Copy
View this email in your browser
ויחי |  י"ד טבת תשע"ו  |  26 דצמבר 2015  |  עלון מספר 131
מזל טוב לרב אלי ויעל בלום (ראש כולל קליבלנד, תש"ס-תשס"א) על הולדת הנכדה!

הרב יחזקאל יעקבסון   


ראש ישיבת ההסדר שעלבים

איש כברכתו ברך אותם


"וְזֹאת אֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם"
(בראשית מט, כח) 

סודו של היחיד
אם נשאל ילד מהו המשפט שהכי מעצבן אותו? או איזו אמירה של הורים או מורים הוא הכי שונא לשמוע? הוא בוודאי יענה משהו בסגנון: למה אינך מתנהג כמו אורי או דני? או, למה הציונים שלך נמוכים מהציונים שמקבל אחיך?! וכדומה.
המשפטים הללו מקוממים כל נער וכל ילד, ובצדק! משום שאף אחד מאיתנו לא אמור להיות כמו…
אסור למחנך לערוך השוואות!

כל ואחד מאיתנו ניחן באישיות משלו, אופי ייחודי, תכונות וכישרונות המייחדים ומבדילים אותו מכל שאר האנשים שמסביבו. כשם שיצר רבש"ע לכל אחד טביעת אצבע ייחודית, כך ממש כל אחד מאיתנו נתברך בחותם משלו - מין טביעת אצבע נפשית ורוחנית, המייעדת אותו להטביע את חותמו הייחודי בעולמנו.
בעולם בו אנו חיים, אנשים נמשכים לחיקוים. הם שואפים לחקות את מי שהם מחשיבים כ"מודלים" מוצלחים. הם מנסים להיות כמו...
לצערנו, אף אנשים העוסקים בחינוך ולעיתים אף מוסדות שלמים, נכשלים בכך. הם מנסים לכוון ולייעד את כל החניכים לאותו נתיב ומסלול, וחלקם אף מתגאים בכך שכל תלמידיהם נראים ומתנהגים באופן דומה.
יש לדעת שזו טעות חמורה. אין כאן לא חינוך ולא הכוונה, אלא אדרבה, נוצרת בעיה גדולה.

אני אני ואתה אתה
מספרים על ר' זושא מאינפולי, שהייתה שגורה בפיו האמרה הבאה: כשאגיע לאחר מאה ועשרים לעולם הבא ואתייצב בפני בי"ד של מעלה, אינני מתיירא אם ישאלוני מדוע זושא לא היה כמו אברהם אבינו, כי על שאלה זו אוכל לענות תשובה מצויינת "זושא הוא לא אברהם אבינו". אולם מתיירא אני מאד אם ישאלוני: "זושא, מדוע לא היית זושא"?!, לשאלה זו אין לי תירוץ.
לא מבקשים ממך להיות מה שאינך, גם לא כדאי לנסות לחקות את האחר. החיקוי אף פעם לא יהיה מוצלח באמת. והנקודה החשובה יותר היא, שאתה מפסיד את עצמך.
בין חסידי קוצק היתה שגורה אמרה עמוקה ושנונה זו: "אם אני אני - בגלל שאני אני, ואתה אתה - בגלל שאתה אתה, אזי אכן, אני אני ואתה אתה. אבל, אם אני אני - בגלל שאתה אתה, ואתה אתה - בגלל שאני אני, אז באמת, לא אני אני ולא אתה אתה".

למצוא את שורש נשמתו
כאן טמון המפתח להבנת ברכותיו של יעקב אבינו לבניו, ובכך נבין את הביטוי "איש כברכתו ברך אותם".
יעקב אבינו, ערב מותו, לא בא לחלק לבניו מענקים ומתנות, ואף אינו שולף ברכות חינם לכל דורש כיד ה' הטובה עליו, אלא הוא קורא לכל אחד מבניו ומעמידו על תכונותיו ועל יחודו, על סגולותיו ועל כישרונותיו המיוחדים. עקב כך ולאור זאת, הוא מכוון אותו ומייעד אותו אל שליחותו וייעודו למען עם ישראל.
יעקב אומר לבניו: הקב"ה חנן אותי בשנים עשר בנים, י"ב שבטים - זרע ברך ה'. זכיתי במה שלא זכו אבותי אברהם ויצחק, זכיתי ש"מיטתי שלימה".
יחד עם זאת, בתוך אותה מסגרת כוללת של עבודת ה' אשר בה כולכם שותפים כאיש אחד, קיים מסלול מיוחד, דרך אינדיבידואלית שתביא לידי ביטוי את הסגולות המיוחדות של כל אחד ואחד מכם.
הנה, יהודה נתברך בכושר מנהיגות. עליו לנצל זאת, ולתפוס את ההנהגה והמלכות בעם ישראל לדורותיו, עד בוא משיח בן דוד. יששכר לעומת זאת, נתברך בסבלנות והתמדה, בכישרון מיוחד לעמול בעמל התורה. לפיכך, עליו לייעד את עצמו, להעמיד את גדולי התורה שבכל דור ודור. לעזר כנגדו יעמוד זבולון אחיו, שמזהים בו כישרונות מסחריים, יוזמה, מעוף ומרץ לעסוק במסחר ולהצליח בו. עליו לנצל את הכישרון הזה ולעמוד לימינו של יששכר. דבר זה ייתן משמעות וערך רוחני לעסקיו, כך ירוויחו שניהם, יששכר וזבולון, ועם ישראל כולו.
כך העמיד יעקב אבינו, כל שבט ושבט על "שורש נשמתו" –  על תכונותיו, על ייעודו ושליחותו, על תפקידו בעולם. ובאמת, זוהי הברכה הגדולה מכל הברכות שניתן לקבל!

