבירם מן העולם, רבי שמעון אומר משביתן שלא יזוקו. אר"ש: אימתי הוא שבחו של מקום? בזמן שאין מזיקים, או בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים? אמור בזמן שיש מזיקים ואין מזיקים, וכן הוא אומר 'מזמור שיר ליום השבת', למשבית מזיקים מן העולם, משביתן שלא יזיקו."
כלומר, לרבי יהודה הקב"ה יהרוג את החיות הרעות, ולרבי שמעון הקב"ה יפסיק את נזקם באופן שיהיו אלו שנקראים על שם "מזיקים" אבל למעשה הם לא יזיקו.
 
ניתן לראות מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון כמחלוקת השייכת לעולם יותר רחב מעתיד החיות הטורפות המודרנית. שתי השיטות, איבוד הרשע ושביתת הרשע מעשות רעה, הן שתי השקפות עולם שונות לענין זמן המשיח וסוף הרשע בעולם. לרבי יהודה, העולם הבא היא זמן איבוד בעלי רשע. לרבי שמעון, בעלי הרשע יחזרו אז בתשובה.
 
בנוסף, ניתן לראות כאן שתי שיטות בהבנת טבע הבריות עצמן, בין בעולם החיות, בין בעולם בני אדם. לשיטת רבי יהודה, של איבוד הרשעה והרשע, תשובה ושיפור המעשים אינם מובטחים. הפתח לתשובה היא הזדמנות זמנית, ויתכן שתיסגר. מה שאין כן לרבי שמעון, אשר מבט עולם שלו מבטיחה לנו שנמצאת נקודה טובה בכל אחד ואחד, ושלבסוף נחזור לחן הבורא. וכשיטת רב קוק ז"ל באורות התשובה (ה:ג), "העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה."
 
בחיינו החברתיים יתכן לבחור בשיטה האופטימית של רבי שמעון. כמו ברוריה בטענתה שעלינו להתפלל לתשובת הרשעים ולא לאפיסתם (ברכות י.), וכמו דברי הרמב"ם על חיוב הקהילה לתקן וליישר את התלמיד שאינו הגון עד שיהא מוכן ללמוד תורה (הלכות תלמוד תורה ד:א), ולא למשוך את הכתפיים ביאוש, אפשר להאמין בנקודה טובה הצפונה בקרב כל אחד, אשר בכוחנו להוציאה אל הפועל. אפשר להזמין אורחים להתארח אצלינו פעם שנייה על אף שלא היו הכי נימוסיים בפעם הראשונה. אפשר לתת הזדמנויות שניות לקרובים. כל עוד שלא מסתכנים בזה, יתכן לעמוד בצד רבי שמעון באמונה שהאדם תמיד יכול לחזור, לשוב, לשפר ולהשתפר.
 
גם ברמה אישית, כשאנחנו מסתכלים במראה, אפשר לבחור בשיטה האופטימית של רבי שמעון. במקום לסגור את הדלת על מידות החיה רעה אשר נמצאת בתוכנו כשיטת רבי יהודה, אפשר לרוקן את הארס מניביה החדים, ולפנות אותה לדרך הישר והטוב. עצלנים יכולים להתעצל ולאחר במעשי רשע. אנשים מבקרים יכולים להתשמש בבקרנותם לעניין זיהוי המומים שלהם בעצמם, וגם ללמוד מהמומים שהם רואים באחרים. חסכניים יכולים לחסך במותרות, כדי לאפשר חסד לאחרים. שיטת רבי שמעון בתיקון הרשע יכולה לעזור לנו לא רק להסתכל באופן חיובי על עצמנו ולהציל את הדימוי עצמי שלנו, אלא גם להפעיל את היכולות שלנו לטובה.
 
אחרי האזהרה הדרמטית של התוכחה, הפרשה שלנו ממשיכה בהסבר טכני של סוגיית "ערך". "ערך" משמעותו סכום כסף שהתורה קובעת כ"מחיר" של כל אחד ואחת. מי שרוצה לנדב ערכו לבית המקדש תורם ערכו, סכום הקבוע רק לפי גיל ומין, ולא לפי יושר ועושר, משפחה וחכמה וכשרונות.
 
הרב דון יצחק אברבנאל מסביר את המסר שנשמע מתהליך התורה מתוכחה מאמיינת להלכות ערכין. יתכן שכל האזהרות המפחדות תביאו אותנו לידי ספק בכוחותינו לעמוד בנסיונות עולמינו, בעמדתינו בברית עם הקב"ה, ובערכינו כבני אדם וכבני אברהם ושרה. לזה באה התורה בתגובה והבטחה: לכל אחד קבוע ערך, אשר לעולם לא ישתנה.
 
יתכן שיבוא יום שהקב"ה יבחר בדרכו כל רבי יהודה וישבית לגמרי את החיה רעה, בין בעולם החיות בין בעולם האנושי. עד אז, אנחנו יכולים לבחור בדרכו של רבי שמעון. נוכל להכיר את הטוב אשר בתוכנו, ולהשתמש בו להפנות את החיה אשר בנו ובעולמנו לטובה, ובזה לזכות לקיום הבטחת שלום בארצנו.תכנית בת מצווה
שיקגו

התוכנית עוסקת בנושאים הקשורים לבת המצווה בצורה חוויתית ולימודית כאחד. בתוכנית אנו מתייחסים למספר מעגלים בחיינו: המעגל האישי שלנו, משפחתנו (והמצוות של האישה במשפחה כגון הפרשת חלה, הדלקת נרות וכו'), ונשים בכלל.
 
