Goedemorgen <<Voornaam>>
Docenten van scholen waarmee wij samenwerken sturen wij iedere week een kort bericht over morele vorming. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan goed burgerschap en een veilige leeromgeving. Mocht u hierop geen prijs stellen dan kunt u zich afmelden. Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom.
                                           


Dirck van der Meer, directeur van kindcentrum 'de Triangel' vindt dat aandacht voor geestelijke stromingen wezenlijk bijdraagt tot de morele vorming van kinderen. 'Verhalen uit de tradities van wereldgodsdiensten inspireren tot humaan gedrag. Ze laten kinderen zien hoe helden, heiligen en profeten hun eigen belang opzij zetten, conflicten oplossen en vrede stichten. Leerlingen luisteren geboeid naar die vertellingen.'  Meneer Rogier van Veen leest  groep 6 -7 het verhaal 'Mohammed redt de heilige steen' voor. De ruziënde stammen van Mekka besluiten om gezamenlijk de Ka'aba te herbouwen. Maar wie krijgt de eer om de heilige steen weer in het huis van Allah te dragen? Mohammed weet raad: hij spreidt zijn mantel in het woestijnzand, plaatst de steen in het midden en vraagt alle stamhoofden om ieder een slip van de mantel te pakken. Zo wordt de zwarte steen plechtig in het heiligdom gedragen. Iedereen is tevreden. Rogier: 'Een kwart van onze leerlingen heeft een islamitische achtergrond. De vader van Ibrahim heeft over de Koran verteld en vragen beantwoordt over IS en de djihad. We sloten af met een bezoek aan de moskee. Dit is sociale integratie!'     
 

 
Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101