Copy
De website over duurzaam ondernemen

Regenerative Capitalism: sustainability defines future economic system 

In regenerative capitalism sustainability will define the future economic system. This form of capitalism will be characterized by an expansion of the meaning of “capital” to include multiple forms of capital and the vital patterns of their interdependencies, in keeping with a holistic understanding of true wealth. 

Warmtewet beschermt kleingebruiker bij collectieve warmtevoorziening

De Warmtewet beschermt de kleingebruiker, de consument bij collectieve, lokale en groene warmtevoorziening. Alle leveranciers van warmte - grote en kleine - moeten zich per 1 januari 2014 aanmelden bij De Autoriteit Consumenten en Markt. “De wet is niet-technologie gebonden en heeft dus betrekking op àlle manieren van warmteopwekking”, waarschuwt mr. Miriam van Ee, een van de auteurs van het boek Warmte – wet, regelgeving en toelichting. 
Tweet
Like
+1
Share
Forward to Friend
Copyright © 2014 duurzaamplus, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp