De Deugdenboom ontwikkelt lespakketten over maatschappelijke deugden en trainingsprogramma’s voor leerkrachten. Blijf op de hoogte via onze Nieuwsbrief!

U ontvangt deze derde editie van Morele Educatie omdat u eerder contact heeft gehad met stichting ‘de Deugdenboom’. Wij hopen u met maandelijkse informatie over burgerschapsonderwijs van dienst te kunnen zijn. Mocht u geen prijs stellen op deze uitgaven dan kunt u zich op ieder moment afmelden.


Vriendelijkheid is sleutel tot geluk en acceptatie bij kinderen

Onderzoekers van de universiteit van Vancouver (Canada) onderzochten het effect van vriendelijk gedrag op het geluksgevoel van leerlingen van groep 7 en 8. Ze vroegen een willekeurige groep kinderen om een maand lang, drie keer per week bewust ‘iets aardigs ’ te doen. Ze mochten zelf bedenken wat. Sommigen veegden de vloer in de klas, anderen gaven hun moeder een knuffel of ze deelden hun lunch met een vriendje. Ze vergeleken deze groep met kinderen die gewoon iets deden wat ze leuk vonden. Bijvoorbeeld, gaan voetballen of iets kopen in de supermarkt.
Met een persoonlijke vragenlijst en een sociogram maten de onderzoekers het welbevinden en de acceptatie van klasgenootjes. Het verschil was opmerkelijk: de leerlingen in de eerste groep voelden zich duidelijk gelukkiger en kinderen wilden meer met hen samenwerken. Ze gedroegen zich ook socialer en vertoonden minder pestgedrag. De onderzoekers pleiten voor het doelgericht aanleren van vriendelijk gedrag vanaf de onderbouw.      
                                                        Bron: PLOS ONE  december 2012 Vol. 7
 


Levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming versterken elkaar
‘Onze school heeft een Katholiek fundament maar de meeste collega’s vinden het moeilijk om daar invulling aan te geven.’ legt Willy Peters uit. Hij is voormalig directeur van basisschool Aquamarijn in Nijmegen. ‘Veel kinderen hebben ouders die zeggen in ‘niets’ te geloven en een deel van onze leerlingen heeft een islamitische achtergrond. Deugden zijn universeel. Ze zijn belangrijk voor alle religies en culturen en ze vormen de grondslag van iedere beschaving. Daarom zijn we met stichting ‘de Deugdenboom’ in zee gegaan.’De leerkrachten proberen de morele waarden waar de school voor staat zo concreet mogelijk te maken. ‘We vertellen verhalen uit alle wereldgodsdiensten en houden gesprekken over goed en kwaad vanaf de kleutergroep tot aan de bovenbouw. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan of een verhaal uit het leven van Mohammed inspireert kinderen. Samen met de klas ontdekken we “de moraal” achter het verhaal. Het aanleren van deugden is altijd een trefzeker middel geweest om het karakter van kinderen te vormen. ‘
                                                   Bron: JSW oktober 2010


Aanpak van 'de Deugdenboom' draagt wezenlijk bij tot een veilig pedagogisch klimaat
Ik ben zeer alert als het gaat om vriendelijk gedrag.’ zegt Juf Els, leerkracht van groep 3a. ‘Ik verwacht dat kinderen een vriendelijk woord voor elkaar over kunnen hebben. Naomi schreef laatst in het klassenschrift:’Ik vind het niet leuk dat een jongen me uitschold voor dikke verzak.’ Later bleek dat Antonio daarbij betrokken was. Ik heb het verhaal voorgelezen over de vier biggetjes uit ‘Het grote dierenverhalenboek’ en vervolgens sprak ik met de klas hoe je elkaar ook met woorden pijn kunt  doen – overigens zonder Antoni daarbij met name te noemen. We spraken met elkaar af dat we elkaar alleen bij de naam mogen noemen.
Ik heb ook met Antonio apart gesproken en hem gevraagd hoeveel leuke dingen hij over Naomi kon vertellen. Nou, daar kwamen een paar mooie eigenschappen naar voren! “Kijk daar maar naar, Antonio. Ik wil geen nare dingen meer over je zien in het klassenschrift! Ik wil ook dat je iets aardigs voor de school doet in de pauze. Je mag zelf bedenken wat.” Antonio koos voor de vloer vegen in de klas. Toen hij zich een paar weken van zijn goede kant had laten zien zei ik “Fijn zo, Antonio. Ik zie dat je nu aardig bent tegen Naomi. Ga zo door.” 

Maria Hornman is trainer bij 'de Deugdenboom'.
'
Het werken met deugden geeft leerkrachten houvast. Belangrijk in tijden waarin het steeds moeilijker lijkt om bij kinderen een besef van normen en waarden te ontwikkelen. Het is geen methode, zoals bijvoorbeeld 'de Vreedzame School' maar een manier om anders te leren kijken naar gedrag en dit op een positieve manier te gaan benoemen. Dit met eenvoudige hulpmiddelen die makkelijk naar eigen inzicht zijn in te vullen.'

Stichting de Deugdenboom
www.deugdenboom.nl
info@deugdenboom.nl

06-54257101
Email Marketing Powered by Mailchimp