De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u eerder kontact heeft gehad met stichting ‘de Deugdenboom’. Wij hopen u met maandelijkse informatie over burgerschapsonderwijs van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment afmelden.


Het belang van matigheid

Prof. Bas Levering bestudeert sinds 1980 de invloed van de tijdgeest op maatschappelijke waarden. Volgens hem is het niet ondenkbaar dat kinderen in de toekomst armer zijn dan wij. Ze moeten misschien genoegen nemen met een kleiner huis en één vakantie per jaar. Broekriem aan dus en sober leven.
In zijn afscheidscollege pleit hij ervoor om kinderen matigheid bij te brengen."Kinderen van nu leven in de geest van het liedje van Queen:We want it all and we want it now. De belangrijkste uitdagingen voor ouders zijn volgens hem: je kind leren om rekening te houden met anderen en hun behoeftebevrediging uit te stellen.
                                                                                                                                   Trouw 22 november 2012


Inspectie toetst strenger op burgerschap

De Inspectie voor het Onderwijs gaat ischerper toezien of uw school voldoet aan hun burgerschapsopdracht. Uw visie en de wijze waarop u aan burgerschapsonderwijs invulling aan geeft moeten duidelijk in de schoolgids staan.
Kern van het burgerschapsonderwijs is dat leerlingen een democratische gezinde houding meekrijgen en dat ze worden begeleid om een eigen waarden – en normenpatroon te ontwikkelen. De Onderwijsraad noemde in een eerdere rapport morele kwaliteiten als rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, tolerantie en integriteit. Deze identiteitsontwikkeling is het belangrijkste aspect van het burgerschapsonderwijs


Doe een moreel appel op uw leerlingen.

U heeft met Nicole (11 jr.) afgesproken dat ze een week lang de zorg heeft voor de planten. Na een paar dagen merkt u tot uw ergernis dat ze droog staan. Na de les spreekt u haar er op aan.
Leraar: ‘Nicole, de planten staan droog. We hebben toch afgesproken dat je ze iedere dag water geeft?
Nicole: ‘Eh.. ja, maar alle anderen rennen meteen naar buiten en dan kan ik niet meer meedoen. Het is al een paar keer gebeurd dat ze zeiden:”Ga jij maar weg, je kan er niet meer bij.” En dan had ik niets meer te doen.’
Leraar: ‘Ik begrijp dat je dat vervelend vindt Nicole, maar ik wil erop kunnen vertrouwen dat je iedere dag voor de planten zorgt. Zo gaan ze dood.  Hoe lossen we dat op?
Nicole:’Ik kan met mijn vriendinnen afspreken dat ze even wachten tot ik klaar ben in de klas.’
Leraar:’Lijkt me een goed idee. Ik vind dat je vriendinnen daar best rekening mee kunnen houden. Als je wilt kunnen we het in de  klassenraad bespreken.’ 
 


 Matigheid in de klas

Leerkrachten van de Eben Haëzerschool in IJsselnuiden maken kinderen vanaf de onderbouw  bewust van deugden. Juf Willemijn van groep 1 leest het verhaal ‘Deeg is lekker’ voor uit het boek van Jip en Janneke. In dat verhaal willen ze te veel van het rauwe deeg proeven omdat het zo lekker is, maar moeder legt uit dat je daar ziek van kunt worden.
In de kring introduceert Willemijn het begrip matigheid. “Kinderen vinden dat woord mooi en interessant. Ze snappen best waarom ze niet steeds snoepjes uit de snoepdoos mogen pakken. Dat hoef je hun eigenlijk niet te vertellen. Het gaat erom dat je ze ervan bewust maakt dat het fijn is om maat te houden. Dat ze ervaren dat het leven mooier en prettiger wordt als je die deugd in de praktijk brengt. Op de vaag ‘Waarom mogen Jip en Janneke maar twee lepeltjes deeg? Het is toch lekker!’ kunnen ze verschillende redenen noemen. Samen bedenken ze ook andere voorbeelden waarbij matigheid nodig is.”
In de tweede les laat Willemijn de kinderen het verhaal naspelen. Ze verkleden zich  als Jip, Janneke en moeder. Er is ook een kom, een mixer, een spatel en een speelgoedoven. Iedereen denkt mee wat de drie personen zouden kunnen zeggen.
                                                       Bron: Doe me een deugd (Uitgererij. Boekencentrum Zoetermeer)


Kris van der Bijl is trainer bij 'de Deugdenboom'.

Kris van der Bijl uit Malden is een ervaren leerkracht in het speciaal onderwijs.
De kracht van deugden in het onderwijs is, dat je kinderen positief kunt benaderen, wat goed is voor de sfeer en de werkhouding in de klas. Door je op de positieve dingen te richten en te benoemen, horen en zien de kinderen wat er precies van hen verwacht wordt en wat hen dat oplevert. De kinderen leren zo hun eigen sterke kanten en die van hun klasgenoten spelenderwijs kennen.
Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101
Email Marketing Powered by Mailchimp