De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u eerder kontact heeft gehad met stichting ‘de Deugdenboom’. Wij hopen u met maandelijkse informatie over burgerschapsonderwijs van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment uitschrijven.


             Morele vorming op speelcentrum 'De wijde wereld' in UdenSpeelcentrum 'De Wijde Wereld' laat zich inspireren door deugden.
In 'De Wijde Wereld' gaan kinderopvang en basisonderwijs vloeiend in elkaar over. De school biedt kinderen een dagarrangement van 8.30 tot 17.00. Tussen de onderwijsblokken door kunnen de kinderen diverse workshops volgen, is tijd voor individueel - en groepsspel, sport, kunstzinnige vorming en vrije tijd die ze naar eigen inzicht mogen invullen.
'Ik was meteen geraakt over de pedagogische visie van 'de Deugdenboom.' vertelt directeur Jos van Zutphen. 'En later vond ook het team dat burgerschapsonderwijs en morele vorming goed samen kunnen gaan.' Deugden zijn positieve eigenschappen die gewekt en ontwikkeld moeten worden. Dat doe je met enthousiaste leerkrachten en pedagogische medewerkers die over de deugden vertellen en natuurlijk ook het goede voorbeeld zijn. Jos van Zutphen: 'We zijn begonnen met de deugd vriendelijkheid in de onderbouw. Er wordt een verhaal voorgelezen, we gaan daarover in gesprek en we doen bijvoorbeeld een rollenspel over vriendelijk praten. Een van onze teamleden is 'Daantje deugd' geworden. Zij gaat zo nu en dan de klassen rond om er meer over te vertellen.' Het is belangrijk dat kinderen zelf leren nadenken over de goede eigenschappen en in allerlei situaties met positieve oplossingen komen.
'Inderdaad, kinderen zijn enorm creatief,' beaamt Jos van Zutphen, 'zo hebben ze een tentoonstelling ingericht over vriendelijkheid en er is een vriendelijkheidsmeter die aangeeft hoe de sfeer in de klas die dag is geweest. Ik ben ervan overtuigd dat het overdragen van deugden vanaf groep 1 veel gedragsproblemen op latere leeftijd kan voorkomen.'    

              
 
                                       Vriendelijkheid als groepsnorm


'Na de kerstvakantie tot de krokusvakantie  besteden we met de combinatieklas 3 - 4 aandacht aan de eigenschap vriendelijkheid.' vertelt juf Carla Vermeer. 'Ik lees een verhaal voor uit het lesmateriaal van de Deugdenboom of vertel iets uit eigen ervaring. Na een tijdje komen de kinderen ook met hun verhalen. Zo wordt de schoonheid van deze deugd geleidelijk duidelijk en de kinderen worden blij en enthousiast.' Vriendelijkheid heeft twee aspecten: vriendelijk praten en een welwillende houding. Juf Carla:'Ik praat daar met de kinderen over en laat ze zelf bedenken wat dit betekent. Dat kost niet meer dan 10 - 15 minuten per dag. Op een keer vroeg ik aan Lisette "Lisette, vertel eens wie in de klas praatte vriendelijk? Wat deed die dan en wanneer deed die dat? Vraag eens of hij of zij dat voor wil doen?"  Lisette kwam toen met een ruzie op het schoolplein die door Floor was opgelost.  En Floor mocht zelf uitleggen hoe dat allemaal was gegaan.' Zo wordt vriendelijkheid de groepsnorm en leerlingen gaan elkaar daarop aanspreken. 
         De Deugdenboom helpt basisscholen met burgerschapsonderwijs.
Medewerkers van stichting 'de Deugdenboom' helpen leerkrachten met hun moreel opvoedende taak. U verbetert hiermee het pedagogisch klimaat en u voldoet tevens aan uw burgerschapsopdracht. Wij bieden een eenvoudig programma met weinig tijdsinvestering voor uw team. Meer weten? U kunt ons bellen of mailen: 0654257101 - info@deugdenboom.nl  Kijk ook eens naar onze website.

 
Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101