De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u eerder contact heeft gehad met stichting ‘De Deugdenboom’. Wij hopen u met twee maandelijkse informatie van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment uitschrijven.


                                               Pedagogische ethos         


Bill Banning is theoloog en docent levensbeschouwing in Drunen. In april 2015 promoveerde hij op het proefschrift ‘Leraren, wat boeit jullie?’ Het leraarschap lijkt op een kruispunt te staan. De laatste decennia is het onderwijs enorm verzakelijkt. Leraren zijn steeds meer de uitvoerders geworden van gestandardiseerde methodes. Voortschrijdend inzicht toont echter aan hoe belangrijk de persoon van de leerkracht is voor de ontwikkeling van kinderen.
Banning ondervroeg ruim 200 docenten hoe ze staan tegenover hun vak. De meerderheid gaf aan dat ze hun onderwijswerk zien als een roeping. Ze hebben een sterke innerlijke gedrevenheid om iets voor hun leerlingen te betekenen. Ze voelen zich geroepen om ‘met hun leerlingen tot een gezamenlijke betekenisgeving te komen.’ Een dergelijke dialoog vormt volgens hen de ziel van goed onderwijs. De meesten blijken weinig tot geen affiniteit te hebben met de eenzijdig instrumentele benadering van het leraarschap. Hoewel ze kunnen kiezen uit een groot aanbod van trainingen, blijft er sprake van onzekerheid. Er bestaat een grote behoefte aan oriëntatie op morele waarden. Onder de geïnterviewde docenten gaf 40% aan dat de spirituele dimensie een wezenlijke rol speelt.
                                       
         Lees ons visiedocumentKaraktervorming en burgerschap'
Wilt u meer weten over het werk van 'De Deugdenboom'?  
U kunt ons bellen of mailen: 0654257101 - info@deugdenboom.nl 
.
Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101