ראיון עם מוריה ברמן, שליחה נוכחית בשיקגו:

מי יזם את התכנית ולמה? התוכנית הוקמה לפני מספר שנים ע"י שליחות תורה מציון בשיקגו. ליצור לימוד משמעותי, מעמיק וחוויתי לבנות מצווה. 10-20 בנות כל שנה במשך 8 מפגשים. המפגש האחרון הוא יחד עם האמהות.

מי מעבירה את התכנית? שליחות תורה מציון בשיקגו

איך התכנית משפיעה על הבנות? בתוכנית הבנות פוגשות ולומדות על נושאים שונים ומגוונים. התוכנית מאפשרת לבנות ללמוד ולהתכונן רוחנית ואישית לבת מצווה בהקשר רחב יותר

למה התכנית חשובה לקהילה בכלל, ולבנות בת מצווה בפרט? התוכנית מביאה משהו שונה לקהילה. קודם כל היא לא מיועדת לבית ספר ספציפי, ומאפשר מפגש סביב האירוע המשותף ולא סביב בית הספר המשותף. התוכנית נכתבה ומועברת ע"י השליחות הישראליות ולכן התכנים בה הם "ישראלים" אם זה המקורות השונים או הנושאים. (לדוגמא, במפגש שבו לומדים על מנהיגות נשית, אנחנו לומדות גם על מנהיגות ישראליות)

סיפור מרגש. במפגש האחרון נגשה אלי אחת האמהות ואמרה לי שרוב הבנות שנרשמו הן בכלל לא מ"משפחות של הכולל". שמחנו לראות שגם דרך תוכנית זו זכינו לקרב עוד משפחות לכולל תורה מציון.
תמונות מהשטח
לימוד עם ראש הכולל השותף YU תומ"צ הרב מרדכי טורטשינר בטורונטו
פאנל על גיוון תרבותי בישראל עם שליחי תומ"צ ממפיס ושליחי "הסמינרים הציוניים" של הסוכנות היהודית
פיצה ולימוד לנוער עם שליחינו בכולל פרת'
ברוך הבא לאמיתי גורדון, שחקן
חיזוק נוסף למשלחת קייפטאון!

  אריק ספיקר                                                    בשיתוף עם     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

הרב שלמה קרליבך זצ"ל נולד בשנת תרפ"ה - 1925 בברלין לשושלת רבנית מפוארת.

המשפחה התגלגלה לאוסטריה ומשם לליטא, שם זכה ללמוד מפי גדולי הדור דאז. לבסוף הוא הגיע לארה"ב, שם למד אצל הרב אהרן קוטלר וממנו קיבל סמיכה לרבנות. קרליבך התעניין יותר ויותר בקירוב יהודים רחוקים, במיוחד במהלך שנות ה -60 וה -70 עם תרבות ההיפי אשר יצר ניכור אצל צעירים יהודים מכל מה שנראה כמו מסורת ושמרנות.

הוא החל את הקריירה שלו כשליח של הרבי מלובביץ, אבל חרג מגבולות הפרשנות המחמירה של ההלכה ועל כן הוחרם מתנועת חב"ד.

הוא הראה לדור ההיפי, שהרבה מן האידיאלים שלהם הינם בעצם ערכים יהודים. קבוצת חסידים התרכזה סביבו הן בארה"ב והן בישראל. מאוחר יותר המיקוד שלו והשפעתו עברו מעבר לחוגים ההיפיים והוא נקשר עמוקות למאבק למען יהודי ברית המועצות. השפעתו על הציבור הרחב הורגשה בעיקר בסגנון התפילה המיוחד, המשלבת מוזיקה ככל שניתן. הרב קרליבך נפטר בשנת תשנ"ה בטיסה לקנדה והוא נקבר בהר המנוחות בירושלים. במהלך חייו תרם כמעט את כל רכושו לצדקה כך שנפטר חסר-כל. 

לאחר מותו השפעתו גדלה יותר ויותר וכיום ישנם מאות רבות מנייני קרליבך בעולם כולו, מלבד העובדה כי כמעט כל בתי הכנסת מכל הזרמים והעדות משלבים ניגוני קרליבך בתפילותיהם. יותר מכל דבר אחר מוכר המשפט והשיר שלו "עם ישראל חי!"

 

יישר כוח
למישל פייגלין

 
שענתה את
התשובה הנכונה

                        

היכן התמונה הזו צולמה?

תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org

התשובה הנכונה, מידע מורחב על
      האתר ושם המזהה הראשון        יפורסמו בעלון של שבוע הבא.

 

 תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 20 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.

מעל ל- 1200 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 
הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר לישראל ומעודדים עליה.

 
Like https://www.facebook.com/ShlichutTorahMitzion/?fref=ts on Facebook
בשיתוף