הברכה שבתוכחה
לאור זאת, נוכל גם ליישב תמיהה גדולה.
בפסוק נאמר: "איש כברכתו ברך אותם". לכאורה, הרי ראובן שמעון ולוי לא זכו לברכה מאביהם, אדרבה, יעקב מוכיחם על התנהגותם, וגוער בהם במילים קשות, והיכן "הברכה אשר ברך אותם"?!
אך תמיהה זו תתיישב על פי הנאמר לעיל. אכן, גם ראובן שמעון ולוי זוכים לברכה, כי אף הם זוכים שיעקב אביהם מעמידם על תכונתם וסגולתם - על שורש נשמתם. בראובן, למשל, קיימת תכונת המהירות ומידת הזריזות, שניתן לרתום אותה בקלות לעבודת ה'. ראובן אמנם נכשל כשנהפכה לו הזריזות לפזיזות - פחז כמים, אך אין זו סיבה לראובן להתעלם מתכונה זו.
בשמעון ולוי בוערת אש, אש שניתן להטותה, כמובן, לעבודת ה' - אש של קדושה. הם אמנם השתמשו במידה זו בצורה שלילית, ובערה בהם אש של קנאות, אש ששרפה שלא במקומה בשכם. אך בשום פנים ואופן, אין להם להתעלם מסגולתם זו. כאן ראוי לציין, כי אכן לוי "הפנים את המסר", ומכאן ואילך לוקח לוי את אותה אש בוערת, וממקד אותה לעבודת ה', והוא הופך במהרה להיות השבט המוביל בהנהגתו הרוחנית של עם ישראל.

וזאת הברכה
מכאן עולה, שהברכה הגדולה ביותר לאדם היא, יכולתו לזהות ולנצל עד תום את סגולותיו ואת כישרונותיו, ולרתום אותם לטובת הכלל. כיום,  אמנם אין לנו נביא שיוכל להעמיד כל אחד מאיתנו על "שורש נשמתו". אך למרות זאת, כל אחד ואחד מסוגל להתבונן בנפשו פנימה, להביט בדברים אשר הוא אוהב ונהנה לעשותם, ובעיקר לזהות את המעשים והמקומות אשר בהם הוא זוכה להצלחה ולסייעתא דשמיא, ולהבין כי כאן טמון ומסתתר המפתח לשליחותו וייעודו. כאן ימצא את "שורש נשמתו", ובכך יביא את הברכה לו ולעולם כולו.  שניזכה!
נעים להכיר – משפחה לומדת בכולל מונטריאול

במוצאי שבת האחרונה כולל תורה מציון במונטריאול קיימו את הערב האחרון לשנה זו של פרויקט 'משפחה לומדת'
מזה 10 שנים 'משפחה לומדת' מתקיימת כל חורף במשך 6 שבועות. הוא מזמין הורים וילדים לערב לימוד חוויתי, ומהווה את אחת התכניות המצליחות ביותר של הכולל – מעל ל-100 ילדים, מגן חובה ועד כיתה ו' מגיעים ללמוד עם הוריהם.
בכל שנה נבחר נושא אחד שיחרוז את כל ששת המפגשים. הנושא שנבחר לשנה הזו היה "יחד שבטי ישראל". בשבוע הראשון כל תלמיד מקבל תיקייה לשמור את כל החוברות שיקבלו בכל מפגש. הבחורים ובנות השירות הכינו מראש חוברות לימוד שכוללות סיפורים, חידות, שאלות והפעלות על השבטים. כל חוברת כללה חומר על 2 שבטים, וכך בסיומה של התכנית כל הילדים למדו על 12 שבטי ישראל.

בזמן שההורים לומדים יחד עם ילדיהם השליחים מקדמים אותם עם שאלות מנחות. בסיום החוברת ההורים והילדים עובדים יחד על פרויקט אומנותי שקשור לנושא. כל שנה, בסיום התכנית, יצירת האומנות מוצגת בבי"ס היברו אקדמי של מונטריאול. השנה הילדים יצרו ויטראג' של שבטי ישראל, שיוצג אחר כבוד ליד המוזיאקה של שבעת המינים שהכינו בשנה שעברה.

 

בסוף כל ערב כל המשתתפים מתכנסים לדיון על החומר הנלמד. השליחים שואלים שאלות ומחלקים פרסים לעונים הנכונים. לסיום מוגש למשתתפים שוקו חם ועוגיות.

לכבוד המפגש האחרון של השנה הכולל עשה 'ברכת הבנים' מתחת לטלית, וכולם התכבדו בפיצה וסופגניות שנתרמו על ידי הקהילה.
תמונות מהשטח
 מסיבת חנוכה בסגנון קזינו של שנות ה-20 וה-30 של
תורה מציון מוסקבה
 
הרב אליהו גליל עם בחור
בר מצווה במונטווידאו
לימוד הורים וילדים בבית המדרש של 
תורה מציון מקסיקו סיטי

  אריק ספיקר                                                    בשיתוף עם     


רכז פרוייקט "ללמוד" וראש דסק אירופה בתורה מציון

בית כנסת תפארת צבי, הידוע יותר בכינויו "איצקוביץ'", נמצא בליבה של העיר בני ברק וייתכן מאוד שהוא המקום עם הכי הרבה מניינים ומתפללים בעולם כולו. ההערכה היא כי מתפללים שם בממוצע כ-17,000 מתפללים ביום!

דבר זה הוא מדהים ביותר בהתחשב בכך שהמקום הוקם בעצם "ללא כוונה". צבי איצקוביץ היה גר צדק שגר בעיר והיה חפץ בכך שהתנועה שליד ביתו תחדל בשבת קדש, ועל כן הפך, בעצת ה'חזון איש', את אחד מחדרי ביתו לבית כנסת פעיל. על פי חוקי המנדט, רחוב שבו שוכן בית כנסת נסגר לתנועה ביום השבת. בעקבות בניית בית הכנסת וחסימת התנועה בשבת בעורק המרכזי שעבר בסמוך לו, סללו הבריטים את הכביש המוכר היום כ'רחוב ז'בוטינסקי', העורק המרכזי המחבר את פתח תקווה לבני ברק, רמת גן ותל אביב.

עד מהרה הפך הבית כולו לבית הכנסת שוקק, ובני הזוג איצקוביץ' עברו להתגורר במבנה אחר בחצר. עם השנים התרחב בית הכנסת והוא מכיל כיום 17 חדרי תפילה שונים. בכל רגע משעות היום והלילה מתקיימות שם תפילות. גם שיעורי תורה נשמעים בכל שעות היממה.

ישנו רק זמן אחד בכל השנה בו בית הכנסת נסגר וזה במהלך חג הפורים כדי למנוע מאנשים שתויים להפריע במקום. גם בשבתות מתקיימות אך ורק תפילות לפי זמני ההלכה (לפני סוף זמן קרית שמע) לאחר מכן ננעלים ארונות הקודש. היופי המיוחד במקום הוא גם שהתפילות (למעט באולם הגדול) מתקיימות לפי כל הנוסחים.
 
 

ישר כח 
לשרגא דל


שענה את
התשובה הנכונה

                           


היכן התמונה הזו צולמה?

תשובות יש לשלוח למייל:
arik@torahmitzion.org

התשובה הנכונה, מידע מורחב על
 האתר ושם המזהה הראשון
יפורסמו בעלון של שבוע הבא.


 

   

 תורה מציון הינה תנועה תורנית ציונית המקיימת חיבור אנושי בין יהודי העולם המבוסס על מרכזים תורניים ציוניים, ומגוון ערוצי השפעה עדכניים.

  מזה 20 שנים תורה מציון מכשירה ושולחת שליחים - רווקים רווקות ומשפחות, לתפקידים חינוכיים בקהילות ברחבי העולם.
מעל ל- 1200 שליחי תורה מציון בעבר ובהווה מעשירים ומעצימים את אחינו בתפוצות. 

 

  הם מחזקים זהות היהודית, מהדקים את הקשר
לישראל ומעודדים עליה.

בשיתוף