De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt deze vijfde editie van Morele Educatie omdat u eerder contact heeft gehad met stichting ‘de Deugdenboom’. Wij hopen u met maandelijkse informatie over burgerschapsvorming van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment afmelden.


Zelfbeheersing leer je stap voor stapSociaal-emotioneel leren (SEL)
Leerkrachten maken zich grote zorgen dat de Cito-score mogelijk de voornaamste maatstaf zal worden om scholen te beoordelen. Langlopende studies hebben namelijk aangetoond sociaal-emotioneel leren (SEL) juist tot hogere opbrengsten leidt.  SEL is het ontwikkelingsproces waarmee kinderen fundamentele levensvaardigheden verwerven. Bijvoorbeeld het herkennen van emoties bij jezelf en bij de ander, voor anderen zorgen, gezonde relaties aangaan, zelfbeheersing en verstandige beslissingen nemen. Voor het ontwikkelen van deze vaardigheden zijn de zogenaamde executieve functies, gelokaliseerd in het voorste deel van de hersenen van vitaal belang.


Executieve functies zijn belangrijk voor succesvol leren.
Pedagoog Paul Leseman, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht onderzoekt hoe kinderen leren. “Het wordt steeds duidelijker dat de executieve functies van ons brein een belangrijk rol spelen bij het leren op school en het ontstaan van leer - en gedragsproblemen. Met deze functies krijgt iemand inzicht in zijn eigen gedrag en houding, schakelt hij afleidende factoren uit, voert een taak stap voor stap uit, beheerst zijn impulsen en corrigeert hij zijn fouten. “Tegenwoordig hebben veel kinderen een gebrek aan deze functies. Het ontbreekt hen aan zelfbeheersing en ze kunnen zich moeilijk concentreren. Bij kinderen met ADHD, dyslexie en autisme is dit mogelijk de grootse boosdoener. "   NRC 20-8 2011
Gezamenlijk (rollen)spel leert kinderen zelfbeheersing en sociaal gedrag
Bij hersenonderzoek is komen vast te staan dat executieve functies worden ontwikkeld door een rijk taalaanbod, gezamenlijk spel en creativiteit. Juist bij het aanleren van morele eigenschappen zoals geduld, beleefdheid, verantwoordelijkheid, behulpzaamheid en eerlijkheid zijn executieve functies onmisbaar. Immers, elk moreel gedrag vereist een zekere impulscontrole, inzicht in eigen motieven en doelgericht kunnen handelen.
Stichting ‘de Deugdenboom’ biedt lesmateriaal voor de onder – midden – en bovenbouw waarmee kinderen spelenderwijs sociaal gedrag kunnen leren. Verhalen, creatieve opdrachten, drama en rollenspelen helpen kinderen stap voor stap op weg naar meer discipline en zelfsturing.

Stichting 'de Deugdenboom' helpt basisscholen met burgerschap en morele educatie.
Medewerkers van stichting 'de Deugdenboom' helpen leerkrachten en kinderen met het ontwikkelen van achttien maatschappelijke deugden. Hiermee kan het pedagogisch klimaat op uw school worden verbeterd en u voldoet tevens aan uw burgerschapsopdracht. Wij bieden een eenvoudig programma met weinig tijdsinvestering voor uw team. Meer weten? U kunt ons bellen of mailen: 0654257101 - info@deugdenboom.nl

Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101