Copy
Uttalande om regeringens migrationspolitiska beslut
View this email in your browser
Cause most who we've elected meant to govern us / abuse positions like it's a prerequisite / to make elitist, heartless, egotistical / decisions that ultimately effect us all...

Om regeringens migrationspolitiska beslut


Det här nyhetsbrevet skulle handla om att MELO blivit utsett till Årets Kooperativ, och att vi firat ett 10-årsjubileum med fantastiska gäster. Det är viktigt att fira framgångar, men just nu känns det fel.

Texten vid bilden ovan kommer från MELOs samarbete med rapparen Bahamadia. Texten är och kommer troligen alltid att vara mer eller mindre aktuell. Men sällan har den varit så träffande som nu, efter regeringens beslut att med katastrofala konsekvenser straffa människor på flykt för politikens egen oförmåga att anta reformer och utveckla fungerande förslag rotade i alla människors rätt till ett liv i trygghet.

Bärande aktörer inom massmedia har också del i denna katastrof då de i flera fall gjort sig till en okritisk plattform för rasistisk nationalism, och skyldiga till bristande perspektiv om Sveriges egen roll i dagens globala kriser, inte minst genom omfattande vapenexport och ökande militarism, en otillräcklig klimatpolitik, en byråkratisk och misstänkliggörande migrationspolitik.

Journalister har frågat regeringen gång på gång "Hur känns det?" och "Nu kommer det väl ändå att bli billigare?" och "Hur kommer gränskontroller att drabba arbetspendlare?". Vi kan inte minnas att någon det senaste halvåret frågat "Vilka reformer och konstruktiva åtgärder kommer ni att anta för att garantera asylrätten och att människor snabbt ska kunna bygga ett liv i Sverige?" eller "Vilka aspekter av svensk politik bidrar till världens konflikter och hur tänker ni ändra kurs för ökad säkerhet och fred?".

Samhället befinner sig på ett sluttande plan mot våldsam nationalism, i en inskränkt tankebubbla bortkopplad från verkliga relationer och sammanhang, där många låtsas som att en nation, där vissa människor råkat födas, är ett "vi" och att vi självklart är mer värda trygghet än "dem". Det är allas vår uppgift att arbeta, på alla sätt vi kan, i en annan riktning. Många gör det sedan länge. Genom kulturellt, politiskt, civilt och professionellt engagemang, genom att formulera och göra livsbejakande visioner möjliga, genom att koppla ihop till synes separata frågor och rörelser, genom att möta våra medmänniskor som just medmänniskor. Alla människor.


Med kärlek och sorg,
MELO
 
KONTAKT
Anders Jacobson
anders@melo-collective.se

MELO COLLECTIVE
Soundcloud | Spotify | iTunes | melo-collective.se | Facebook | YouTube | Twitter
Copyright © 2015 Live Art Collective MELO ek. för., All rights reserved.


Unsubscribe from this list    Update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp