Copy
View this email in your browser
דברים |  ט' אב תשע"ה  |  25 ביולי 2015  |  עלון מספר 110
העלון מוקדש לעילוי נשמת שירלי נובסלר ז"ל

הרב ד"ר משה פינצ'וק   


ראש כולל לשעבר במלבורן (תשנ"ט-תשס"א)
כיום ראש בית המדרש 'המכללה האקדמית נתניה'


"אֱמֶת אַחַת וְלֹא שְתַּיִם" – האמנם?
 


אחת המחלוקות הידועות בין בית שמאי לבית הלל עוסקת בשאלה כיצד מרקדין לפני הכלה:
"בית שמאי אומרים, כלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. אמרו להן בית שמאי לבית הלל הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים לה, כלה נאה וחסודה, והתורה אמרה: 'מדבר שקר תרחק'? אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו"
(כתובות טז ע"ב)


הראשונים הציעו הסברים שונים לשיטת בית הלל. תפיסה אחת גורסת כי בית הלל אכן דורשים מהאדם לשקר, אבל זה למטרה מוצדקת, בבחינת "עשה דוחה לא תעשה". כך עולה מדברי תוס' רי"ד - "לומר דבר המתקבל ואע"פ שאומר שקר".

הריטב"א מציע תפיסה אחרת: "דכל שהוא מפני דרכי שלום אין בו משום דבר שקר תרחק". לדעתו, בית הלל סבור כי "דרכי שלום" מגדיר מה היא אמת. כלומר, הגדרת אמת בנוגע לציווי "מדבר שקר תרחק" איננה הגדרה קנטיאנית של התאמה למציאות הפיזית, אלא הגדרה מוסרית של הדבר הנכון לומר מבחינה אנושית. כך גם בספר היראים (סי' רלה), "שקר שאינו בא לידי רעה לא הזהירה תורה עליו, דדבר למד מענינו שברשע רע לבריות הכתוב מדבר, דכתיב: מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע".

זו תשובת בית הלל במסכת כלה (ט, א) - 
"ובית הלל, כי קאמר רחמנא מדבר שקר תרחק, משום ונקי וצדיק אל תהרג, הא לקיומי שפיר דמי".
רעיון "האמת המוסרי" מופיע במכילתא דרבי ישמעאל, "היה מהלך ארונו של יוסף עם ארון חי העולמים והיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של שני ארונות הללו?
... ואומרים להם, המונח בארון זה קיים מה שכתוב במונח בארון זה... כתיב: לא תענה ברעך, ויוסף לא הגיד לאביו מה שעשו לו אחיו. והרי דברים קל וחומר ומה דבר של אמת לא ענה, של שקר על אחת כמה וכמה".

המדרש מביא את העובדה שיוסף הסתיר מאביו את סיפור מכירתו כדוגמא לאמירת אמת ואם כן ק"ו שלא אמר דבר שקר. קשה להבין את הקל וחומר מבלי להניח שהמדד ל"אמת" הוא הבחינה המוסרית, ולא הבחינה הקנטיאנית.

התלבטות זו בין אמת קנטיאנית לאמת מוסרית מונחת לא אחת לפתחם של בתי המשפט הנדרשים להכריע בין "אמת" ל"שלום". בתחילת שנות השמונים ייצג חותני, עו"ד אברהם פרי, ערעור בבית המשפט העליון. בית המשפט דאז קיבל את טענותיו וקבע בפסק דין תקדימי שיש לקבל בדיקת רקמות כראיה לאבהות. משמעות הפסק הייתה כי על האב לשלם מזונות עבור מי שהוכחה בעקבות הבדיקה כבתו. אולם, פסק זה הוא חרב פיפיות שכן אם בעקבות בדיקת רקמות יתברר כי אשה נשואה הרתה למי שאינו בעלה, ייקבע הולד כממזר עם כל ההשלכות החמורות של מעמד זה.

חשש זה העמיד את בית המשפט בישראל בפני התלבטות עקרונית ומוסרית לא פשוטה: האם תפקידו של בית המשפט להגיע לחקר האמת, ויקוב הדין את ההר, או תפקידו של בית המשפט להרבות שלום בחברה? השופט אלון התייחס לדילמה זו:
"בדיקת רקמות בקטין כששני ההורים, לכאורה, הסכימו לעריכתה – האם ראוי ונכון לקיימה? לשון אחר - ­חקר האמת וטובת הקטין, כאשר שני עקרונות אלה מתנגשים הם זה בזה, מהי הדרך שבית המשפט ראוי לו לבור ולילך בה?
כאשר עומדת בפנינו שאלה, אם להעדיף את הזכות והחובה להגיע לחקר האמת על-פי הבדיקה או למנוע חשש של פגיעה במעמדו של הילד בהיוודע דבר פסולו, מן הנכון ומן הראוי להעדיף את טובתו של הקטין ולנקוט כל דרך, שחשש של ממזרות ייטמע, ואין לעשות לגילויו ולקביעתו במסמכים מאושרים וידועים".


במציאות ימינו אמת ושלום סותרים תכופות זה את זה, חזון אחרית ימים הוא שהאמת והשלום לא יתנגשו זה בזה אלא ישלימו זה את זה, כהבטחת הנביא זכריה, "וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ".

 מסביב לעולם
מינכן- מסיבת סיום לבנות שלמדו                  מלבורן - לימוד הורים וילדים
במשך כל השנה את 5 חומשי תורה! 
                 
קייפטאון- מחנה בני עקיבא,                      פרת'- לימוד תורה לילדים
        דרום אפריקה!   

אריק ספיקר     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

לנהר הירדן, הנהר היחיד בארץ ישראל, חשיבות היסטורית, גיאוגרפית, פוליטית ואף הלכתית.
 
הנהר, המוזכר פעמים אין-ספור בתנ"ך, שימש כגבולה המזרחי של ארץ ישראל. בהקשר לפרשה הקודמת קיימת שאלה הלכתית מעניינת האם 2 וחצי השבטים שביקשו להישאר בעבר הירדן המזרחי בעצם נשארו בחוץ לארץ.
 
אירועים רבים התרחשו שם, בראש ובראשונה כמובן חציית הנהר על ידי בני ישראל בימי יהושע, אבל גם הסתתרותו של אליהו הנביא בימי הרעב בארץ, רפואתו של נעמן שר-הצבא מצרעתו, ועוד אירועים רבים.
 
הירדן מקבל את רוב מימיו מהשלגים והגשמים של הר החרמון שיורדים לשלושת הנהרות הבניאס, דן ושניר. חלקו הצפוני, ההרי, משתפך לימת הכנרת וחלקו השני המתחיל בדרום הכנרת סמוך לדגניה, ומדרים כל הדרך עד לים המלח. אורכו של הנהר 210 ק"מ אולם בקו אווירי אורכו בדיוק חצי מזה, 105 ק"מ היות והנהר, יחסית לנהרות בעולם מתפתל מאוד.
בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת נבנה סכר בדרום הכנרת ומאוחר יותר סכר נוסף קצת דרומית לשם כך שזרימת הנהר כמעט הופסקה לחלוטין מהכנרת. בהתחלה זה נעשה לצורך ייצור חשמל ומאוחר יותר לצורך הפקת מים מהכנרת. דבר זה גרם לייבוש חמור מאוד של ים המלח וממשיך עד היום.
 
 תהליך הייבוש  גרם לכך שבשנת 1977 ים המלח נחצה בפועל לשניים. על מנת לטפל בתופעת ייבוש הימה, תוכננה תוכנית בשיתוף ישראלי ירדני, לכרות תעלה מהים האדום , לים המלח תוכנית ששמה "תעלת הים האדום "
 
 


 יישר כח 
לצבי קלוגרמן


שענה את
התשובה הנכונה

                                       

היכן התמונה הזו צולמה?

תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org

התשובה הנכונה, מידע מורחב
על האתר ושם המזהה הראשון יפורסמו בעלון של שבוע הבא.

 
שלום חברים!

תורה מציון גאים להציע לתומכים החדשים שלנו כרטיסים להופעה של

אברהם פריד 

שתתקים אי"ה ביום חמישי, י"ד אב (30.7) בירושלים


סרטון הפרומו

 
    תרמו תרומה חדשה לתורה מציון וקבלו כרטיסים להופעה מדהימה!
 
 תרום קבל
הוראת קבע 180 ₪ לחודש  4 כרטיסים חינם להופעה
8 כרטיסי הגרלה עם סיכוי לזכות בכרטיסים נוספים בחינם
 הוראת קבע 100 ₪ לחודש  2 כרטיסים חינם להופעה 
4 כרטיסי הגרלה עם סיכוי לזכות בכרטיסים נוספים בחינם
 הוראת קבע 36 ₪ לחודש  כרטיס 1 חינם להופעה
+ כרטיס הגרלה 1 עם סיכוי לזכות בכרטיס נוסף בחינם
 הוראת קבע 18₪ לחודש
או תרומה חד-פעמית מעל 200₪
כרטיס הגרלה עם סיכוי לזכות בכרטיס חינם להופעה
 כל תרומה על סך כולל של מעל 200 ₪
מאפשרת לרכוש עד 2 כרטיסים במחיר מבצע של 140 ₪ כ"א
(מחיר מלא - 159 ש"ח)
 

הזדרזו להירשם!!

 
לפרטים נוספים:
עמנואל: 052-8119619
emanuel@torahmitzion.org

     תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 19 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.
מעל ל- 1000 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 

  הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר                   לישראל ומעודדים עליה.

 

 
 בשיתוף עם