Copy
Utbildningsdag om rekrytering med Interfem!
View this email in your browser

MELO funderar mycket över orättvisa strukturer inom scenkonsten – både vad gäller vem som tar plats på och bakom scenen, och vem som nås av konsten. När vi i våras ville anställa en producent diskuterade vi konsekvenserna av att vi och de flesta andra inom scenkonsten ofta rekryterar informellt – dvs. vi frågar gärna folk vi redan känner. Resultatet? Tröga vithets-, cis-, och funktionalitetsnormer inom kulturvärlden, dvs. strukturell orättvisa, lägre kompetens och ett mer homogent konstutbud.

Vissa saker handlar om omedvetenhet och vanor, andra om snedrekrytering redan i utbildningssystemet, men även om bristande resurser. Att rekrytera seriöst är ett stort arbete och tar lång tid, och hur många har möjlighet till det när pengarna bara räcker till tre veckors rep-period? Oavsett vad som är ”rätt” svar eller det huvudsakliga problemet, så behöver vi lära oss mer, och fråga oss vad vi kan ändra på.

Därför har MELO bjudit in världens bästa Interfem för att lära oss om deras kompetensbaserade, antidiskriminerande rekryteringsmetod. Efteråt diskuterar vi hur och i vilken utsträckning vi kan applicera dessa metoder inom scenkonsten. Dagen är kostnadsfri.

OBS! Endast ett fåtal platser – anmäl dig till
info@melo-collective.se

Önskar du mer information om utbildningen kontakta
emmanuelle.sylvain@interfe
m.se


För dig som inte kan komma så vill vi rekommendera Interfems grymma bok ”Rekrytera rätt!” . Den är otroligt lärorik oavsett vilken typ av organisation eller företag du arbetar med.

Schema för dagen
10.00-12.00 Icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering – föreläsning och workshop
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Rekryteringsprocessen
14.00-16.00 Workshop och diskussion med fokus på scenkonst
Interfem är en feministisk och anti-rasistisk tankesmedja och resurscentra av och för kvinnor och transpersoner som blir, eller riskerar bli, utsatta för rasism. Interfem arbetar för att få en mer rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och på så sätt skapa ett mer jämlikt samhälle. http://interfem.se/

Interfems projekt "Rekrytera rätt!" vänder sig till ideella organisationer, och stöds av Tillväxtverket.
 
MELO COLLECTIVE
melo-collective.se | Soundcloud | Spotify | YouTube | Facebook | Twitter

KONTAKT
info@melo-collective.se
 
Copyright © 2014 Live Art Collective MELO ek. för., All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp