Copy
View this email in your browser
תורה מציון מאחלת חג עצמאות שמח לכל בית ישראל
 

תזריע- מצורע |  כ"ט ניסן תשע"ה  |  18 באפריל 2015  |  עלון מספר 96

אלי ליפשיץ       


(שליח לשעבר בוושינגטון (תשס"ד-תשס"ה
'כיום מנהל את אגף דוברי אנגלית בחטיבה התורנית - 'חוויה ישראלית

הקירות מדברים אלינו

 
"כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" (ויקרא י"ד, ל"ד)
בשבת פרשת 'מצורע' בגטו וורשא בשנת ה'תש (1940) עמד הרב קלונומוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, והעביר דרשה לחסידיו על הפסוק המצוטט למעלה. הדרשה מופיעה בספר 'אש קודש', שהוא לקט דרשות על פרשת השבוע, שנמצאו בהריסות הגטו לאחר השואה. בשבת זו, שחלה כחצי שנה מאז פרוץ המלחמה וכיבוש פולין על ידי הצבא הגרמני, היהודים כבר הועברו בחלקם הגדול לגטאות. הרב, שהנהיג את קהילתו באותה תקופה, היה ער לחלוטין לקשיים ולסבל שעוברים בני הקהילה ומתוך סבל זה הוא הקשה על דברי רש"י לפסוק זה.
הפסוק, הפותח את פרשיית צרעת הבית, נפתח במעין חגיגיות של 'מתנה טובה' שהקב"ה נותן לעם ישראל כשהם ייכנסו לארץ וישבו בה. מתנה זו היא האפשרות של צרעת המופיע בקירות הבית. רש"י על הפסוק כותב שזו בשורה טובה לעם ישראל מכיוון שהאמוריים (או עמים אחרים) 'הטמינו מטמוניות של זהב בקירות בתיהם... ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן'. לכאורה באמת מתנה נפלאה. ועל זה שואל האדמו"ר מפיאסצנה - אם המטרה של הקב"ה הוא בסופו של דבר לטובת ישראל, והוא מבקש, ע"י הצרעת שאנחנו נמצא בקירות הבתים את המטמון, למה הכהן צריך לטמא את הבית ולהסגיר אותו שבוע ימים? למה לא מספיק לנתץ את הבית מיד עם זיהוי הנגע ולמצוא את המטמון?
שאלה שולית לכאורה, אך מתוך המציאות הקשה של ימי השואה היא מקבלת ערך מוסף. וכך עונה האדמו"ר לחסידיו – לפעמים, בנוגע לייסורים מסוימים, ניתן לדעת או לפחות להאמין שבסוף התהליך ובעקבות הייסורים הקב"ה רוצה בטובתנו. אבל, מוסיף הרב, ידיעה זו נכונה כשהקב"ה מביא עלינו ייסורים כאלה שכתוצאה מהם נבין שיש צורך להתקרב לעבודת ה'. במקרים כאלה באמת היינו יכולים לקבל את הצרעת והייסורים, להבין שאנחנו צריכים לתקן משהו ומיד לגלות את הטוב שיש בה.
אבל כשהייסורים שהקב"ה מביא עלינו הם דברים שמרחיקים את האדם מעבודת ה' – כמו המציאות בגטו שאין בה מקום לישיבות, או לתלמודי תורה לילדים או מקווה או יתר הייסורים הכלליים שמתמודדים איתם, במצב כזה ניתן לחשוב שהקב"ה כבר עזב ונטש את עמו ובמקרים כאלה קשה מאד לראות למרחקים ולנסות לזהות את הטוב. ועל כן, עונה הרב, התורה קבעה שגילוי המטמון בבית לא יהיה מיידי אלא תהליך ארוך יותר עם מציאות של טומאה והמְתנה. וכך עם ישראל ילמד ביחס למקרים אחרים בחיי האומה שגם אם הסוף לא נראה באופק, והנגע לא נרפא מהר וצריך לפרק את קירות הבית ולבנותם מחדש, מובטח לנו שבסופו של דבר נמצא את המטמון.
אמנם, לנו מאד קשה להבין את זה בהסתכלות על המציאות של השואה, ואם האדמו"ר לא היה אומר דברים אלו בזמנו לא היה לנו רשות לאומרם אבל כך הוא חיזק את שומעיו בזמנים שהלכו ונהיו קשים יותר ויותר.
ובצורה ניסית ממש, כעבור כמה שנים שנראו כנצח, קמה לה מדינת ישראל בארץ 'אשר אני נותן לכם לאחוזה'.
במציאות שונה לחלוטין של אחיזה בארץ והתיישבות בה, כותב הרב שלמה ריסקין, רבה של היישוב אפרת וראש מוסדות 'אור תורה-סטון' בספרו אור תורה על פרשת השבוע, על אותו פסוק ואותה רש"י בדיוק. 
הרב ריסקין שואל על אותה 'חגיגיות' שיש בפתיחה לצרעת הבית – לאיזה מטמון מתכוון רש"י? והוא פותח את תשובתו בהרחבת המושג של קירות הבית. אלו לאו דווקא קירות ממש אלא המרחב הביתי, מה שמסמל הבית – האווירה המשפחתית, היחסים השוררים בבית, הריחות, הטעמים, האידיאלים וחיי הרוח. אם יש פגם בכל אלה אזי יש תקלה בבית והמטמון או האוצר היא היכולת לתקן, לשפר ולשפץ. לפעמים מספיק לחכות שבוע ימים אך לפעמים צריך לנתץ את הבית ולבנותו מחדש.
וזה המטמון שהקב"ה מטמין לנו בצורת צרעת הבית עם כניסתנו לארץ ישראל. בגלות הכי חשוכה, כשנראה שאין טוב שיכול לצאת מייסורי הגוף והנפש, הלכות הצרעת מלמדות אותנו שיעור בסבלנות ובראיית הנולד, בסופו של דבר 'גם זו לטובה'. וכעבור דור כשהבתים כבר רחבים, ואיש איש יושב תחת גפנו ותאנתו באה הצרעת לכוון אותנו ולסמן לנו אם אנחנו בכיוון הרוחני הנכון או שמא צריך לבנות את הבית מחדש.

בברכת שבת שלום וחג עצמאות שמח. 
 
 - שבתון אירופה במוסקבה
במהלך סוף השבוע של שבת הגדול, מיום חמישי ועד יום ראשון, התקיים בפעם הראשונה כנס שליחים של שליחי תורה מציון באירופה, עבור שליחנו ממוסקבה מוורשה וממינכן. הכנס התקיים במוסקבה והייתה הזדמנות נהדרת עבור השליחים להכיר את הפעילות הענפה ורבת השנים של הכולל הציוני במקום.
באופן ייחודי ההכשרה השתלבה עם שבתון עבור כ-70 סטודנטים ממוסקבה, וכך מעבר לעצם התוכן וההפריה ההדדית בין השליחים לבין עצמם, השליחים העבירו יחידות, שיעורים וסדנאות לסטודנטים.
החיבור שנוצר בין השליחים מהיעדים השונים היה מעצים ומעשיר. החיבור המיוחד בין השליחים מהיעדים האחרים לבין הסטודנטים ממוסקבה - גם ללא שפה משותפת - היה, להפתעת כולם, משמעותי ביותר.
זאת הייתה גם הזדמנות להכיר תודה לראש הכולל המייסד של תורה מציון במוסקבה, הרב דוד והרבנית איילת יושובייב, לגלעד שמאליוב, מנכ"ל הכולל ולרב הראשי של מוסקבה, הרב פנחס גולדשמידט על הפעילות רבת השנים שלהם עבור סגסוגה של תורה מציון במוסקבה.
בכנס השתתפו זאב שוורץ, מנכ"ל תורה מציון, חסידה פינצ'וק, יועצת בתנועה ואריק ספיקר, ראש דסק אירופה.
ישרא-תג

אריק ספיקר     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

   

אנדרטת פורצי הדרך לירושלים נמצאת על אם-הדרך מהשפלה לירושלים, על כביש מספר 1, במרחק 17 ק"מ מהבירה. האנדרטה באה להזכיר את המאמצים והקורבנות הקשים שנגבו במבצעים הצבאיים לפתיחת הדרך לירושלים לפני ובמהלך מלחמת העצמאות.
 
ב-1 במרס 1948 הותקפה שיירה גדולה , החל מהכניסה לשער הגיא ולאורך ארבעה ק"מ, לעיני החיילים הבריטים. לקראת סוף החודש הותקפו שתי שיירות גדולות נוספות שעלו לירושלים. זו היתה הפעם הראשונה ששיירות לא הצליחו להגיע לירושלים. החל ב-31 במרס 1948 (לאחר כשלון שיירת חולדה) נותקה ירושלים לחלוטין מריכוז
היישוב במישור החוף. בתקופה זו החלו כוחות ה'הגנה'
לתפוס משלטים ולהחזיק בהם. לאחר מבצע 'נחשון' נפרצה הדרך לירושלים באזור שער הגיא לתקופה קצרה. 
במהלך המלחמה עצמה עיקר הלחימה על הדרך לירושלים התבצעה באזור לטרון.
בשנת 1951 החליטה המחלקה להנצחת החייל במשרד הביטחון להקים בשער הגיא אנדרטה לפורצי הדרך לירושלים. 
 
באוגוסט 1953 זכתה הצעתו של הפסל מיכאל קארה, שהגיש תוכנית לפסל חצוב בסלע, המציג דמות צעיר מתפרץ המחזיק בידו האחת רימון יד ובידו השנייה תומך בחבר פצוע הכורע לידו. התוכנית אמורה הייתה להתבצע, אולם בהתנגדות חוגים דתיים היא התבטלה ותחת זאת הוחלט להקים אנדרטה מופשטת.‏ בקיץ1961 פורסם מכרז נוסף, וב-1962 בחר חבר השופטים בהצעתה של הפסלת הירושלמית נעמי הנריק.

האנדרטה נחנכה בטקס חגיגי שנערך ב-15 במרץ 1967 במעמד ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול ובנוכחות לוחמים ותיקים.
האנדרטה נראית כמזנקת מהגבעה לעבר ירושלים. מבסיס הבטון מזנקים מוטות מפלדת אל חלד המגיעים לאורך של 12 מטר ונשענים על קבוצת מוטות אנכיים נמוכים יותר. המוטות מסמלות את היד המושטת לעזרת ירושלים הנצורה.
 
בתחתית האנדרטה מופיע הפסוק: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלם לא אשקוט".

 

 

 יישר כח 
להלל חזות


שענתה את
התשובה הנכונה

                                                                                          

היכן התמונה הזו צולמה?

תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org

התשובה הנכונה, מידע מורחב
על האתר ושם המזהה הראשון יפורסמו בעלון של שבוע הבא.
 

 

 

     תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 18 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.
מעל ל- 1000 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 

  הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר                   לישראל ומעודדים עליה.

 

 
- בשיתוף עם