Copy
MELO får pris!
View this email in your browser

MELO belönas av Add Gender och Anna A. Utter för vårt arbete med speciella barn


Add Gender verkar för att förflytta normerna i företag och därmed skapa en bättre och mer jämställd arbetsmarknad. Ett av företagets projekt 2011 var att ge ut en barnbok om en mycket speciell skogsmaskinförare, Anna A. Utter. Anna är inte bara en av mycket få skogsmaskinförare som är kvinnor, hon lider även av en dold och ovanlig funktionsnedsättning som bl.a. gör att hennes kropp har svårt att hålla ihop.

Boken Styrkan sitter inuti – Anna kör skogsmaskin togs fram med stöd av företag i Sveriges skogsbransch, och överskottet från projektet skänks idag till olika verksamheter som relaterar till olika funktionsnedsättningar, särskilt dolda. Hittills har pengar skänkts till barn med spinal muskelatrofi (SMA), Hjärnfonden och Hjärtebarnsfonden, och nu har alltså MELO den stora äran att få pris från Anna och Add Gender, med motiveringen:

"Det finns mer i livet än att överleva, det handlar om att leva. Alla barn ska ha möjlighet att uppleva kultur, att göra fina minnen och att få delta på sina villkor."

Vi är otroligt stolta över den här utmärkelsen, och mycket glada och tacksamma att få träffa Anna, vars livshistoria och kraft lämnar starka intryck och ger stor inspiration till oss alla.

Så STORT TACK till Anna och till Jenny på Add Gender!! Vi kommer att använda de 10 000 kr till det filmprojekt som just nu är under produktion, och som handlar om en annan speciell person, Billie, och om hur hon påverkat MELO och vårt arbete för barn med särskilda behov.
KONTAKT
Josef Palm
josef@melo-collective.se

LIVE ART COLLECTIVE MELO
Soundcloud | Spotify | iTunes | melo-collective.se | Facebook | YouTube | Twitter
Copyright © 2016 Live Art Collective MELO ek. för., All rights reserved.


Unsubscribe from this list    Update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp