De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u eerder kontact heeft gehad met stichting ‘de Deugdenboom’. Wij hopen u met maandelijkse informatie over burgerschapsonderwijs van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment uitschrijven.


                                     De 'emo-kring' op de Ursulaschool


'Het zit helemaal ingebakken in ons systeem.' vertelt Raoul Deckers, bovenbouwcoördinator van de Ursulaschool in Kerkrade. 'Vrijdag is emo-kring-dag in groep 1 t/m 8. Tijdens de emo-kring kijken we met de klas terug op de afgelopen week. We bespreken bijvoorbeeld ruzies of pestgedrag. We praten over een emotionele gebeurtenis die een kind heeft meegemaakt en soms brengt een leerling iets in wat hem of haar bezig houdt.'
In de emo-kring komen deugden nadrukkelijk aan de orde. Raoul: 'Zo hebben we afgesproken dat alles strikt binnen de klas blijft zodat we op elkaar kunnen vertrouwen. Er moet soms stevig worden geoefend met beleefd gedrag wanneer kinderen elkaar telkens in de rede vallen of niet goed naar elkaar luisteren. Als er sprake is van pestgedrag laten we kinderen duidelijk merken dat zoiets niet past in het kader van vriendelijk praten.'
In de onderbouw is de leerkracht nog gespreksleider maar geleidelijk wordt hij steeds meer waarnemer. De kinderen gaan dan zelf hun emo-kring organiseren. 'We merken dat de sociale binding tussen de kinderen sterker wordt.' legt Raoul uit. 'Ze leren beter communiceren, de sfeer in de klas wordt rustiger en hun zin in leren nemen toe.'
Binnen het team van de Ursulaschool staat de emo-kring hoog op de agenda. 'We evalueren een paar keer per jaar, blijven alert en zorgen zo voor een veilige leeromgeving.'

                                        Belang van basiswaarden van uw school
Minister Bussemaker (OCW) stuurde onlangs een brief aan de Tweede Kamer waarin zij een aantal maatregelen aankondigt om burgerschapsvorming in het onderwijs te versterken. De Onderwijsraad (2012) schreef namelijk dat slecht 43% van de leerlingen het minimale niveau haalt als het gaat om kennis van burgerschap. Ook de Inspectie van het Onderwijs constateert dat scholen nog weinig systematisch bezig zijn met burgerschapsonderwijs.
De minister wil leraren beter toerusten om in de klas gesprekken te voeren over gevoelige thema's zoals radicalisering van jongeren. Verder vindt Bussemaker het belangrijk dat scholen de basiswaarden bepalen die zij centraal willen stellen in hun onderwijsbeleid en burgerschapsvorming. Het SLO (2006) noemt waarden als gelijkwaardigheid en vrijheid en de 'kleine deugden' van de democratie zoals respect, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheidszin, begrip voor anderen. rechtvaadrigheid, moed en matigheid. 
Zie het interactief informatiepunt van het SLO  www.burgeschapindeschool.nl     

 
         De Deugdenboom helpt basisscholen met burgerschapsonderwijs.
Medewerkers van stichting 'de Deugdenboom' helpen leerkrachten met hun moreel opvoedende taak. U verbetert hiermee het pedagogisch klimaat en u voldoet tevens aan uw burgerschapsopdracht. Wij bieden een eenvoudig programma met weinig tijdsinvestering voor uw team. Meer weten? U kunt ons bellen of mailen: 0654257101 - info@deugdenboom.nl  Kijk ook eens naar onze website.

 
Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101