Het laatste nieuws van het Wagenings Ondernemers Contact 
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser


WOC zoekt een nieuwe voorzitter


Martin Ruiter gaat tijdens de ALV van 15 november aftreden als voorzitter van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC). Daarom is het WOC op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap. Geïnteresseerden kunnen hier kijken wat de taken en de verantwoordelijkheden van de voorzitter van het WOC zijn. Ook kunt u zien welke kwaliteiten we bij een nieuwe voorzitter zoeken. 


Wageningse Klimaatconferentie

Wageningse bedrijven, instellingen en (burger)organisaties gaan kijken welke kansen de veranderingen in economie en klimaat voor hen bieden. Dat gebeurt op donderdag 6 oktober tijdens de Wageningse Klimaatconferentie. De Klimaatconferentie wordt georganiseerd door de gemeente Wageningen en de Stichting Zonne-energie Wageningen. Het WOC gaat op de conferentie inventariseren welke kansen de nieuwe stichting 'Wageningen werkt Duurzaam' op het gebied van duurzaamheid biedt aan het Wageningse bedrijfsleven. Lees verder


Werk gezocht voor mensen van Permar

Jolanda Verkade is sinds enkele maanden werkzaam bij de gemeente Wageningen als kwartiermaker werkbedrijf. Het is haar taak om te zorgen dat de medewerkers die nu in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening bij Permar werken uiterlijk 1 januari 2018 een passende werkplek hebben. Zij zoekt bedrijven die samen willen werken om deze mensen te helpen. Lees verder


Toekomstvisie Business & Science Park

Het college van B&W heeft de toekomstvisie Business & Sciencepark (B&SP) vastgesteld. Uitgangspunt is dat het B&SP, Wageningen Campus, de Born-Oost en Kortenoord elkaar als bedrijventerreinen aanvullen en als één ‘economisch ecosysteem’ worden beschouwd. De toekomstvisie voor het B&SP is opgesteld met en door de ondernemers van het B&SP, in samenwerking met onder andere Wageningen UR en het WOC. Lees verder

Van de voorzitter


Het merk Wageningen
Hiernaast is te lezen dat ik aftreed als voorzitter. Gedurende mijn periode is de samenwerking met de regio Food Valley steeds belangrijker geworden. ‘Wageningen’ is daarbij een merk met mondiale bekendheid geworden.
Lees verder

Ondernemers-manifestatie
Food Valley


De Federatie Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV) en VNO-NCW organiseren op donderdag 27 oktober de Ondernemersmanifestatie 2016. Bedoeld voor alle samenwerkende partijen in de FoodValley regio, ondernemers in het bijzonder. Lees verder

Afscheid Ed Dumrese


Tijdens het Wagenings Ondernemerscafé hebben we afscheid genomen van Ed Dumrese, de vertrekkend directeur van Wageningen45. We hebben hem bedankt voor zijn inspanningen de afgelopen 13 jaar en wensen zijn opvolger Manon Derksen veel succes.

Nieuwe leden

Het WOC heeft de afgelopen maanden weer nieuwe leden mogen inschrijven. We heten AKLW Strategie en Advies en Office Wageningen van harte welkom.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn


Colofon
 


 lees meer

Copyright © 2016 Wagenings Ondernemers Contact, All rights reserved.