De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt de zevende editie 'Morele vorming' omdat u eerder contact heeft gehad met stichting ‘de Deugdenboom’. Wij hopen u met drie maandelijkse informatie van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment afmelden.


Het doel van morele vorming is de vorming van een persoon met een moreel karakter

Pieter Vos is universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de morele vorming in het onderwijs. "De pedagogische opdracht is het hart van het onderwijs." schrijft hij in zijn publicatie 'Tussen vage waarden en strakke normen.' (2006). Morele vorming vindt vooral plaats in de dagelijks omgang tussen leerkracht en leerling. Daarom is het van belang dat docenten zich bewust worden welke aannames en patronen aan hun pedagogisch handelen te grondslag liggen. Welke waarden willen we als team overdragen?  In hoeverre functioneert onze school als een morele gemeenschap? Morele vorming begint met gewoontevorming in de onderbouw. Kinderen worden ingewijd in de gangbare omgangsvormen van onze samenleving. In de middenbouw wordt met leerlingen de zin en het nut van de overgedragen deugden, gewoonten en regels besproken. In de bovenbouw leren kinderen kritisch kijken naar de waarden die tegenwoordig gelden in onze maatschappij. Dat voorkomt dat ze alleen socialiseren in de dominante cultuur. Deugden zijn immers universele morele waarden die in alle culturen geprezen en bewonderd worden.


  Planmatig werken aan groepsvorming  

Na de zomervakantie maakt elke groep een aantal stadia door. Forming, storming en norming fasen zijn bepalend voor de groepssfeer gedurende de rest van het jaar. Een groepsplan helpt de klas om morele waarden in zich op te nemen. In zo'n groep voelen kinderen zich veilig. Ze hebben er plezier om samen dingen te doen en ze respecteren elkaars mening en karakter. In een negatieve groep voeren concurrentie en machtsstrijd de boventoon. Mijnheer Arno en juf Marjam van groep 5 hebben samen een groepsplan gemaakt voor de eerste weken. Arno:'We beginnen met kennismakingsspelletjes: kinderen vertellen bijvoorbeeld over hun hobby's, waar ze goed in zijn en iets over thuis. Daarna gaan we op een ludieke manier aan de slag met de deugd vriendelijkheid. De kinderen vertellen verhalen daarover en we stellen met elkaar vast wat vriendelijk gedrag inhoudt. De groep spreek zich ook uit over wat ze een goede leidersfiguur vinden.' Marjam:'Er komen ook andere deugden aan bod zoals behulpzaamheid, allemaal volgens plan zodat we goed van elkaar weten hoe de klas heeft gereageerd. De kinderen maken om toerbeurt een verslag en we maken duidelijke afspraken.'      
 


De Deugdenboom helpt basisscholen met burgerschapsonderwijs.

Medewerkers van stichting 'de Deugdenboom' helpen leerkrachten met hun moreel vormende taak. U verbetert hiermee het pedagogisch klimaat en u voldoet tevens aan uw burgerschapsopdracht. Wij bieden een eenvoudig programma met weinig tijdsinvestering voor uw team. Meer weten? U kunt ons bellen of mailen: 0654257101 - info@deugdenboom.nl  Kijk ook eens naar onze website:http://www.deugdenboom.nl

Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101